Norske-postlister.no


Viser [100] av [846].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Koronapandemi - smittevern - private barnehager
Dokument: Oversikt over barnehagens kohorter - Læringsverkstedets barnehage Marthas hage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen hos flerspråklige barn - 2021
Dokument: Søknad om flerspråklig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon søskenmoderasjon vår 2021 - private barnehager
Dokument: Søknad om refusjon av søskenmoderasjon - private barnehager høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon søskenmoderasjon vår 2021 - private barnehager
Dokument: Søknad om refusjon av søskenmoderasjon - private barnehager høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon søskenmoderasjon vår 2021 - private barnehager
Dokument: Søknad om refusjon av søskenmoderasjon - private barnehager høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Oppdatering Tuneveien 20 - forlengelse av midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilleggsopplysninger - forlengelse av midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høring
Dokument: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærebedrift LÆRINGSVERKSTEDET AS
Dokument: Søknad om godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressurser til barn med særskilte behov - 2020-2021
Dokument: Søknad om ressurser til barn med særskilte behov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Februar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Februar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Februar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021 - Læringsverkstedet as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021 - Læringsverkstedet as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav foreldrebetaling - Covid-19 (koronavirus)
Dokument: Ny korrigert søknad om dekning av tapt foreldrebetaling - Covid19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømming ( svømmeopplæring ) i barnehage - Tilskudd og rapportering 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - svømming i barnehager - Læringsverkstedet barnehage avdeling Lødingen - Lødingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring - Hånes 63/1299 og 63/1300/0/0
Dokument: Mindre reguleringsendring, Hånes 63/1299 og 63/1300 - innspill Læringsverkstedet AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav foreldrebetaling - 2021 - Covid-19
Dokument: Søknad om dekning av tapt foreldrebetaling - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021 - Læringsverkstedet AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Januar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tilskudd - Svømming i barnehager - kap 231 post 70
Dokument: Svømming i barnehager - rapportering på tilskudd - Læringsverkstedet as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tilskudd - Svømming i barnehager - kap 231 post 70
Dokument: Svømming i barnehager - rapportering på tilskudd - Læringsverkstedet as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Januar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Januar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2021
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Januar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage - miljørettet helsevern
Dokument: Bilder av vognrommet og grillhytte og tilbakemelding på resterende punkter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage - miljørettet helsevern
Dokument: Bekreftelse på utbedring av akustikk i vognrommene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet barnehage - overtakelse av drifta av Knerten barnehage
Dokument: Svar på anmodning om tilleggsopplysninger til søknad om utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering - Minoritetsspråklige barn i barnehage
Dokument: Navneliste minoritetsspråklige barn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd til private barnehager - 2022 - Forskudd
Dokument: Søknad om utbetaling av forskudd på kommunalt tilskudd for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage - miljørettet helsevern
Dokument: Dokumentasjon fra Læringsverkstedet - punkter til oppfølging etter befaringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over barn og ansatte 2020 - Læringsverkstedet barnehage avd. Hasla
Dokument: Oversikt barn og ansatte 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over barn og ansatte 2020 - Læringsverkstedet barnehage avd. Fevik
Dokument: Oversikt barn og ansatte 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Oversendelse av forlengelse av midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd til private barnehager - 2022 - Forskudd
Dokument: Søknad om utbetaling av forskudd på kommunalt tilskudd for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn etter barnehageloven - Barnehagens bemanning
Dokument: Oversikt bemanning og barnegruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019 - Tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer - kap 231 post 21
Dokument: Overføring av tilretteleggingsmidler 2019 - 2020 til Norlandia Eltonåsen friluftsbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - November
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling i forbindelse med stenging av eller redusert drift i barnehagene
Dokument: Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LÆRINGSVERKSTEDET AS - dispensasjon fra utdanningskravet
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - November
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
Dokument: Læringsverksted AS Høringssvar på Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Utgifter til arbeid med barn med særskilte behov - Høst 2020
Dokument: Refusjonskrav for ressurser til barn med særskilte behov høst 2020 - Revidert utgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Utgifter til arbeid med barn med særskilte behov - Høst 2020
