Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 568].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 42/3/0/0 m.fl. Veg, parkeringsplass, VA anlegg Hyttefelt F5, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 Tverrprofiltegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41 bnr. 0037 Hufthammar. Søknad om oppgradering av ferjekai for el-ferje
Dokument: Gnr. 41 bnr. 0037 Hufthammar. Supplering av søknad ferdigattest - Revidert gjennomføringsplan med dato for samsvar for prosjekterande fagfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Askvoll kommune - Kleppeneset - Planarbeid
Dokument: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - Kleppeneset - Del av Gnr 213 Bnr 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeide industriområdet I17 langs Botnastranda aust i Kinn kommune
Dokument: Ber om uttale - Industriområde Botnastranda gnr 202 bnr 258 - sikringstiltak og arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 Hallingskarvet Fjellgrend - Felt 3 - etterspurt pel-nummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 m.fl.Søknad om IG.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stryn - 247/15 21 - Maureset hyttefelt - reguleringsplan - forenkla prosess
Dokument: Til uttale - Stryn - 247/15 21 - Maureset hyttefelt - reguleringsplan - forenkla prosess
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Maurset hyttefelt, PlanID 4651 20090002 - gnr. 247 bnr.18 - Stryn kommune, Vestland
Dokument: Høring Forslag om mindre reguleringsendring - Maurset hyttefelt, PlanID 4651 20090002 - gnr. 247 bnr.18 - Stryn kommune, Vestland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring - flytte tomt - gnr 247 bnr 15 og 21 - Maurset hyttefelt - Stryn kommune
Dokument: Høyring av forslag - mindre reguleringsendring - gnr 247 bnr 15 og 21 - Maurset hyttefelt - Stryn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkøyrsle - FV 570 - 46 bnr. 41 i Kinn kommune
Dokument: Tilbakemelding på Førebels svar - gnr 46 bnr 41 - fv. 5701 - Valvikvegen - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 m.fl. Hallingskarvet Fjellgrend - IG -Felt 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Kongshaugen boligområde i Måløy - Kinn kommune, Vestland
Dokument: Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Kongshaugen boligområde i Måløy - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - nytt bustadområde ved Kongshaugen i Måløy - gnr 315 bnr 141 m.fl. - Kinn kommune
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Privat detaljregulering - nytt bustadområde ved Kongshaugen i Måløy - gnr 315 bnr 141 m.fl. - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod - Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia
Dokument: Florø Terminal-Fugleskjærskaia; Avklaringsmøte vedrørande trafikkanalyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dam Klovevatn, Støvelsvatn og Fossevatn, Kaldekloven vassverk - Stad kommune, Vestland (tidligere Eid kommune, Sogn og Fjordane) - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Stad kommune - 2014-
Dokument: Forsterkning dam Fossevatn - Månadsrapport pr. 01.09.2021 og invitasjon til synfaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av Sentrumsgården
Dokument: Meir informasjon frå iVest Consult
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod - Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia
Dokument: Signert Breeam Man 05
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Gnr. 18 bnr. 258 - Botnastranda - Kinn kommune
Dokument: Industriområde Botnastranda gbnr. 18/258 Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 18/258 - fylling i sjø og opparbeiding av næringsareal Botnastranda
Dokument: Søknad om rammetillatelse gbnr 18/258
Filer:
Sak: Avkøyrsle - FV 570 - 46 bnr. 41 i Kinn kommune
Dokument: Søknad om ny avkjørsel - FV 5701 til eiendommen gnr. 46 bnr. 41 i KINN KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra byggegrense - FV 5701 - gnr 46 bnr 41 - Kinn kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense - FV 5701 - gnr 46 bnr 41 - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kinn - Gnr/bnr 27/1062 - Industrivegen 1062 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om tilbakemelding vedrørende saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulen kommune - Oppstart av planarbeid for Eivindvika sentrum
Dokument: Gulen kommune - Varsel om oppstart av planarbeid for Eivindvik sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Eivindvik sentrum - Prestekaia - Sandalskaia - Gulen kommune
Dokument: Varsel om planoppstart - detaljregulering - Eivindvik sentrum - Prestekaia - Sandvikskaia - Gulen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Eivindvik sentrum i Gulen kommune - Detaljregulering
Dokument: Reguleringsplan - Eivindvik sentrum i Gulen kommune - Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Eivindvik sentrum - Gulen kommune, Vestland
Dokument: Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Eivindvik sentrum - Gulen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eivindvik sentrum - Gulen kommune - Vestland fylke - Detaljreguleringsplan
Dokument: Varsel om planoppstart - Eivindvik sentrum - Gulen kommune - Vestland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 46 bnr 41 - Valvikvegen - Kinn kommune
Dokument: Nabovarsel - gnr 46 bnr 41 - Askrova - Valvikvegen - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 25/167 - Garlivegen 12 - Byggesak
Dokument: Angåande søknad om løyve til tiltak på gbnr 25/167 - Valdres Lokalmedisinske Senter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sunnfjord - 62/110 39 258 m fl - Steinavegen 11 - 13 - detaljregulering
Dokument: Oppstartsmelding - Sunnfjord - 62/110 39 258 m fl - Steinavegen 11 - 13 - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan GBnr 62/7 mfl - Steinavegen 11-13 - Sunnfjord kommune, Vestland (Førde kommune, Sogn og Fjordane)
Dokument: Varsel om endring i planarbeid - Detaljreguleringsplan GBnr 62/7 mfl - Steinavegen 11-13 - Førde kommune, Sogn og Fjordane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Endring i planarbeid for Steinavegen 11-13 - Sunnfjord kommune
Dokument: Varsel om endring i planarbeid for Steinavegen 11-13 - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utfylling i sjø - mudring - Jiko Eigedom AS - Industriområde Botnastranden - 18/258 - Kinn
Dokument: Svar - 2021008 - Utfylling ved Botnastranda - Kinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nord-Aurdal - Gnr/bnr 25/167 - Garlivegen 14 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 25/167 - Garlivegen 12 - Byggesak
Dokument: Valdres Lokalmedisinske Senter - søknad om tillatelse til tiltak gbnr 25/167
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 88 bnr 6 - Eikefjord - Kinn kommune
Dokument: Nabovarsel - bygging avkøyrsle, veg og parkeringsplassar mm - gnr 88 bnr 6 - Eikefjord - Kinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dam Klovevatn, Støvelsvatn og Fossevatn, Kaldekloven vassverk - Stad kommune, Vestland (tidligere Eid kommune, Sogn og Fjordane) - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Stad kommune - 2014-
Dokument: Kontrollplan for forsterkning av dam Fossevatn i Stad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel Valdres lokalmedisinske senter
Dokument: Nabovarsel - Valdres Lokalmedisinske Senter - Tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kinn - Gnr/bnr 27/1062 - Industrivegen 1062 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...