Norske-postlister.no


Viser [100] av [587].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Feilplassering av bygninger på gnr. 191, bnr. 10 - Deilesliranten 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adkomstveger - Tunhovdfjorden Feriepark - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon i forbindelse med søknad om ferdigattest - Adkomstveger - 124/6 - Tunhovdfjorden Feriepark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 10/118 - Viddevegen 372
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/40 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/40 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/27 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/27 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 1223 - gnr: 127/32 - Tiltakshavere Gro Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/32 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Stornesvegen 499 - gnr: 95/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan - Hytte på gnr. 95, bnr. 12 - Stornesvegen 499
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og veg - Ølmøslie 46 - gnr: 27/29 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av tillatelse/ ny erklæring om ansvarsrett - Veg til hyttetomt - 27/29 - Ølmøslie 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 11/22 - Viddevegen 440
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Veg til tomta - Viddevegen 440 NOU 11/22 - 21207 - Saksnr: 2021/2189-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Mangelbrev - Veg til tomta er delvis plassert over grensa til nabotomta - 10/118 - Viddevegen 372
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Informasjon om mulig løsning - Byggesak på 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Hytte på gnr. 191, bnr. 10 er plassert over byggegrense mot vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om byggesak på 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsspørsmål - Byggesak på 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Plassering av veg til hytte på gnr. 11, bnr. 22 - Viddevegen 440
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bruksendring fra hytte til bolig på gnr. 120, bnr. 6 er trukket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen - gnr: 127/24 - Tiltakshaver Håndverk AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/24 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppføring av ny hytte 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 118/39 - Såtefjellvegen 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Anmodning om redegjørelse - Veg plassert i strid med reguleringsplan og byggetillatelse - Hytte på 11/22 - Viddevegen 440
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og utslipp hytte - Lomlie 62 - gnr: 11/11/15 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Tilbygg til hytte samt utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 11/11/15 - Lomlie 62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og utslipp hytte - Trollsetvegen 33 - gnr: 194/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om utslippstillatelse/ bygging av avløpsanlegg - 194/10 - Trollsetvegen 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 470 - gnr: 12/98 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Mangelbrev - Søknad om hytte på 12/98 - Viddevegen 470 - Uvdal Alpinsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 472 - gnr: 12/97 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Mangelbrev - Søknad om oppføring av hytte på 12/97 - Viddevegen 472 - Uvdal Alpinsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Hytte og anneks/ garasje - 20/11 - Trolltjønnstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 140 - gnr: 8/34 - Tiltakshavere Vibeke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om dokumentasjon i forhold til naturfare - Byggesak - Midtre Fjellsnaret 140
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infiltrasjonsanlegg til hytte - Trollsetvegen 35 - gnr: 194/9 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Avløpsanlegg til hytte - 194/9 - Trollsetvegen 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - gnr: 13/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak uten ansvarsretter - Nytt seterfjøs/ driftsbygning - 13/12 - Tallåsen 109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infiltrasjonsanlegg til hytte - Trollsetvegen 35 - gnr: 194/9 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om tilleggsdokumentasjon til infiltrasjonsanlegg til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om supplerende dokumentasjon i forbindelse med søknad om bruksendring fra hytte til bolig på gnr. 120, bnr. 6 - Hallgrimstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Ferdigattest - Avløpsanlegg til verksted/ lager - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Del av industribygg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Ferdigattest - garasje med leilighet - 7/17 - Vasstulan 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Jønnbu og Bergestulen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 50 - gnr: 126/125 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 50 - gnr: 126/125 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 53 - gnr: 126/124 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 51 - gnr: 126/123 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse og bygging hytteveg 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshavere Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Veg til hytter på 118/39 og 118/35 - Tunhovd Seterskog / Såtefjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Såtefjellvegen 249 - gnr: 118/39 - Tiltakshavere Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Avløpsanlegg - 118/39 - Såtefjellvegen 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastruktur og ny veg - Månvegen - gnr: 58/1, 59/1 og 70/2 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Veg i hytteområde - 58/1, 59/1 og 70/2 - Månvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Klage på vedtak i forbindelse med søknad om hundeløyper på Langedrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt anneks - Svartepyttvegen 16 - gnr: 190/20 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Søknad om byggetillatelse for anneks - 190/20 - Svartepyttvegen 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Grefsgardlie 47 - gnr. 126/109 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om uthus unntatt søknadsplikt - 126/109 - Grefsgardlie 47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppføring av ny hytte 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon - Ferdigattest - Hytte - 118/39 - Såtefjellvegen 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon - Ferdigattest - 20/11 - Trolltjernstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt produksjonsbygg - Byen 6 - gnr: 3/6/9024 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av vedtak til Viken Tilsynsutvalg - Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Nytt produksjonsbygg/ driftshusvære - 3/6 - Byen 6 - Hansbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastruktur og ny veg - Månvegen - gnr: 58/1, 59/1 og 70/2 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon - Nytt anlegg - Vei - gbnr: 58/1, 59/1 og 70/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kommunen anbefaler reguleringsplan i forhold til utvikling av Grasdokk - 124/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Befaring Grasdokk - Bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - gnr: 196/37 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende søknad om dispensasjon for bod til hytte på gnr. 196, bnr. 37 - Bjønnrabben 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Vedrørende søknad om ferdigattest på garasje med leilighet på 7/17 - Vasstulan 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt produksjonsbygg - Byen 6 - gnr: 3/6/9024 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Nytt produksjonsbygg/ driftshusvære - 3/6 - Byen 6 - Hansbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Langedrag - 124/41 - Etablering av løyper til hundekjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp - Venåsen 14 - gnr: 197/34 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte samt utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 197/34 - Venåsen 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To uthus - Deilesliranten 2 - gnr. 