Norske-postlister.no


Viser [100] av [265].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322755 fra utført tilsyn - Kirkebekken Herre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322628 fra utført tilsyn - Brygga marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322726 fra utført tilsyn - Herre KP 157 Siljanbukta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Strømdal Terrasse 38 - 65, sanering VA - Prosjekteringsfase
Dokument: Oppdatert oversikt nytt kabelanlegg for LEDE AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322724 fra utført tilsyn - Herretorget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322725 fra utført tilsyn - Herre - Hammern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322705 fra utført tilsyn - Fagerheimveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn, saksnr. 322087 - Skjerkøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322685 fra utført tilsyn - Clarks gate 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322622 fra utført tilsyn - Søndre Strandgata 13 - WC og KP 120 tavle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322622 fra utført tilsyn - Søndre Strandgata 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322640 fra systemrettet tilsyn - Søndre Strandgata 13 - marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Vedtak om utbedring - gatelys Storgata 9 - FV 208 Åby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322501 fra utført tilsyn - Dalsveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322502 fra utført tilsyn - Dalsveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322503 fra utført tilsyn - Gamle Omborgsnesvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322504 fra utført tilsyn - Eiksbakken 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322505 fra utført tilsyn - Rogn 237 - Sundbykåsa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322465 fra utført tilsyn - Lakseberget 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322479 fra utført tilsyn - Europaveien 203
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322490 fra utført tilsyn - Europaveien 375
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322492 fra utført tilsyn - Europaveien 464
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322493 fra utført tilsyn - Vinjestranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: 17 Avklaring Nettselskap - eksterne myndigheter
Dokument: SV 21_00154-2 Strømgrense Skoppum omformerstasjon 1121304_2_1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: LEDE AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322455 fra utført tilsyn - Strandveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322457 fra utført tilsyn - Strandveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Wikes vei 1 - Tilsynsdato 13.04.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg - Saksnr. 322362
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Håskenveien - Grunnvann - Tilsynsdato 13.04.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg - Saksnr. 322209
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Løkkeveien 11 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322352
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Nesveien - Tilsynsdato 12.04.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg - Saksnr. 322353
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Lede AS - Melding om uautorisert personell betjener elektriske anlegg
Dokument: Rapportering av uautorisert personell som betjener elektriske anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Glimmerveien 1 - Tilsyn 02.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 321881
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Gbnr 473/61 - Ragnhildrødveien 34 - Tilsyn 18.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322096
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Tassebekkveien 3 - Veilys - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322148
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Rovebekken - Tilsynsdato 08.12.2020 - Tilsyn elektrisk anlegg - Saks nr 320598
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321990 - Ishusveien 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 322042 - Skjerkøyveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Forhåndsvarsel - rapport fra systemrettet tilsyn - ordrenummer 322377 - Kongshavns gate 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Avinor Flysikring AS - Radarstasjon VHF - Tassebekkveien 167 - Stokke kommune
Dokument: Avinor Flysikring AS - Radarstasjon VHF - Tassebekkveien 167 - Stokke kommune - Bekreftelse på nettleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Strømstans 2021
Dokument: Varsel om strømstans 15.04.2021 - Kjønnøyaveien 117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn - saksnr. 322358 - Tangvallveien 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322363 fra utført tilsyn - Reidunsvei 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322365 fra utført tilsyn - Kjerrvikveien 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322367 fra utført tilsyn - Kongshavns gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Høyjordveien 16 - Tilsynsdato 06.04.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg - Saksnr. 322237
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Eiendomskontoret - El-tilsyn
Dokument: Vedtak fra tilsyn, saksnr. 320692
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammevilkår i den økonomiske reguleringen- Utvikling av ny modell (prosjektstart 2018)
Dokument: SV: Rammevilkår i inntektsreguleringen - Spørsmål om snø som klistrer seg på trær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport - Rognsveien 91
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport - Rognsveien 144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Energi og nettleie - Skagerak Nett AS - Elektrisk anlegg
Dokument: Nettleieavtale - Stokkeveien 69 - Pumpestasjon - Målenr. 7359992906140770
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Strømstans 2021
Dokument: Påminnelse - varsel om strømstans 07.04.2021 - Bambleveien 125
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Andebu sentrum 8 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - El kjele - Tilsynsak 322254
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn - Andebu sentrum 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Orelund 10 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322260
