Norske-postlister.no


Viser [100] av [101 591].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Dokument: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestnes legesenter - skriv og høyringar
Dokument: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Dokument: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Dokument: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Dokument: Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler - høringsfrist 14.05.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens eierrapport (eierberetning) 2020
Dokument: Innspill til statens eierrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 3 r-notater
Dokument: Utkast til 3 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 3 r-notater
Dokument: Utkast til 3 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til RCU-notat
Dokument: Utkast til RCU-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) - høring
Dokument: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring- forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Dokument: Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) - høringsfrist 13.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata ( Helseanalyseplattformen og Helsedataservice )
Dokument: Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata ( Helseanalyseplattformen og Helsedataservice )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Helse og omsorg
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse og omsorg - skriv og høyringar 2021
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen og helsedataservice)
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i helseregisterloven mv
Dokument: Høringsbrev - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høringsbrev - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata - Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata ( Helseanalyseplattformen og Helsedataservice )
Dokument: Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata ( Helseanalyseplattformen og Helsedataservice )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring av Statens helsetilsyn
Dokument: Oversendelse av referat fra etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring av Statens helsetilsyn
Dokument: Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 - Overføring av midler fra 2020 - Orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021
Dokument: Innkalling til etatsstyringsmøte DSA - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
Dokument: Innkalling til etatsstyringsmøte 290421 - DSA - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie
Dokument: HOD Registrering av spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie Registrering i EUs database over regulerte yrker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatstyringsmøter med Statens strålevern DSA
Dokument: Innkalling til etatsstyringsmøte DSA 29. april - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og forslag om fraværsgebyr for private lab.- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionale helseforetak - høring
Dokument: Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og forslag om fraværsgebyr for private lab.- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionale helseforetak - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: KIKS-rapportering for helse og omsorg per 22042021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høringsbrev - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Helse og omsorg
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - høringer fra eksterne instanser
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fraværsgebyr for private røntgenvirksomheter og opphevelse av godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Dokument: Høringsbrev - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for disse
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: HOD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse- og omsorgsdepartementet Høring Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inntektsforhandlinger med privatepraktiserende behandlere 2021
Dokument: Inntektsforhandlinger med privatepraktiserende behandlere 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse - generelt
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UKR-18/0016 Helse og omsorgsdepartementet - Institutional Cooperation Health Sector Ukraine
Dokument: UKR-18/0016 Årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter - fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter - fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev og instruks for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI)
Dokument: Statsbudsjettet 2021 - kap. 745 Folkehelseinstituttet - tildelinger på fagkapitler, spesielle oppdrag mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - helse og sosial - 2021 - Jfr. sak 20/22
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak - høringsfrist 15.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Prop med forslag til forlengelse av midlertidige endringer i helseberedskapsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19
Dokument: Departementsforeleggelse - Prop med forslag til forlengelse av midlertidige endringer i helseberedskapsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Dokument: Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avtale med regionalt helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...