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Uthus unntatt søknadsplikt på gnr. 191, bnr. 10 - Deilesliranten 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp - Venåsen 14 - gnr: 197/34 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om vedtak og informasjon om klageadgang - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hvamsseter for bygging av hytte og avløpsanlegg - 197/34 - Venåsen 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Flåtajuvkroken 27 - gnr: 5/226 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte og veg - 5/226 - Flåtajuvkroken 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Om behandling av dispensasjonssøknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 470 - gnr: 12/98 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om hytte på 12/98 - Uvdal Alpinsenter - Det er ikke søkt om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - gnr: 196/37 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av søknad til grunneier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 472 - gnr: 12/97 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om hytte på 12/97 - Uvdal Alpinsenter - Det er ikke søkt om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Endring av tillatelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av opprinnelig byggetillatelse - 191/10 - Deilesliranten 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ bygging av avløpsanlegg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Anmodning om tilleggsopplysninger - Søknad om utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Befaring Grasdokk 21.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - gnr: 13/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om uttalelse - Søknad om oppføring av nytt seterfjøs - 13/12 - Tallåsen 109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for byggegrop - Brostrudseterlie 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Tunhovdåsen 99 - gnr: 124/2/60 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2017/857
Dokument: Endring av ansvarsrett - Søknad om ansvar som selvbygger for alle områder med unntak av SØK og PRO/ UTF grunnarbeider - Tilbygg til hytte - 124/2/60 - Tunhovdåsen 99
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging / nybygging av veier og opparbeidelse av tomter - Fjellset - gnr: 132/2, 133/9 og 137/20 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/945
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Veger i Fjellsetområdet - 132/2, 137/20, 133/9 - Fjellset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Søknad om endring / ferdigattest - Garasje med leilighet - 7/17 - Vasstulan 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Flåtajuvkroken 27 - gnr: 5/226 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om hytte - 5/226 - Flåtajuvkroken 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: Status i sak 2021/3090
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Spørsmål om gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - 124/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om vurdering/ uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - gnr: 13/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om behandling/uttalelse etter jordlov/ kulturminnelov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp - Venåsen 14 - gnr: 197/34 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om manglende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan og erklæringer om ansvar - Hytte - 11/11/85 - Brostrudseterlie 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Søknad om dispensasjon for hundeløyper - Langedrag Naturpark - 124/41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 14 - gnr: 12/21 - Tiltakshaver Alexander Sveinung
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 12/21 - Åndetjønnkroken 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 37 - gnr: 12/27 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 12/27 - Åndetjønnkroken 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/20/0/21 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 127/20 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei til fritidsbolig 7/13 Myrhalle 70 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Veg til hytte - 7/13 - Myrhalle 70 - Dagalifjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp - Breisetdalen - gnr: 185/22 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ bygging av avløpsanlegg - 185/22 - Breisetdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av garasje og vinterhage / Tilbygg bolig med garasje - Syljerudvegen18 - gnr: 109/54 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Riving av garasje og vinterhage/ tilbygg til bolig med garasje - 109/54 - Syljerudvegen 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Ræpeholvegen 45 - gnr: 27/4/129 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak uten ansvarsretter - Tilbygg til hytte - 27/4/129 - Ræpeholvegen 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Fjellsetvegen 169 - gnr: 137/177 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 137/177 - Fjellsetvegen 169
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Fjellsetvegen 169 - gnr: 137/177 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om veger Fjellset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedringer skiløyper Åsbøseterdalen
Dokument: Tilbakemelding vedrørende skiløyper i Åsbøseterdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Fjellsetvegen 169 - gnr: 137/177 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Veger Fjellset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 140 - gnr: 8/34 - Tiltakshavere Vibeke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Flomvurdering i Fjellsnaret 2 - gnr. 8, bnr. 34 - Midtre Fjellsnaret 140 - Grunnen er ikke byggesikker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 140 - gnr: 8/34 - Tiltakshavere Vibeke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Flomvurdering i Fjellsnaret 2 - gnr. 8, bnr. 34 - Midtre Fjellsnaret 140 - Grunnen er ikke byggesikker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Vei / Utslipp - Gvonnestulen - gnr: 2/1/0/15 - Tiltakshaver Tøddøl Utvikling AS ref 2018/886
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ferdigattest for hytte/ vei/ VA traseer - 2/15 - Syningvegen 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg / Flytting av uthus / Adkomstveg / Utslipp hytte - Fjellsettjønn 60 - gnr:137/20/1 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/1159
Dokument: Ferdigattest - Avløpsanlegg og veg til tomt - 137/20/1 - Fjellsettjønn 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg / Flytting av uthus / Adkomstveg / Utslipp hytte - Fjellsettjønn 60 - gnr:137/20/1 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/1159
Dokument: Ferdigattest - Tilbygg til hytte/ flytting av uthus - 137/20/1 - Fjellsettjønn 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eksisterende og bygging av ny hytte - Imingdalen 253 - gnr: 25/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av tillatelse - Plassering av hytte - 25/12 - Imingdalen 253
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og garasje - Viddevegen 419 - gnr: 14/53 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte og garasje/ anneks - 14/53 - Viddevegen 419
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og anneks/garasje - Fjellsetvegen 177 - gnr: 133/39 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på spørsmål om sammenbygging av bygningene (glassgang)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...