Norske-postlister.no


Viser [27] av [27].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bevilling til å drive eiendomsmegling
Dokument: Vedrørende sletting av konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevilling til å drive eiendomsmegling
Dokument: Opphør av eiendomsmeglervirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevilling til å drive eiendomsmegling
Dokument: Opphør av meglervirksomhet i 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevilling til å drive eiendomsmegling
Dokument: Opphør av eiendomsmeglervirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/83 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 14/83 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meglerweb
Dokument: Signert avtale om tilgang til meglerweb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergsliens gate 5 A-B - Forespørsel om etablering av underjordisk garasje
Dokument: Forespørsel om etablering av underjordisk garasje - Bergsliens gate 5 A-B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergsliens gate 5 B - Forespørsel om bruksendring av stallbygning til bolig
Dokument: Forespørsel om bruksendring av stallbygning til bolig - Bergsliens gate 5 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om restanser på kommunale avgifter gnr 19 bnr 1321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 195/31 Eidsvoll, Akershus
Dokument: EIdsvoll gnr/bnr 195/31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 12 bnr 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn (eiendomsmeglere)
Dokument: Tilsyn - fagansvarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn (eiendomsmeglere)
Dokument: Tilsyn - fagansvarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn (eiendomsmeglere)
Dokument: Svar på stedlig tilsynskommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn (eiendomsmeglere)
Dokument: KRT-1060 skjema mottatt fra Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 79 og 237
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 79 og 237
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Restanseforespørsel - gnr 14 bnr 79 og 237
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om adresseendring / annen eier - eiendomsskatt - skattesedler
Søk innsyn i dokumentet/saken