Norske-postlister.no


Viser [100] av [31 579].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år 2021
Dokument: Vedr. 21-00089-9 - Utbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd år 1-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IMDI - Tilskudd bosetting - ekstratilskudd
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - 2021
Dokument: Vedr. 17-05838-19 - Krav om utfyllende dokumentasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Dokument: IMDI Ber om innspill på utkast til revidert mal for tildelingsbrevet Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Funkhemtilskudd - Avskjermet
Dokument: Innvilgelse av merkostnad på tilskudd 2 for år 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI Etatsstyring 2018 2019 2020 2021
Dokument: IMDi Statusrapport for digital utvikling pr 310521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Dokument: IMDI Forsinket leveranse på oppdrag 4 del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastsettelse av forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften)
Dokument: IMDI Forespørsel om vurdering vedr. ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 Integreringsavdelingen
Dokument: IMDI Statsbudsjettet 2022 Kvalitetssikring av tekst og innspill til INAs programkategori 07.90 Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av namngitte flyktningar
Dokument: Vedr. 17-09208-25 - Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av namngitte flyktningar
Dokument: Vedr. 17-09208-26 - Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av namngitte flyktningar
Dokument: Vedr. 17-09208-27 - Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - 2021
Dokument: Krav om utfyllende dokumentasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - 2021
Dokument: Forvaltningsmelding til søknad om tilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona virussykdom - pandemi - generelt
Dokument: Til landets kommuner - ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinjer for INAs tilskuddsordninger 2022
Dokument: IMDi Svar på bestilling førsteutkast retningslinjer for IMDis tilskuddsordninger 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport og veiledere fra nasjonale myndigheter - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Dokument: Nye oppdateringer - Pressekonferanse og pressemelding 23.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Coronavirus
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev - tildelt budsjett - embetsoppdrag - rapportering - fullmaktsbrev - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Tilsynsrapporter av gjennomføring av introduksjonslovens ordninger for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversatte pressemeldinger - IMDI
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering pressekonferanse og pressemelding 23.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Funkhemtilskudd - Avskjermet
Dokument: Krav om tilbakebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Dokument: Hurtigsporet Kostnads- og tidsanslag for endringer i NIR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger 2020-2021
Dokument: Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktninger, asylsøkere 2020 - 2021
Dokument: Avslag på søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier ( 2020–2023 )
Dokument: Bekreftelse på deltagelse i direktoratsgruppe - Like muligheter i oppveksten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktninger, asylsøkere 2020 - 2021
Dokument: Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktninger, asylsøkere 2020 - 2021
Dokument: Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktninger, asylsøkere 2020 - 2021
Dokument: Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021 - integreringstilskudd IMDI og andre kommuner
Dokument: Vedr. 21-00089-7 - Utbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd år 5 for 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år 2021
Dokument: Vedr. 21-00089-7 - Utbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd år 5 for 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskot 2020
Dokument: Særskilt tilskot for einslege midreårige flyktningar 17-20 år - 2. terminutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021 Enslige mindreårige flyktninger
Dokument: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0 - 16 år - 2. terminutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021 Enslige mindreårige flyktninger
Dokument: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 2. terminutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot einslege mindreårige 2019-2021
Dokument: Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 17-20 år, 2. terminutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd flyktninger 2020-2021
Dokument: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 2. terminalutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd flyktninger 2020-2021
Dokument: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år - 2. terminutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd
Dokument: 2 terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd for flyktninger 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd for år 2-5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Terminutbetaling av integreringstilskudd 2019-2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av flyktningar
Dokument: 2. terminutbeatling av integreringstilskot for 2-5 for år 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågan innvandrer og opplæringssenter, VIO - Utbetaling Integreringstilskudd 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetjing av flyktningar - 2021
Dokument: 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2021 - smittevern
Dokument: Pressemeldinger 18.6.21 - Nye oppdateringer for nasjonale pressekonferanser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversatte pressemeldinger - IMDI
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering - pressekonferanse og pressemelding 18.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetjing av flyktninger
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetjing av flykningar i 2020/2021
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmoding om busetting av flyktningar 2020, 2021
Dokument: Vedr. 21-03911-1 - Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av flyktningar
Dokument: Informasjon om redusert behov for busetting av flyktningar som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Coronavirus
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av flyktningar i Årdal kommune
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bosetting av flyktninger - 2021
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktninger generelt 2020 - 2021
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2021
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bosetting av flyktninger 2021
Dokument: Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IMDI - Tilskudd bosetting - ekstratilskudd
Dokument: Innvilgelse av tilskudd 2 år 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd ved bosetting av funksjonshemmede
Dokument: Vedr. 20-05668-7 - Innvilgelse av tilskudd 2 år 2, basert på budsjett - Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justis- og beredskapsdepartementet Høring NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien
Dokument: IMDI Høringssvar NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien Kopi av brev til Justis- og beredskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak til integreringspakke
Dokument: IMDi Svar på bestilling om innspill til tiltak for å sikre progresjonen i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvikling av kommunale integreringstiltak 2020 kap 291 post 62
Dokument: IMDi Protokoll kap 291 post 62 Tilskudd for utvikling av kommunale integreringstiltak for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IMDI Klage over avvisningsvedtak
Dokument: IMDI Ettersending av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles etatsstyringsmøte våren 2021
Dokument: Møte mellom IMDi og SF Rogaland om tolkningsavklaringer på IMDi.no
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstratilskudd ved bosetting
Dokument: Avvisning på søknad om tilskudd 2 år 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstratilskudd flyktninger - 2021
Dokument: Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - tilskudd 1 år 1 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Migrasjons- og innvandrerrelatert statistikk Prosjekter og analyser under rammeavtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) 2016-2021
Dokument: Bestilling SSB-prosjekter 2022 Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2021 - smittevern
Dokument: Pressemeldinger 14.6.21 - Nye oppdateringer for nasjonale pressekonferanser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona-virus 2021
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FoU om nyankomne flyktninger digitale hverdag
Dokument: IMDi FoU om nyankomne flyktningers digitale hverdag Forespørsel om deltakelse i referansegruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Coronavirus
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon - korona (covid 19)
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversatte pressemeldinger - IMDI
Dokument: Til landets kommuner: ny oppdatering - pressekonferanse og pressemelding 14.06.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasmitte i innvandrerbefolkningen
Dokument: IMDi Statusrapportering for koordineringsrolle Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Dokument: Underveisrapportering oppdrag 2021-25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Dokument: Utkast oppdrag tillegg til tildelingsbrev Idebank sivilsamfunn og digitilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...