Norske-postlister.no


Viser [100] av [291].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bregneveien 14 12/226/0/0, riving av eksisterende bolig oppføring av nye boliger
Dokument: Bregneveien 14 12/226/0/0, riving av eksisterende bolig oppføring av nye boliger - avkjørselstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 11 - 430/213 , oppføring av ny enebolig med leilighet og praktikantdel
Dokument: Bårågeråsen 11 - 430/213 - fasader med terrengprofil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 11 - 430/213 , oppføring av ny enebolig med leilighet og praktikantdel
Dokument: Bårågerveien 11 - 430/213 , søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 26 - 37/112/0/0, ett-trinns søknad
Dokument: Ålefjærveien 26 - 37/112/0/0, ett-trinns søknad og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 48 116/290/0/0, tilbygg bolig
Dokument: Dalsveien 48 116/290/0/0, ett trinnssøknad tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Dokument: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bregneveien 14 - 12/226 - avkjørsel
Dokument: Bregneveien 14 - 12/226 - søknad om avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Bårågerveien 11- 430/213 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Dokument: Sigyns vei 7D - bruksendring - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/435 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje, tomt 35, i Furestøyl Aust
Dokument: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 435, Furestøylslii
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - Tiltak Bakken 2 - Gnr/bnr 27/81 - Eier Yamna El Hammani og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kristiansand kommune - Nabovarsel - Riving av hele bygg - Nytt bygg boligformål - Gnr/bnr 27/81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Dokument: Sigyns vei 7D 44/204/0/0, - tillgeggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bregneveien 14 12/226/0/0, riving av eksisterende bolig oppføring av nye boliger
Dokument: Bregneveien 14 12/226/0/0, ramme- og dispensasjonssøknad riving av eksisterende bolig oppføring av nye boliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Dokument: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Spilling boligfelt - reguleringsplan - plan-ID 1029105
Dokument: Spilling boligfelt - offentlig ettersyn - mindre endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spilling boligfelt - Lindesnes - planid 1029105
Dokument: Varsel om mindre endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mebakken 578/25/0/0, bolig
Dokument: Mebakken 578/25 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - Tiltak Bakken 2 - Gnr/bnr 27/81 - Eier Yamna El Hammani og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kristiansand kommune - Nabovarsel - Endring av bygg - utvendig påbygg - Gnr/bnr 27/81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om tilbygg Sted: Akland 55 gnr. 56 bnr. 73 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Ja Arkitekter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revidert søknad - Takoppløft/tilbygg, Akland 55 gnr. 56 bnr. 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DIspensasjon - Grimstad kommune - gnr/bnr 40/62 - Temseveien 30
Dokument: SV: Situasjonsplan - Temseveien 30 - gnr 40 bnr. 62 - Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mebakken - 578/25/0/0 578/25/0/0, bolig
Dokument: Mebakken - 578/25 - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om Sted: Akland 55 gnr. 56 bnr. 73 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Ja Arkitekter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Floras vei 22 39/16/0/0, bolig, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Floras Vei 22 39/16/0/0, Søknad om oppføring av nytt bygg - Boligformål
Filer:
Sak: Floras vei 26 39/324/0/0, ny enebolig
Dokument: Floras Vei 26 39/324/0/0, søknad om ny enebolig, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Filer:
Sak: Henrik Wergelands gate 40 150/483/0/0, riving av to bygninger med carporter
Dokument: Henrik Wergelands gate 40 150/483/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om Sted: Akland 55 gnr. 56 bnr. 73 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Ja Arkitekter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om Sted: Akland 55 gnr. 56 bnr. 73 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Ja Arkitekter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mandal - Holum - reguleringsplan - plan-ID 201905
Dokument: Holum vest - endring i planprogrammet - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mandal - Holum - reguleringsplan - plan-ID 201905
Dokument: Holum vest - til uttalelse - planprogram - detaljregulering - plan-ID 201905
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes kommune - detaljregulering for Holum vest - plan ID 201905
Dokument: Detaljregulering for Holum Vest, Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vigeveien 10B, 10C, 10D, 10E og 10F - 42/521, leilighetsbygg
Dokument: Vigeveien 10B, 10C, 10D, 10E og 10F - 42/521, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes kommune - gnr/bnr 25/3 Skjernøyveien 225 - innsetting av ny dør og vindu, samt renovering av sjøbodens fundament
Dokument: SV: 20/26445 -1 Anmodning om uttalelse for innsetting av ny dør og vindu, samt renovering av sjøbodens fundament, Skjernøyveien 225
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 40/62 - Temseveien 30 - Bruksendring - fasadeendring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 40/62 - Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken