Norske-postlister.no


Viser [12] av [12].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Spørsmål fra Hol senterparti til helse og omsorg i forbindelse med legetjenesten i Hol kommune
Dokument: Spørsmål fra Hol senterparti til helse og omsorg i forbindelse med legetjenesten i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol senterparti - Oppfølging av driveplikt regulert i jordlova § 8
Dokument: Interpellasjon frå Hol Senterparti - Oppfølging av driveplikt regulert etter jordlova § 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til konsekvenser ved områdeplan Vestlia og annen utbygging på Geilo
Dokument: Spørsmål til konsekvenser ved områdeplan Vestlia og annen utbygging på Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol senterparti til kommunestyremøte 23.september 2020
Dokument: Interpellasjon fra Hol senterparti til kommunestyremøte 23.september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om lovlighetskontroll i KS
Dokument: Krav om lovlighetskontroll - sak 34/20 KS 17. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunestyrevalget 2019 - Godkjenning listeforslag
Dokument: Valgliste for kommunevalget 2019 - Senterpartiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunestyrevalget 2019 - Godkjenning listeforslag
Dokument: Valgliste for kommunevalget 2019 - Hol Senterparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon til KS møtet 29.08.18 Geilotun
Dokument: Interpellasjon til KS møtet 290818 Geilotun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel
Dokument: KPU samfunnsdelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol Senterparti til kommunetyret 21.03.18
Dokument: Interpellasjon fra Hol Senterparti til kommunetyret 21.03.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol Senterparti til kommunestyremøte 25.10.17 - Gebyrsatser for reguleringsplan
Dokument: Interpellasjoner fra Hol Senterparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol Senterparti til kommunestyremøte 25.10.17 - Nærskoleprinsippet
Dokument: Interpellasjoner fra Hol Senterparti
Søk innsyn i dokumentet/saken