Dokument: Refusjonskrav for ressurser til barn med særskilte behov høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Utgifter til arbeid med barn med særskilte behov - Høst 2020
Dokument: Refusjonskrav for ressurser til barn med særskilte behov høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Redusert foreldrebetaling i private barnehager - Høst 2020
Dokument: Refusjonskrav for redusert foreldrebetaling høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Barnehageplass i Sandefjord - Tilhørende annen kommune - Vår 2021
Dokument: Oversikt barn bosatt i andre kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LÆRINGSVERKSTEDET AS - dispensasjon fra utdanningskravet
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Utgifter til arbeid med barn med særskilte behov - Høst 2020
Dokument: Refusjonskrav for ressurser til barn med særskilte behov høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon - Redusert foreldrebetaling i private barnehager - Høst 2020
Dokument: Rettelse - Refusjonskrav for redusert foreldrebetaling høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilbakemelding på befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Foreløpig svar - notat etter befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilbakemelding - tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Lysplan for uteområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilbakemelding - lysplan for uteområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilbakemelding fra barnehagen etter befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - Oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019 - Tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer - kap 231 post 21
Dokument: Læringsverkstedet - sjekk av utbetaling til Østmarka idrettsbarnehage - tilretteleggingsmidler 2019 - 2020 - lokal prioritering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av Læringsverkstedet Myrvoll - miljørettet helsevern
Dokument: Dokumentasjon - lydmåling i vognrommene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Analyse jordprøver CIS Greåker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LÆRINGSVERKSTEDET AS - dispensasjon fra utdanningskravet
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn etter Lov om barnehage - Egenrapportering 2020/2021
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - Egenrapportert tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressurser til barn med særskilte behov - 2020-2021
Dokument: Søknad om ressurser til barn med særskilte behov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressurser til barn med særskilte behov - 2020-2021
Dokument: Søknad om ressurser til barn med særskilte behov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Svar fra Læringsverkstedet og godkjenninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet Sarpsborg DoReMi
Dokument: Tilleggsopplysninger - søknad om godkjenning, Greåker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn etter Lov om barnehage - Egenrapportering 2020/2021
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - Egenrapportert tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad og refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - September
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LÆRINGSVERKSTEDET AS - dispensasjon fra utdanningskravet
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - September
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn barnehager 2020
Dokument: Egenerklæring tilsyn 2020 - Læringsverkstedet Mork barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn barnehager 2020
Dokument: Egenerklæring tilsyn 2020 - Læringsverkstedet Folkeparken idrettsbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av Nye Læringsverkstedet Fevik barnehage
Dokument: Søknad om sammenføyning av driften på Fevik barnehage /Hasla barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet barnehage - overtakelse av drifta av Knerten barnehage
Dokument: Orientering om intensjonsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av ny barnehage - Læringsverkstedet Hoenselva, Hokksund
Dokument: Forslag til revidert vedtak - Innspill til etablering av ny barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærebedrift LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD FIDJE BARNEHAGE
Dokument: Søknad om godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærebedrift LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD FIDJE BARNEHAGE
Dokument: Søknad om godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LÆRINGSVERKSTEDET AS - dispensasjon fra utdanningskravet
Dokument: LÆRINGSVERKSTEDET AS - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjoner fra utdanningskravet- søknader og vedtak
Dokument: Søknad dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærebedrift LÆRINGSVERKSTEDET AS
Dokument: Søknad om godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbestillinger september 2020 - Byggesak
Dokument: Innsynsbestilling - Haneborgveien 28 - gnr 107 bnr 633
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læringsverkstedet AS - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - 2020
Dokument: Søknad - Refusjon private barnehager - søskenmoderasjon og ekstra bemanning - August
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 241/80/0/0 Trelastveien 2, 4, 6, 8, parkeringsanlegg og samlesak for felt S2
Dokument: Bilder som viser midlertidig sikring av barnehage - del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 241/80/0/0 Trelastveien 2, 4, 6, 8, parkeringsanlegg og samlesak for felt S2
Dokument: Bilder som viser midlertidig sikring av barnehage - del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...