Norske-postlister.no


Viser [40] av [40].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kulturhistoriske henvendelser til Stavanger byarkiv 2021
Dokument: Informasjon om meg selv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om historiske kjøretøyopplysninger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om historiske kjøretøyopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av vinterdekk i Norge - fellessak - 2020
Dokument: Søknad om fritak for bruk av vinterdekk - LS 70231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
Dokument: Henvendelse angående 30 års jubileum -takk for svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
Dokument: Henvendelse angående 30 års jubileum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/508 - Ormøyveien 22 - innglassing av terrasse
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 7/508
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sak 2020/962
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1946
Dokument: Opplysninger om seilingsruter - Spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1946
Dokument: Fartstid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1946 - Spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1946
Dokument: Fartstid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1946 - Spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], 1/12 del av G/B 3/5, 89, 90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om bygging av landbruksvei, 87/3 Trolldalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 118 - 1/135 - enebolig
Dokument: Vragesløyfen 118 - bemerkning til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon Kongefamilien treff for norske og europeiske veteraner september 2016
Dokument: Vedr. invitasjon Kongefamilien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon Kongefamilien treff for norske og europeiske veteraner september 2016
Dokument: Vedr. invitasjon Kongefamilien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Generell informasjon / generelle henvendelser 2015
Dokument: Spørsmål om utlevering av informasjon om innsatte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krigsmedaljen
Dokument: Krigsmedaljen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid under krigen og tildeling av Krigsmedaljen - Jarman Pedersen f. 1916
Dokument: Ytterligere informasjon vedrørende spørsmål om tildeling av Krigsmedaljen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid under krigen og tildeling av Krigsmedaljen - Jarman Pedersen f. 1916
Dokument: Spørsmål - Bakgrunn for tildeling av Krigsmedaljen - Jarman Pedersen f. 1916
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartstid under krigen og tildeling av Krigsmedaljen - Jarman Pedersen f. 1916
Dokument: Spørsmål - Fartstid under krigen - Jarman Pedersen f. 1916
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - vintrene 2015-2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - vinteren 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foto - bilder av tilfluktsrommet under Johannesparken i Stavanger
Dokument: Foto - bilder av tilfluktsrommet under Johannesparken i Stavanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om opptak - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 104 - 1/66 - kombinert bruk av sjøbod
Dokument: Merknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsbestemmelser for Holane
Dokument: Uttalelse til forslag til reguleringsbestemmelser for Holane hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Grunneier erklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Avklaring på grunnervervelse for kommunal overtakelse av Kårholmsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Klage på avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Spørsmål vedrørende opparbeidelse av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 102 - 1/671 - fradeling
Dokument: Søknad om deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien - 1/509 - 1/669 - og 1/671 - ulovlig vei
Dokument: Yterligere opplysninger i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 23 - 1/142 og 669 - deling
Dokument: Rekvisisjon av kartforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 106 - 1/509 - naust, brygge og båtgarasje
Dokument: Tilleggsdokumentasjon vedr. firmaet Råtass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varebil til personbil for MITSUBISHI med understellsnummer MMCJYKL10JH015841
Dokument: Søknad om varebil til personbil for MITSUBISHI med understellsnummer MMCJYKL10JH015841
Søk innsyn i dokumentet/saken