Norske-postlister.no


Viser [100] av [46 980].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - håndtering av nye torvuttak
Dokument: Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rundskriv om nasjonale og vesentlig regional interesse på miljøområdet - behandling av nye torvuttak
Dokument: Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlig regional interesse på miljøområdet - behandling av nye torvuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Natur og miljøforvaltning - skriv og høyringar
Dokument: Endring i rundskriv T-216 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hakøybotn - Alpinanlegg - Detaljregulering - Plan 1875 - Tromsø kommune, Troms og Finnmark
Dokument: Hakøybotn - Alpinanlegg - Plan 1875 - Ny innsigelsessak om detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammefordelingsforslaget 2022 - 2022-budsjettet
Dokument: Rammefordelingsforslaget 2022 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konvensjon om fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
Dokument: Ettersendelse av dokument ifb. anmodning om innspill til mandat til møte 050521-070521 i konvensjon om fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) - standing committee (SC73)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statssekretærens møte om strategi for sirkulær økonomi
Dokument: Invitasjon til statssekretærmøte om strategi for sirkulær økonomi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: WTO - Malaysisk tvisteløsningskonsultasjon med EU om handel med palmeolje
Dokument: WTO - Malaysisk tvisteløsningskonsultasjon med EU om handel med palmeolje - orientering om panelsak - kopi av brev til UD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: WTO - Tvisteløsning - Malaysia - Palmeolje
Dokument: WTO Palmeolje - Malaysias tvistesak mot EU (DS600) - Malaysia går til panelsak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Dokument: Kopi - Departementsforeleggelse av regjeringens tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse av regjeringens tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Dokument: Departementsforeleggelse av regjeringens tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finansieringsmekanisme for norske klima/skogpenger til Peru
Dokument: KLD sender dagsorden for møtet mellom Norge og Peru der juridiske spørsmål knyttet til finansieringsmekanisme vil bli diskutert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om Norges kontinentalsokkel
Dokument: Svar fra KLD: Andre departementsforeleggelse - Prop. L om lov om Norges kontinentalsokkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aker BP ASA - Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for Frosk
Dokument: Søknad om oppfylt utredningsplikt - Frosk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dumping av avfall fra skip - Utrede gebyr
Dokument: Dumping av avfall fra skip - Utrede gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av oppfylt utredningsplikt for ny oljeeksportløsning for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Equinor Energy AS
Dokument: Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for ny oljeeksportløsning for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Equinor Energy AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Halten Øst - Plan for utbygging og drift
Dokument: Miljødirektoratets vurdering av søknad om oppfylt utredningsplikt for utbygging av Halten Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: C-147/21 - CIHEF e.a.
Dokument: Prejudisiell sak for EU-domstolen: C-147/21. Biocidforordningen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsnotat om ulike lov/forskriftsendringer for å bekjempe miljøkriminalitet
Dokument: Høringsnotat om ulike lov/forskriftsendringer for å bekjempe miljøkriminalitet - Spørsmål etter kontaktperson i ASD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhandlinger om frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia - tjenester og investeringer
Dokument: EFTA-Storbritannia - merknader til forslag til nye posisjoner i forhandlingene om god forvaltningsskikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbygging av Asterix
Dokument: Anmodning om uttalelse - Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for Asterix - Equinor ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om midler til prosjektsamarbeid under Arktisk råd 2021
Dokument: Tilskudd til miljøvernprosjekter under Arktisk råd i 2021 - AMAP (QZA-15/0137) - kopi av brev Artic Monitorering and Assessment Programme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CITES – søknad om innførsel av klokkereimer i skinn fra amerikaalligator og rød tegu fra USA - Urmaker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Cie AS
Dokument: Avgjørelse av klage på søknad om innførsel av 18 klokkereimer i skinn fra amerikaalligator og 22 klokkereimer i skinn fra rød tegu fra USA - kopi av brev til Urmaker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Cie AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Havpanelets fase 2
Dokument: Svar fra KLD: Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (havpanelet) - flaggsaker og utfordringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konvensjon om fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
Dokument: Anmodning om innspill til mandat til møte 050521-070521 i konvensjon om fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) - standing committee (SC73)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notifikasjon av subsidier til WTO
Dokument: Informasjon om kontaktperson for notifikasjon av subsidier til WTO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nome - våtmark - fuglereservat - Øra - Ulefoss - fjerning av vegetasjon
Dokument: Kopi - tilbakemelding - Nome - våtmark - fuglereservat - Øra - Ulefoss - fjerning av vegetasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snorre Expansion Project (SEP) - Plan for utbygging og drift
Dokument: Søknad om midlertidig etterlatelse av rørledning ved Statfjord C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PL 044 Tommeliten Alfa - Utbygging og drift
Dokument: Tommeliten Alpha - fastsetting av program for konsekvensutredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Equinor Energy AS - Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for bygging og drift av Asterix. .
