Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 523].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 3442- Smørvika I - Detaljreguleringsplan - Plan-ID 20170008 - Østre Toten kommune
Dokument: Svar - Detaljreguleringsplan for Smørvika I - justering av rekkefølgekrav m.m. - høring - Østre Toten kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3440-32/2 - Østerhaug - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Øyer kommune
Dokument: 3440-32/2 - Østerhaug - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-180/2 - Åseng øvre - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-180/2 - Åseng øvre - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LNOP - Skibladner - Vedlikehold - Dispensasjoner - Statsbudsjettet - Tilskudd - KulturminneID 117643
Dokument: LNOP - Skibladner - Innvilget søknad om dispensasjon for skifte av lettbåt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Onstad - 35/1 - Dispensasjon - Tilskudd - Øystre Slidre kommune, Innlandet
Dokument: Onstad - Bu - Statsbudsjettets kapittel 1429 post 71 - Dendrokronologisk aldersbestemmelse - Vedtak om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kornhaug - 132/85 - kml § 15 - Dispensasjon - Gausdal kommune, Innlandet - KulturminneID 143882
Dokument: Kornhaug - 132/85 - kml § 15 og § 19 - Terrengjustering - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Gbnr. 34/1 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Behov for oversikt over massemottak og utfyllingsområder i Innlands kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LNOP - Skibladner - Søknad om tilskudd post 74 - fartøyvern
Dokument: LNOP - Skibladner - Din henvendelse er behandlet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3422-5/3 - Loftsbygning - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Åmot kommune
Dokument: 3422-5/3 - Loftsbygning - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3422-5/3 - Loftsbygning - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Åmot kommune
Dokument: 3422-5/3 - Loftsbygning - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-4/1 - Aurbustugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-4/1 - Aurbustugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-4/1 - Aurbustugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-4/1 - Aurbustugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3438-22/1 - Føderådsbygning - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sør-Fron kommune
Dokument: 3438-22/1 - Føderådsbygning - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-183/1 - Harildstad søndre, Harildstad Sørigard - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-183/1 - Harildstad søndre, Harildstad Sørigard - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3443-24/7 - Badstue - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vestre Toten kommune
Dokument: 3443-24/7 - Badstue - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3405-200/65 - Thorstadbua - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lillehammer kommune
Dokument: 3405-200/65 - Thorstadbua - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3431-38/1 - Tofte - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Dovre kommune
Dokument: 3431-38/1 - Tofte - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-34/2 - Søre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-34/2 - Søre stugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-34/2 - Søre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-34/2 - Søre stugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-102/1 - Aurbustugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-102/1 - Aurbustugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-102/1 - Tørrstugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-102/1 - Tørrstugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-34/2 - Steinfjøset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-34/2 - Steinfjøset - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-34/2 - Steinfjøset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-34/2 - Steinfjøset - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-183/1 - Føderådsstugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-183/1 - Føderådsstugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-183/1 - Føderådsstugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-183/1 - Føderådsstugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Søre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Søre stugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Søre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Søre stugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Veslestugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Veslestugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Veslestugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Veslestugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-275/1 - Grisefjøs - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-275/1 - Grisefjøs - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-275/1 - Grisefjøs - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-275/1 - Grisefjøs - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Nørdre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Nørdre stugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-276/2 - Nørdre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-276/2 - Nørdre stugu - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-/ - Låve - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-/ - Låve - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-/ - Låve - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-/ - Låve - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-83/1 - Viste Nordigard - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-83/1 - Viste Nordigard - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-83/1 - Viste Nordigard - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-83/1 - Viste Nordigard - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3438-55/1 - Geitfjøs - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sør-Fron kommune
Dokument: 3438-55/1 - Geitfjøs - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3438-55/1 - Gammelselet - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sør-Fron kommune
Dokument: 3438-55/1 - Gammelselet - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3405-52/50 - Fagstadløkken Bensinstasjon - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lillehammer kommune
Dokument: 3405-52/50 - Fagstadløkken Bensinstasjon - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3438-55/1 - Øvre bygningen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sør-Fron kommune
Dokument: 3438-55/1 - Øvre bygningen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-66/14 - Pressmo - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-66/14 - Pressmo - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-10/1 - Stallen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-10/1 - Stallen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-10/1 - Gamle kufjøset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-10/1 - Gamle kufjøset - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3441-167/9 - Bauker - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Gausdal kommune
