Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 296].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Leder frivilligsentralen Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4404893631
Dokument: Korrigert tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier Hjemmetjenesten nord - st. ref. 4420790467
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Institusjonskokk/ kokk Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4436731039
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om matrikkelbrev
Dokument: Forespørsel om matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak/endringer Marielund barnehage - barnehageåret 2021/2022
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak/endringer Marielund barnehage - barnehageåret 2021/2022
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kultur og idrett 2021
Dokument: Vedtak Kommunale kulturmidler 2021 - tilskudd til allmenne kulturformål og idretts- og friluftsformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppstart forvaltningsrevisjon - vertskommunesamarbeidet Barnevern
Dokument: Kommunedirektørens uttalelse i forhold til vertskommunesamarbeid Barnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Musken, gnr/bnr. 256/59, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om seksjonering
Dokument: Retur av tinglyste dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagestyrer Ulvsvåg barnehage - st. ref. 4425958855
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikariat kokk/ kjøkkenmedarbeider Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4431261275
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsleder, intern utlysning Hàbmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442748048
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leder frivilligsentralen Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4404893631
Dokument: Korrigert tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Assistent Ájluovta mánájgárdde- Drag barnehage - st. ref. 4436731994
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** *****
Dokument: Kommunal bolig - leie (KF-138-1875)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Svar - Henvendelse 13.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442327906
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kaldvåg - Skillvassbakk, gnr. 77 bnr. 32 og 33 - spørsmål om vei til hytter
Dokument: VS: Spørsmål om vei til hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag, gnr/bnr. 260/129, The Quartz Corp - Søknad om oppføring av lagerhall
Dokument: Ferdigattest for tiltak på Gnr. 260 Bnr. 129
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teinvollen - Gullskogheia - gnr. 94 bnr. 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Gnr. 94 Bnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykiatrisk sykepleier, vikariat psykisk helse og rus, Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4441295099
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om redegjørelse i saken Havfarm i Hamarøy
Dokument: Møte med Hamarøy - Nordlaks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier Hjemmetjenesten nord - st. ref. 4420790467
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykiatrisk sykepleier psykisk helse og rus, Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4440975501
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grenser for gård på Helland i Hamarøy kommune - gnr. 28 bnr. 1
Dokument: Helland - gnr.28 bnr.1 - retting av feil i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp/leie av kommunal tomt - Byggmester ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] as
Dokument: Framfestekontrakt - utkast til gjennomlesning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Punjjorda as
Dokument: Vedtak Søknad om skjenkebevilling - Punjjorda as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - forvaltningsloven - manglende saksbehandling - 85/51 - 85/57 - 85/19 - Hamarøy
Dokument: Oppfølging av tiltak på eiendom 85/51 - 85/57 - 85/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - forvaltningsloven - manglende saksbehandling - 85/51 - 85/57 - 85/19 - Hamarøy
Dokument: Forhåndsvarsel om pålegg om forbud mot fortsatt næringsvirksomhet og ileggelse av tvangsmulkt - 85/51 - 85/57 - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om opphør av næringsvirksomhet på eiendommen gnr. 85 bnr. 57 - hjemmelshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forhåndsvarsel om pålegg om forbud mot fortsatt næringsvirksomhet og ileggelse av tvangsmulkt - gnr. 85 bnr. 51 og 57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - enkeltambulerende - Sagfjord Lokalutvalg
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - Dansefest 6.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Anbudsprotokoll fra anbudsåpning 13.10.21 kl 1200. Skifting vannkummer Buvåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fritak eiendomsskatt - historisk verdi - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Sv: Søknad ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsleder/ fagleder Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4440539369
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Innhavet oppvekstsenter - st. ref. 4307004619
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Innhavet oppvekstsenter - st. ref. 4307004619
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad skjenkebevilling enkeltanledning - Kunstpark Tranøy
Dokument: Delegert vedtak - Søknad om skjenkebevilling til Skulpturfest 30.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Anbudsprotokoll fra anbudsåpning 13.10.21 kl 1200. Skifting vannkummer Buvåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Innstilling av arbeid med skifting av vannkummer Buvåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Henv. om naust ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Loskaia Tranøy Havn
Dokument: Avklaring vedrørende kommunens engasjement Tranøy havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennvik, gnr. 30 bnr. 48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Brennvika - gnr.30 bnr.48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Deling - melding om delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn i journal