Dokument: Equinor Energy AS - Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for bygging og drift av Asterix
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hogst - Trefelling - Fjerning av trær
Dokument: Oversendelse av henvendelse av 140421 - Ytring om hogst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CITES partsmøter - Washingtonkonvensjonen om internasjonal handel med truede arter av villflora og faune
Dokument: Utkast til mandat for det 73. møte i CITES Standing Committee (SC73)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CITES - Washingtonkonvensjonen om handel med truede dyre- og plantearter, 03.03.1973
Dokument: Mandat for CITES Standing Committee 2021 - SC73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøvernprosjekt i Arktis - belastningsfullmakt Klima- og Miljødepartementet KLD
Dokument: Tilskudd til miljøvernprosjekter under Arktisk råd i 2021 - AMAP (QZA-15/0137)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens eierrapport (eierberetning) 2020
Dokument: Innspill til statens eierrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Equinor Energy - Asterix - Utredningsplikt for utbygging og drift
Dokument: Equinor Energy - Asterix - Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for bygging og drift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA Surveillance Authority (ESA)/EFTAs Overvåkningsorgan - klage på mulig ulovlig statsstøtte til Nussir ASA og Nordic Mining ASA gjennom tillatelse til å deponere blandet gruvedrift i Repparfjord og Førdefjord
Dokument: ESA - anmodning om innspill til utkast til svar på klage på mulig ulovlig statsstøtte gjennom tillatelse til å deponere blandet gruvedrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Storbritannia - Frihandelsavtale
Dokument: EEA - EFTA-UK Trade and Sustainable Development - forberedelser til møte 160421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering på Granavolden-plattformen våren 2021
Dokument: Anmodning om innspill til rapportering på Granavoldenplattformen kap. 12 - Klima og miljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering på Granavolden-plattformen - Kap. 12 - Klima og miljø
Dokument: Granavolden-plattformen kap. 12 Klima og miljø juni 2021 - Forespørsel om rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser
Dokument: Bakgrunnsinformasjon til arbeidet med utkast til handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Voksenåsen vannforsyning og høydebasseng - reguleringsplan / detaljregulering - Markaloven
Dokument: Ingen klagerett på departementets stadfestingsvedtak etter markaloven av reguleringsplan for Voksenåsen vannforsyning og høydebasseng i Oslo - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsprogrammet for norsk-russisk miljøsamarbeid - 2019-2021
Dokument: Midler til norsk-russisk miljøvernsamarbeid og samarbeid i Barentsregionen 2021 - Meldefrist 07.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsmelding om bærekraftsmålene
Dokument: Utkast til stortingsmelding om bærekraftsmålene - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RUS-19/0001 KLD/Det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet 2019-2021
Dokument: Kopi av brev russiske ambassade - Den russisk-norske miljøvernkommisjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler til støtte for miljøvernsamarbeid med Russland - Erfaringsutveksling om regulering av naturlig forekommende radioaktivit materiale NORM i Arktis
Dokument: Midler til norsk-russisk miljøvernsamarbeid og samarbeid i Barentsregionen 2021 - meldefrist 7. mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: God atmosfære i kirkelige sammenkomster - Enkelthenvendelse
Dokument: Oversendelse av henvendelse om god atmosfære i kirkelige sammenkomster
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA-Canada - reforhandling av frihandelsavtalen
Dokument: EFTA-Canada - innspill til utkast til scoping paper ifb. oppdatering av frihandelsavtalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Storbritannia - Frihandelsavtale
