Norske-postlister.no


Viser [100] av [321].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Universitetsveien 46 - 40/8 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 67 150/1684/0/0, bruks og fasadeendring
Dokument: Dronningens gate 67 150/1684/0/0, Søknad om rammetillatelse bruks og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Dronningensgate 67 - 150/1684 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolebakken 5 152/1015/0/0, hagestue
Dokument: Skolebakken 5 - 152/1015 - søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten BUF - Ungdomshjem Kongsberg - K101 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Bekymringsmelding angående fremdriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 9 11/144/0/0, tilbygg, garasje og terrasse
Dokument: Andøyveien 9 11/144/0/0, tilbygg, garasje og terrasse - manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten BUF - Ungdomshjem Kongsberg - K101 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Svar på varsel nr. 008 - Flytt av P-plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten BUF - Ungdomshjem Kongsberg - K101 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Tilbakemelding - Varsel nr. 008 - Flytt av P-plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten BUF - Ungdomshjem Larvik - K101 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Avklaring / ber om tilbakemelding - varsel om endring av reguleringsbestemmelser for Ungdomshjem Kløvertunet - Plan ID 201821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 9 - 11/144 - avkjørsel
Dokument: Andøyveien 9 - 11/144 - avkjørsel - etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten BUF - Ungdomshjem Larvik - K101 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Utklipp følgebrev søknad rammetillatelse og vedtak rammetillatelse - Avklaring avkjøring - Avvent flytting lysmast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 9 - 11/144 - avkjørsel
Dokument: Andøyveien 9 . 11/144 - søknad om utkjørsel på privatvei fra tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 9 11/144/0/0, tilbygg, garasje og terrasse
Dokument: Andøyveien 9 11/144 - situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla - Gnr/bnr - 58/71 - Lolandskollen 26 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten - BUF Ungdomshjem Larvik - Byggesaksbehandling
Dokument: Spørsmål om veiankomst - Innkjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- ungdoms- og familieetaten - BUF Ungdomshjem Larvik - Byggesaksbehandling
Dokument: Forslag plassering trafo Kløvertunet - Geiteramsveien 81, 3268 Larvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hundebakken 1 C 12/428/0/0, terrasse
Dokument: Hundebakken 1C 12/428/0/0, terrasse - etterlyser status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 9 11/144/0/0, tilbygg, garasje og terrasse
Dokument: Andøyveien 9 11/144/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 63/1147/0/0, bruksendring
Dokument: Krittveien 40 63/1147/0/0, oversendelse godkjente VA-arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hundebakken 1 C 12/428/0/0, terrasse
Dokument: Hundebakken 1C 12/428/0/0, søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 63/1147/0/0, bruksendring
Dokument: Krittveien 40 63/1147/0/0, bruksendring - etterlyser ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 63/1147/0/0, bruksendring
Dokument: Krittveien 40 - 63/1147 - som bygget tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hundebakken 1 C 12/428/0/0, terrasse
Dokument: Hundebakken 1 C 12/428/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 - 63/1147 - bruksendring
Dokument: Krittveien 40 - 63/1147 - bruksendring - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - riving av hus og oppføring av leilighetsbygg
Dokument: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - tilbakemelding på fylkeskonservator sin uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådhusgata 56 - 150/1077/0/0, fasadeendring
Dokument: Rådhusgata 56 - 150/1077/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 150/820 - Kristian IVs gate 75 - riving av bygning for oppføring av leilighetsbygg
Dokument: Gnr. 150/820 - Kristian IVs gate 75 - riving av bygning for oppføring av leilighetsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 150/820 - Kristian IVs gate 75 - riving av bygning for oppføring av leilighetsbygg
Dokument: Kristian IV`s gate 75, Befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 150/820 - Kristian IVs gate 75 - riving av bygning for oppføring av leilighetsbygg
Dokument: Kristian IV`s gate 75, Befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295, bruksendring - fasadeendring og bod
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295, tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Referat fra HMS-møte angående menneske maskin - 110219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - riving av hus og oppføring av leilighetsbygg
Dokument: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - søknad om rammetillatelse - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding - dispensasjon - GB 71/95 - Lohneveien 75 - Søgne Misjonskirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - ytterligere klager på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - svar på klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversender situasjonsplan - Videre spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversender dokument i søknad om parkeringsplass - GB 71/95 - Søgne Misjonskirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - September 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - September 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 22 - 031019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal og Froland - H007 Koordinator for Utførelse KU - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Oppgavefordeling KU
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Varslingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 29 - 011019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om utvidelse av nye parkeringsplasser - GB 71/95 - Lohneveien 75 - Søgne Misjonskirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 28 - 240919
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 21 - 200919
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 27 - 180919
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2019
Dokument: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - nabovarsel (150/1441)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2019
Dokument: Kristian IVs gate 75 - 150/820 - nabovarsel (299/197)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 20 - 120919
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 26 - 100919
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - August 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - August 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - M2015 - K201 Totalentreprise - Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Rapport om lettere personskade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 25 - 270819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 24 - 130819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 19 - 080819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Juni og juli 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Juni og juli 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 23 - 060819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Referat fra byggemøte - 150719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Forbedringspunkter fra befaring H- og I-bygget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 18 - 250719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 22 - 230719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 32 og 34 - 63/1147 - oppføring av ny lagerbygning for håndverksbedrift
Dokument: Krittveien 32 og 34 - 63/1147 - informasjon om virksomhetens art
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 17 - 110719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 21 - 090719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Referat fra byggemøte - 010719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Referat fra byggemøte - 170219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 20 - 110619
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Mai 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Mai 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Referat fra byggemøte - 040619
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg H / bygg I - H001 BHO sommerarbeider
Dokument: Betalingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 16 - 290519
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 19 - 280519
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - tilbygg og fasadeendring
Dokument: Rødstrupeveien 28 - 15/295 - Søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 15 - 150519
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 18 - 140519
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - April 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - April 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 17 - 020519
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg F, G og J og mellombygg D / F - Byggemøter
Dokument: Referat fra byggherremøte nr 12 - 250419
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Mars 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Mars 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg toppetasjer - Bygg F / G og J - Dialog med bruker
Dokument: Referat / oppsummering fra skype brukermøte - 040419
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 16 - 020419
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg F, G og J og mellombygg D / F - Byggemøter
Dokument: Referat fra byggherremøte nr 11 - 280319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg F, G og J og mellombygg D / F - Byggemøter
Dokument: Referat fra brukermøte 12 - 210319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 - 63/1147 - bruksendring
Dokument: Krittveien 40 - 63/1147 - dokumentasjon til søknad om erklæring av ansvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: SHA inspeksjon nr 15 - 190319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg bygg F, G og J og mellombygg D / F - Byggemøter
Dokument: Referat fra byggherremøte nr. 10 - 140319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 40 - 63/1147 - bruksendring
Dokument: Krittveien 40 - 63/1147 - bruksendring - tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder UiA - Påbygg toppetasjer - Bygg F / G og J - Dialog med bruker
Dokument: Referat / oppsummering fra skype brukermøte - 070319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Froland - SHA - Sikkerhet, helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Februar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal - SHA - Sikkerhet helse og miljø
Dokument: Månedsrapport - Februar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...