Norske-postlister.no


Viser [100] av [156].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Endre informasjon om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskebåt - Kutte lengde - ny oppmåling
Dokument: Fiskebåt - Kutte lengde - ny oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning petroleumslege - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad forlenget godkjenning petroleumslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsføring av livssyn ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på markedsføring av livssyn ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg - gbnr 162/1/156 - Gloføklia vest 25
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr 162/1/156 - Gloføklia vest 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsordning for utsatt veieplikt for transport av fisk for fartøy under 11 meter i 2021
Dokument: Olasvåg TR-15-H - Påmelding til registreringsordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kyrkjevegen 5, Terrasse med hagestue samt biloppstillingsplass og carport
Dokument: Etterspør status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SAGA LG2840 - F - Fartøyinstruks
Dokument: SAGA LG2840 - Egenkontrollskjema for fiskefartøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig brudd på alkohol loven - Ulovlig reklame for alkohol - Privat henvendelse
Dokument: Tips om ulovlig alkoholreklame
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedrullering fiskermanntall 2021 - Hitra kommune
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedrullering fiskermanntall 2021 - Hitra kommune
Dokument: Anke på vedtak om stryking fra blad A i fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985269769, 1804-54/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedrullering fiskermanntall 2021 - Hitra kommune
Dokument: Klage på vedtak om stryking fra blad A i fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kyrkjevegen 5, Terrasse med hagestue samt biloppstillingsplass og carport
Dokument: Etterspør status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - egenerklælring om konsesjonsfrihet - gbnr. 44/91
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om bygging av landbruksvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferjesambandet Nesnaøyene - Nesna kommune
Dokument: Renhold på ferje mellom Nesna og Levang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverk - fiskermanntallet
Dokument: Forespørsel om regelverk- fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Saksdokumenter - bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Saksdokumenter - bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage på parkeringsgebyr
Filer:
Sak: Grunnerverv - E39 - 2019-34 - Betna - Klettelva i Heim kommune
Dokument: Underskrevet kjøpekontrakt - gnr. 233 bnr. 3 - Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som sykepleier
Dokument: Betalingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kyrkjevegen 5, Terrasse med hagestue samt biloppstillingsplass og carport
Dokument: Byggesøknad - Kyrkjevegen 5, SKÅLA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverk - Fritidsfiske
Dokument: Regelverk - Skatt fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kommunale avgifter - 97/16
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om fritak for kommunale avgifter for en periode - 97/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - henvendelser fra publikum
Dokument: Stengte barnehager for barn med vedtak om spesialpedagogisk oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Medlem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om fiske - 2019–2020
Dokument: Henvendelse om å få stengt Hernesfjorden i Hitra kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stengning av Hernesfjorden - Hitra
Dokument: Stengning av Hernesfjorden - Hitra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg - gbnr 162/1/156 - Gloføklia vest 25
Dokument: Tilbakemelding på anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 162/1/156 -Gloføklia vest 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren Universitetssykehuset Nord-Norge HF - st. ref. 4210434457
Dokument: Søknad og CV - Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren - st. ref. (4210434457)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om innsyn i 20/207-2
Filer:
Sak: Hitra kommune - Autovern Fv 713
Dokument: Hitra kommune - Autovern Fv 713 - Hernesfjorden - Laugen - Ønsker befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsordning for utsatt veieplikt for transport av fisk for fartøy under 11 meter i 2020
Dokument: Olasvåg TR-15-H - Påmelding til registreringsordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Lege i spesialisering i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad - st. ref. 4167076097
Dokument: Søknad og CV - Lege i spesialisering i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin - st. ref. (4167076097)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tiltak untatt søknadsplikt gnr 60 bnr 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi Ortopedisk seksjon Harstad, Universitetssykehuset Nord- Norge HF - st. ref. 4177488726
Dokument: Søknad og CV - Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi - st. ref. (4177488726)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg - gbnr 162/1/156 - Gloføklia vest 25
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon på gnr. 60, bnr. 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhet - Autovern - Fv. 713 - Hitra kommune
Dokument: Henvendelse vedrørende autovern - Fv. 713 - Hitra kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om turistfiske og dykking etter kamskjell, krabbe og hummer
Dokument: Henvendelse om turistfiske og dykking etter kamskjell, krabbe og hummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saga Ø-2-RD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ENK 918468331 - Endring i merkeregisteret
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saga Ø-2-RD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ENK 918468331 - Endring i merkeregisteret
Dokument: Ø-2-RD Saga -Melding om endring i merkeregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytende sildegarn i Østfold
Dokument: Fritidsfiske av flytende sildegarn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet
Dokument: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet / fartshump
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsavtale for ringevakt/timeavlønnet pleiemedarbeider ved Nesbru bo- og omsorgssenter avdeling 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redningsflåte - Fiskefartøy under 8 meter