Dokument: EEA EFTA-UK Trade and Sustainable Development - forberedelser til møte 160421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betinget skadefelling av bjørn i region 6 i 2019–2020 - Møre og Romsdal og Trøndelag
Dokument: Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger - kopi av brev til Grong kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Rogaland  - Avslag på krav om innsyn i dokumenter om sensitive artsdata
Dokument: Avgjørelse av klage på avslag på krav om innsyn i dokumenter med sensitive artsdata - kopi av brev til Dalane Tidende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Joma gruver i Røyrvik kommune - vurdering av gjenåpning
Dokument: Oversending av henvendelse om Joma gruver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omgjøring av vedtak fattet av Nordre Follo kommune - utslippstillatelse til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 12 - eiendommer i Svartskog
Dokument: Delegering av myndighet i enkeltsak - anmodning om å omgjøre vedtak fattet av Nordre Follo kommune - utslippstillatelse til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 12 - eiendommer i Svartskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omgjøring av vedtak fattet av Nordre Follo kommune - utslippstillatelse til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 12 - eiendommer i Svartskog
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter - Anmodning om å omgjøre et vedtak av Nordre Follo kommune - utslippstillatelse til avløpsanlegg - eiendommer i Svartskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag om å utrede endringer i forurensningsloven § 48 a - tilsyn med kommunenes internkontroll
Dokument: Oppdrag om å utrede endringer i forurensningsloven § 48 a - tilsyn med kommunenes internkontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse Fellesavtale - Statens innkjøpssenter
Dokument: Svar - Behovskartlegging - Statens innkjøpssenter fellesavtale leie av kjøretøy for persontransport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger domkirke - Jubileum 2025 - Istandsetting - Arkeologi - Klage - Stavanger kommune, Rogaland - KulturminneID 85552
Dokument: Stavanger domkirke - Klage på vedtak om utgifter til særskilt gransking kml § 10, 1. ledd - Klagen tas ikke til følge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finansdepartementet (FIN) - Midlertidig lov utsettelse av frister fastsetting årsregnskap mv.
Dokument: Til orientering - Forslag om midlertidig lov - Utsettelse av frister for fastsetting av årsregnskap mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima- og miljødepartementet - Svalbards miljøvernfond - Styringsmøter
Dokument: Dagsorden til styringsmøte 22.04.2021 - Svalbards miljøvernfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
Dokument: Organisering av luftambulansetjenesten - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Dokument: Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Dokument: Høringssvar på Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordre Follo - Framveien 4 A - B - C og D - utslippstillatelse - klage på pålegg etter forurensningsloven § 7
Dokument: Delegering av myndighet i enkeltsak - anmodning om å omgjøre et vedtak fattet av Nordre Follo kommune etter forurensningsforskriften kap 12 - kopi av brev til Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategigruppen for klimaforhandlinger og arbeid med utslippsreduksjoner under Parisavtalen
Dokument: Strategigruppen for klimaforhandlinger - orietering fra formannskapet om status og utfordringer ifb. klimaforhandlinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KLD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimamelding 2030
Dokument: Oppsummering av Stortingets votering over innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen til Klimaplan for 2021-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer i sak 19/3051 og 20/5285 og begjæringer ifm voldgiftssak
Dokument: Kopi av e-post - Access to information request
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til covid-19-notat
Dokument: Utkast til covid-19-notat - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Interpellasjon fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...