Norske-postlister.no


Viser [100] av [261 348].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/16 i Flå (3039)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Flå (3039)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/2 i Flå (3039)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SMIL - høst 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969870223
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 101 og 157 - 100/29 og 100/13 - fradeling - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Dønnestadveien 101 og 157 - 100/29 og 100/13 - fradeling - behandling etter jordloven § 12 - Saksbehandlingstid - etterspør mer informasjon - deling av eiendom i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 51/52 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LK - Utbetaling fra Skogfond NMSK 2021 - Markberedning, nyplanting, supplering, - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: LK - Utbetaling fra Skogfond NMSK 2021 - Markberedning, nyplanting, supplering, - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 182/1 - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 122986
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969254905 - gbnr 182/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruks- og matdepartementet 2021
Dokument: 20/435 Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til avløsning ved sykdom - Avskjermet
Dokument: Utbetaling Nav - Sykdomsavløsning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 149/1 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 130724 - Strakstiltak på låvetak Søndre Husmo gård-
Dokument: Vedlegg - SMIL, 998048400 - gbnr 149/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dreneringstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] -Hansen
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 983602444
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak i beiteområder - Lokkarfjord beitelag
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 986074856
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drenering - Bratteberg Bygdeservice EPF - avskjeringsgrøft mellom 27/4 og 27/11
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 996305538
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SMIL - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Restaurering av gamal kylne på Rotevatn - 1577 Volda - gnr 27 bnr 1
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 920640397
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LK - Utbetaling fra Skogfond NMSK 2021 - Ungskogpleie - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 16/2 i Lierne (5042)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 194/1 - Nerkorslundvegen 1 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 194/1 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1 Tilskudd til drift med taubane, hest o.a
Dokument: Vedtaksbrev for driftstilskudd, gnr/bnr 73/1 i Rennebu (5022)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Barkbilleovervåkningen i Oslo og Viken
Dokument: Barkbiller - sammendrag av situasjonsrapportering uke 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 196/3 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 196/3 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 196/3 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 196/3 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/1 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) -130366 - Istandsetting av husmannsstue
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969427540 - gbnr 26/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ZD04 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - melding om reindrift 2020 - 2021
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - svar på purring om svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 59/3 Utbetaling av skogfond - 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd - Gbnr 59/3 Utbetaling av skogfond - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/8 i Flå (3039)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dreneringstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] -Hansen
Dokument: Utbetalingsanmodning - Drenering, 983602444
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MiS-registreringer for områder omfattet av markaloven - Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Dokument: Svar fra Landbruksdirektoratet - Distribusjon av MiS - data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/1, 63/2, 63/3, 63/6 - Tilskot til tiltak innanfor Leveld utvalte kulturlandskap (UKL) - slått av bratt areal
Dokument: 63/1, 63/2, 63/3, 63/6 - Søknad om tilskot til tiltak innanfor Leveld utvalte kulturlandskap (UKL) - slått av bratt areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 459/4 - Haartveit, utbetaling av søknad om skogfond og tilskudd til skogkultur - søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 459/4 i Lyngdal (4225)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - sykavl, ***** *****
Dokument: Søknad om tilskudd - sykavl, 870587902
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 109/1 - Tilskudd til drenering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utbetalingsanmodning - Drenering, 988458287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond og NMSK tilskudd 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 160/1 i Rennebu (5022)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1 Tilskudd til drift med taubane, hest o.a
Dokument: Vedtaksbrev for driftstilskudd, gnr/bnr 73/1 i Rennebu (5022)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 185/4 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 185/4 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 185/4 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 185/4 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 243/2 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 243/2 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 243/2 - Skogfond og tilskudd
Dokument: Gbnr. 243/2 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 441/1 - Birkeland, utbetaling av søknad om skogfond og tilskudd til skogkultur - søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 441/1 i Lyngdal (4225)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om avløysartilskot - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak i beiteområder - Lokkarfjord beitelag
Dokument: Utbetalingsanmodning - tiltak i beiteområde, 986074856
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord – 147348 - gbnr 56/1
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969099314 - Gbnr 56/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursregnskap for reindriftsnæringen - reindriftsåret 2019 - 2020
Dokument: Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2019 - 2020 - oppdatert versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: YT03 - Ol ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - melding om reindrift 2019 - 2020
Dokument: Kopi av brev til Ol ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage tas ikke til følge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Totalregnskap for reindriftsnæringen
Dokument: Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2019/20 - oppdatert versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond / skogbruk 2020 - 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 10/1 i Fjord (1578)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 82/1 i Lier (3049)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursregnskapet for reindriftsnæringen - reindriftsåret 2019 - 2020
Dokument: Orientering om ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2019 - 2020 - oppdatert versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBNR 141/2 - skogfond og skogkultur 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 141/2 i Nannestad (3036)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - erstatning for avlingssvikt 2021 - Sekken Grønt AS - 917407967
Dokument: Søknad attestert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/4 - Tilskot til tiltak innanfor Leveld utvalt kulturlandskap (UKL) 2021 - Slått av bratt areal
Dokument: 65/4 - Søknad om tilskot til tiltak innanfor Leveld utvalt kulturlandskap (UKL) 2021 - Slått av bratt areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord – 147348 - gbnr 56/1
Dokument: Utbetalingsanmodning - Drenering, 969099314
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SMIL - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Restaurering av gamal kylne på Rotevatn - 1577 Volda - gnr 27 bnr 1
Dokument: Utbetalingsanmodning - SMIL, 920640397
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drenering - Bratteberg Bygdeservice EPF - avskjeringsgrøft mellom 27/4 og 27/11
Dokument: Utbetalingsanmodning - Drenering, 996305538
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak i beiteområde - sperrregjerde - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 1520 Ørsta gnr 33 bnr 12
Dokument: Søknad om tilskudd - beit, 924619996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 90/9 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 114/13 - Tjomsland, utbetaling av skogfond - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 114/13 i Lyngdal (4225)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 114/13 - Tjomsland, utbetaling av skogfond - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 114/13 i Lyngdal (4225)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 118/2 - Drangsland, utbetaling av søknad om skogfond og tilskudd til skogkultur - søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 118/2 i Lyngdal (4225)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om tilskudd ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...