Dokument: Redningsflåte - Fiskefartøy under 8 meter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsføring av bokklubb - uanmodet epost
Dokument: Klage på uanmodet e-post
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg/påbygg av bolig - 97/16
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg/påbygg av bolig - 97/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsordning for utsatt veieplikt for transport av fisk for fartøy under 11 meter i 2016-2017-2018-2019
Dokument: Olasvåg TR-15-H - Påmelding til registreringsordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olasvåg TR-15-H - Midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk
Dokument: Olasvåg TR-15-H - Søknad om midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telefonsalg til tross for reservasjon
Dokument: Klage på telefonsalg tross reservasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering som kaiselger i kjøperregisteret
Dokument: Korrekte koordinater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering som kaiselger i kjøperregisteret
Dokument: Søknad om registrering som kaiselger i kjøperregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverk - fritidsfiske Østfold
Dokument: Regelverk - fritidsfiske Østfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn 2018
Dokument: Innsyn 14/26056-196
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fritak som meddommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsordning for utsatt veieplikt for transport av fisk for fartøy under 11 meter i 2016-2017-2018
Dokument: TR-15-H OLASVÅG - Påmelding til registreringsordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Søknad om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Dokument: Oversendelse av internkontroll og egenkontroll for reketråler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Dokument: Melding om ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GNR 219 BNR 166 - Maridalsveien 64 A-J - Utbedring av privat avløpsledning
Dokument: GNR 219 BNR 166 - Maridalsveien 64 A-J - Utbedring av privat avløpsledning - Ber om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 17 gnr. 58 bnr. 42 i Nesna kommune - dispensasjon
Dokument: Nabovarsel - oppføring av tilbygg til eksisterende bygnning - gnr. 58 bnr. 42 Nesna kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KVIKK - Erverv av fartøy
Dokument: Vedr. endring av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering kystfiskeappen 2017-2018
Dokument: TR-15-H OLASVÅG - Registreringsskjema for kystfiskeappen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KVIKK - Erverv av fartøy
Dokument: KVIKK - Søknad om erverv av fartøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale om elektronisk publisering av doktoravhandling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TR-15-H OLASVÅG - Erverv av fartøy
Dokument: Byggebekreftelse - OLASVÅG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på spørsmål om gebyr på sms ved kontakt med legekontoret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spørsmål angående gebyr på sms ved kontakt med legekontoret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TR-15-H OLASVÅG - Erverv av fartøy
Dokument: Byggebekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Angående SMS gebyr ved bestilling av legetime på nett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet
Dokument: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet - Etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Takker nei til tilbud om fast nattstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2018 Hitra kommune
Dokument: Søknad om oppptak på blad A i fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TR-15-H OLASVÅG - Erverv av fartøy
Dokument: OLASVÅG - Søknad om innføring av uregistrert fartøy i merkeregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TR-15-H OLASVÅG - Erverv av fartøy
Dokument: Innmelding av fartøy til registrering - OLASVÅG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UAT 160 - Midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk
Dokument: UAT 160 - Søknad om midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om kurs
Dokument: Spørsmål om godkjente kurs fra Hellas
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Dokument: Oversender ny faktura fra flyttebyrå - Dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort Anayensing ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Verduzco
Dokument: Førerkort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Dokument: Oversender kopi av faktura fra flyttebyrå - Dokumentasjon til søknad om tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål om kvittering/faktura ifb dekning av reise- og flytteutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Dokument: Søknad om tilskudd til dekning av reise- og flytteutgifter ved turnustjeneste - Statsb 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som ergoterapeut
Dokument: Betalingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillitsvalgt Tekna
Dokument: Ny tillitsvalgt i TEKNA for DiBK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Haugaland Storband - Rapport og regnskap Festiviteten 210417
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet
Dokument: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet - Etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilleggsopplysning til klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bagliveien 172 - Gbnr 54/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet
Dokument: Fv. 406 forbi Røvik kirke på Skåla i Molde kommune - Fartsgrense / trafikksikkerhet - Forslag til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Dokument: Stemmestyre 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2016 Råde kommune
Dokument: Søknad om opptak på blad B i fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - fv. 406 - gnr. 14 bnr. 55 - Molde kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje - fv. 406 - gnr. 14 bnr. 55 - Molde kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som lege
Dokument: Betalingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2016 Råde kommune
Dokument: Søknad om opptak på blad B i fiskermanntallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UAT-160 - Midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk i 2017
Dokument: UAT-160 - Søknad om midlertidig dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk i 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...