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Lilleborgveien 10 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322299
Dokument: Varsel om tilsyn av elektrisk anlegg - Lilleborgveien 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Stokke Ravei 420 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322300
Dokument: Varsel om tilsyn av elektrisk anlegg - Stokke Ravei 420
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Arne Garborgs vei - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322301
Dokument: Varsel om tilsyn av elektrisk anlegg - Arne Garborgs vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Orelund 10 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322177
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn - Orelund 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Sundåsenveien - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322196
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Borgeveien 10 - Tilsynsdato 09.03.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg
Dokument: Pumpestasjon Borgeveien 10 - Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Pumpestasjon Solnesveien - Tilsynsdato 15.03.2021 - Tilsyn elektrisk anlegg
Dokument: Pumpestasjon Solnesveien - Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Søndre Hulveien 5 - Tilsyn 19.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322100
Dokument: Søndre Hulveien 5 - Tilbakemelding fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Andebu sentrum 8 - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 321559
Dokument: Andebu sentrum 8 - Forhåndsvarsel fra tilsyn utført 29.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Sundåsenveien - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322196
Dokument: Sundåsenveien - Forhåndsvarsel fra tilsyn utført 31.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Solnesåsen 14 - Tilsyn 30.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322197
Dokument: Solnesåsen 14 - Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Drengsroa - El-tilsyn 2021
Dokument: Tilsynsrapport 322256 fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Ysterigata 1 - Veilys - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322195
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn - 29.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: TIlsyn - Elektrisk anlegg - Haneholmveien 170
Dokument: TIlsyn - Elektrisk anlegg - Haneholmveien 170 - Forhåndsvarsel fra tilsyn 24.03.2021 - Målernr. 7359992905624523
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Djupsundveien 10 - Koblingsskap - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322227
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Mårveien - Idrettspark balløkke - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322192
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Holmestrand - Bolstadgata 14 - Sande - områdekonsesjon Skagerak Nett AS - nettstasjon - kabelanlegg
Dokument: Forelegging - Holmestrand - Bolstadgata 14 - Sande - områdekonsesjon Skagerak Nett AS - nettstasjon - kabelanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Elektrisk anlegg
Dokument: Vedtak fra tilsyn 09.03.2021 - Jordfeilrapport - Målernr. 7359992900563438
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Skien - Hans Holtas veg 17 - Lede AS - områdekonsesjon - ny nettstasjon
Dokument: Forelegging - Skien - Hans Holtas veg 17 - Lede AS - områdekonsesjon - ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Energi og nettleie - Skagerak Nett AS - Elektrisk anlegg
Dokument: Nettleieavtale - Rosshavsgata 37 - Leilighet - Målenr. 7359992908127090
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Energi og nettleie - Skagerak Nett AS - Veilys
Dokument: Nettleieavtale - Ferjeveien 15 - Veilys - Målernummer 7359992909823458
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Glimmerveien 1 - Tilsyn 02.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 321881
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Gamle Kongevi 11 - Tilsyn 22.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322098
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Ravøveien - Tilsyn 22.03.2021 - Elektrisk anlegg - Parkbelysning - Tilsynssak 322099
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Tassebekkveien 3 - Veilys - Tilsyn - Elektrisk anlegg - Tilsynsak 322148
Dokument: Tilsynsrapport fra utført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: LEDE AS - Økonomisk og teknisk rapportering for 2020
Dokument: Infoskriv RME-Ø 2/2021 - Økonomisk og teknisk rapportering til RME/SSB for 2020 - rapportering elavgift i notene 1.3, 1.4 og 1.5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: FoU-prosjekt (2020) - Utvikling av effekt- og energiavstand / Methods for calculating power and energy distance - Høring
Dokument: VS: Deres referanser: 202100557 og 202100566
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Kabelskap i Hofsteinveien
Dokument: Pristilbud - utbygging/forsterkning - SKN-0538-2021 - kabelskap i Hofsteinveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322046 fra utført tilsyn - Europaveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Eiendomskontoret - El-tilsyn
Dokument: Vedtak fra tilsyn utført den 08.12.20 - saksnr. 320615
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Eiendomskontoret - El-tilsyn
Dokument: Purring om utbedring fra tilsyn utført 26.10.20 - saksnr. 319078
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømstans 2021
Dokument: Varsel om strømstans - 26.03.2021 - Bjønnveien 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Strømstans 2021
Dokument: Varsel om strømstans - 07.04.2021 - Bambleveien 125
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Gbnr 458/243 - Gaupeveien 17 - Tilsyn 18.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322097
Dokument: Forhåndsvarsel fra tilsyn - Gaupeveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Gbnr 473/61 - Ragnhildrødveien 34 - Tilsyn 18.03.2021 - Elektrisk anlegg - Veilys - Tilsynssak 322096
Dokument: Forhåndsvarsel fra tilsyn - Ragnhildrødveien 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Skagerak Energi - Konsesjon - Hanekleiva transformatorstasjon - Holmestrand kommune - Vestfold og Telemark fylke
Dokument: Tilleggsopplysninger ang. søknad om anleggskonsesjon for Hanekleiva transformatorstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Frostvedtveien 2 - El-tilsyn
Dokument: Melding om avsluttet sak etter utført tilsyn, saksnr. 316215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...