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhavet, gnr. 85 bnr. 200 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: innhavet, gnr. 85 bnr. 200 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - punktfeste - deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 710367 - rivning av taubane på Oppeid i Steigen
Dokument: Melding om delegert vedtak - Tillatelse til fjerning av Forsvarets gamle taubane på Oppeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tranøy, gnr. 26 bnr. 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], rekvisisjon av oppmålingsforretning/deling av grunneiendom
Dokument: Tranøy - gnr.26 bnr.4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Deling av grunneiendom - melding om delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om næringstomt - Byggmester ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Næringstomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse kommunal bolig - ***** *****
Dokument: Vedrørende Oppsigelse av ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad på kjøp av tomt på Presteid
Dokument: Presteid boligfelt Hamarøy - framfeste av boligtomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Hamarøy
Dokument: Redegjørelse - klage - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Eiendomsskatt ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILLATELSE OPPLYSNING - *****
Dokument: UTTREKK FRA FOLKEREGISTERET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Hamarøy kommune - st. ref. 4439112523
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leder frivilligsentralen Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4404893631
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Hamarøy kommune - st. ref. 4426645737
Dokument: Administrativ tilsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett 01.01.2021-31.12.24
Dokument: Vedr. kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak politiske verv og valg av nye representanter
Dokument: Vedtak Søknad om fritak av politiske verv i klagenemnda for eiendomsskatt, valg av nytt medlem og leder.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsorgstjenesten i Hamarøy kommune
Dokument: Omsorgstjenesten i Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Hamarøy kommune - st. ref. 4426645737
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikariat kokk/ kjøkkenmedarbeider Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4431261275
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Hamarøy
Dokument: Vedr dokumentasjon - tilsynssak ***** ***** ***** - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler Tildelingskontoret - st. ref. 4438434676
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmedarbeider ungdom Hamarøy kommune - st. ref. 4431255570
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4432782860
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling
Dokument: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Musken kommunedelsutvalg
Dokument: FW: Oversikt kommunedelsutvalgets pengekasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serviceverter Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4431247944
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Musken, gnr/bnr. 256/59, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om seksjonering
Dokument: gnr.256 bnr.59 - Seksjonering - Tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 710367 - rivning av taubane på Oppeid i Steigen
Dokument: Tillatelse til å rive taubane - Gnr 34 bnr 2 - Oppeid i Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolefritidsordning (sfo) Drag Skole - opptak/endringer 2021/2022
Dokument: Skolefritidsordning (SFO) - endring for ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Institusjonskokk/ kokk Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4436731039
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Assistent Ájluovta mánájgárdde- Drag barnehage - st. ref. 4436731994
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak/endringer Marielund barnehage - barnehageåret 2021/2022
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om veiledning - revidering av kraftfondsvedtekter - Hamarøy
Dokument: Purring - skriftlig bekreftelse - revidering av kraftfondsvedtekter - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål vedrørende oppføring av midlertidig plasthall
Dokument: Avvisning av klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppeid gnr 16 bnr 21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Skur disp nabogrense
Dokument: Svar på brev av 29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag, gnr. 260 bnr. 367 - utvidelse kunstmagasinet på Árran IG2
Dokument: Igangsettingstillatelse kunstmagasin på Arran - gnr. 260 bnr. 367
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leirvåg, Hamlotveien, gnr. 22, bnr. 4, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom
Dokument: Tranøy - gnr.22 bnr.4 - rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling a grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** *****
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøarbeider Miljøtjenesten sør - st. ref. 4427953115
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Hamarøy kommune - st. ref. 4429097569
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling
Dokument: ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kaldvåg, gnr. 76 bnr. 15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage på levegg
Dokument: Frist for utfylling av klage mot vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpningsprotokoll for Vinterbrøyting 2021 - 2024 - Rodene 1 - 11
Dokument: Tildeling del anbud – Rode 5, 6 og 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpningsprotokoll for Vinterbrøyting 2021 - 2024 - Rodene 1 - 11
Dokument: Tildeling del anbud – Rode 1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpningsprotokoll for Vinterbrøyting 2021 - 2024 - Rodene 1 - 11
Dokument: Tildeling del anbud – Rode 3 og 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpningsprotokoll for Vinterbrøyting 2021 - 2024 - Rodene 1 - 11
Dokument: Tildeling del anbud – Rode 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpningsprotokoll for Vinterbrøyting 2021 - 2024 - Rodene 1 - 11
Dokument: Tildeling del anbud – Rode 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...