Dokument: 3441-167/9 - Bauker - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-5/1 - Hovedbygningen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-5/1 - Hovedbygningen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-5/1 - Eldhuset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-5/1 - Eldhuset - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-69/1 - Helle - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-69/1 - Helle - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-69/1 - Stabbur - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-69/1 - Stabbur - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-13/1 - Uleberg (Ulen) - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-13/1 - Uleberg (Ulen) - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-102/1 - Stallen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-102/1 - Stallen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-13/1 - Uleberg (Ulen) - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-13/1 - Uleberg (Ulen) - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3431-34/8 - Låven - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Dovre kommune
Dokument: 3431-34/8 - Låven - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-15/27 - Sauhuset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-15/27 - Sauhuset - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-4/1 - Garmo Sygard, Garmo Negard Sør - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-4/1 - Garmo Sygard, Garmo Negard Sør - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3452-33/5 - Lomen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Nilsens hus /Gamlebygningen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vestre Slidre kommune
Dokument: 3452-33/5 - Lomen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Nilsens hus /Gamlebygningen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3443-24/1 - STENBERG, FRILUFTSMUSEET STENBERG, Friluftsmuseet Steinberg - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vestre Toten kommune
Dokument: 3443-24/1 - STENBERG, FRILUFTSMUSEET STENBERG, Friluftsmuseet Steinberg - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-192/3 - Låven - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-192/3 - Låven - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-192/3 - Horgen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-192/3 - Horgen - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-270/1 - Veslestugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-270/1 - Veslestugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-192/3 - Føderådsfjøset - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-192/3 - Føderådsfjøset - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3434-133/1 - Sulheim - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Lom kommune
Dokument: 3434-133/1 - Sulheim - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-72/1 - Midtre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-72/1 - Midtre stugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-72/1 - Låven - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-72/1 - Låven - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-72/1 - Låven - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-72/1 - Låven - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3435-72/1 - Nedre stugu - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Vågå kommune
Dokument: 3435-72/1 - Nedre stugu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3446-271/1 - Hvaleby Søndre, Hvaleby - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Gran kommune
Dokument: 3446-271/1 - Hvaleby Søndre, Hvaleby - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3446-271/1 - Hvaleby Søndre, Hvaleby - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Gran kommune
Dokument: 3446-271/1 - Hvaleby Søndre, Hvaleby - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEHOV FOR OVERSIKT OVER MASSEMOTTAK OG UTFYLLINGSOMRÅDER I INNLANDS KOMMUNENE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av prosjektstøtte fra Hedmark Fylkeskraft AS
Dokument: Informasjon om tildeling av prosjektstøtte fra Hedmark Fylkeskraft AS - søknadsfrist 01.02.2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring og eksamen i fag med sesongbetingende idretter
Dokument: Spørsmål om praktisk gjennomføring av opplæring og eksamen i fag med sesongbetingende idretter - eksempelvis i Toppidrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NYDYRKING I HAMAR GBNR 46/1 OG 60/6 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ettersendte dokumenter vedr. - Nydyrking i Hamar 3403-46/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Mottatt nabovarsel for Budalsvegen 38 - Gbnr. 406/128 - Tiltak i nærheten av følgende eiendom gbnr. 451/3 - Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LNOP - Skibladner - Søknad om tilskudd post 74 - fartøyvern
Dokument: LNOP - Skibladner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fått svar på din henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10117 - Brandbu - Søknad om tilskudd post 74 - fartøyvern
Dokument: 10117 - Brandbu - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: nei - MB Tyin - Søknad om tilskudd post 74 - fartøyvern
Dokument: nei - MB Tyin - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LNOP - Skibladner - Søknad om tilskudd post 74 - fartøyvern
Dokument: LNOP - Skibladner - Kontroll av søknad fullført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjerkinn Jernbanestasjon 1/4 - Paviljong - Dispensasjon - kml § 15a - Dovre kommune, Innlandet - KulturminneID 86305
Dokument: Hjerkinn Jernbanestasjon 1/4 - Vedtak etter kml § 15a - Dispensasjon for permanent oppføring av paviljong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/23 – dispensasjon - Sætervollen 6
Dokument: Merknader til dispensasjon for innlagt vann - gbnr. 15/23 - Åmot kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlandet fylkeskommune - Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse - grunnopplæringen
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlandet fylkeskommune - Forsøk § 1-5 utprøving av programfag i bioøkonomi innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering
Dokument: Innvilgelse av søknad med forsøk - programfag i bioøkonomi innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering - Innlandet fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høringssvar- Senking og mindre flytting av Stabekken, gbnr. 3412 - 7/1, Løten kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3437-190/1 - Faukstad Uppistugu, Faukstad Opistuen - Søknad om tilskudd post 71 - freda bygninger i privat eie - Sel kommune
Dokument: 3437-190/1 - Faukstad Uppistugu, Faukstad Opistuen - Informasjon etterspurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hedmark Fylkeskommune - Inntak til videregående opplæring i Hedmark
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...