Norske-postlister.no


Viser [100] av [371].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Alstahaug kommune
Dokument: Konsesjonsgrunnlag - Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse – BPA til brukere i Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven
Dokument: Høringssvar - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag: felles retningslinjer for involvering av private ideelle i plan og utviklingsarbeid
Dokument: Svar på invitasjon til å delta i arbeidsgruppe - felles retningslinjer for involvering i plan og utviklingsarbeid - NHO Service og Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til statsråd Sanner om å holde innledning for NHO Service og Handels konferanse Handlekraft 2021, 041121
Dokument: Invitasjon til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om å holde innledning for NHO Service og Handels konferanse "Handlekraft 2021", 041121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NHO Service og handel - Eksamen i renholdsoperatørfaget
Dokument: Forespørsel om møte om teorieksamen renholdsoperatørfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av utvalgsarbeid - Skipsarbeidsloven
Dokument: Oppfølging av utvalgsarbeid - Skipsarbeidsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av koronavirus i Norge og situasjonen i landbruket mv
Dokument: OVB - Forespørsel om møte med politisk ledelse i LMD og NFD - Behov for forutsigbar og gradvis gjenåpning av grensene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19: Oppdrag nr. 392 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 8.3.2021 - Oppdrag om fremtidig nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr
Dokument: Utredning av fremtidig nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr - Kommentarer fra NHO Service og Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger – mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling
Dokument: Høring - Merknad - Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel - forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger – mulighet til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til NAV om varig lønnstilskudd i forbindelse med omorganisering
Dokument: Brev med spørsmål til NAV om varig lønnstilskudd i forbindelse med omorganisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsføring og salg av snus i digitale markedskanaler
Dokument: Markedsføring og salg av snus i digitale markedskanaler - Forespørsel om netthandel og tobakk - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NHO Service og Handel - Markedsføring og salg av snus i digitale markedskanaler
Dokument: Henvendelse vedrørende markedsføring og salg av snus i digitale markedskanaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Spørreundersøkelse om rådsarbeidet 2017-2021
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SAK-02662-X9L1X - Kricha24 AS - 15%-økt kundetilfredshet, -omsetning og konverteringsrate - Oppskalering av eksisterende tilbud i bransjeprogram - Detalj-/faghandel
Dokument: Godkjenning av oppskalering - +15%" Økt kundetilfredshet, -omsetning og konverteringsrate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere
Dokument: Korrespondanse vedrørende endring av frist for regodkjenning av vektere med avlagt eksamen eller regodkjenning før 01012018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021
Dokument: Meld St 2 Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteetatens praksisendring for avgiftsberegning på driftstilskudd i kantinebransjen
Dokument: Skatteetatens praksisendring for avgiftsberegning på driftstilskudd i kantinebransjen - oppfølging av møte 100521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett - høring
Dokument: Forslag til gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett - høringsuttalelse - kopi av brev til BLD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet (EU) 2019/2161 i norsk rett
Dokument: Kommentarer fra NHO Service og Handel om gjennomføring av Moderniseringsdirektivet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedorganisasjonen Virke - Innspill til statsbudsjettet for 2022
Dokument: Tiltak for aktivitet, seriøsitet og inkludering i renholdsbransjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere
Dokument: Høringssvar - Forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere - Svar på anmodning om merknader til høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møte med statssekretæren om praksisendring i Skatteetaten for merverdiavgift for kantiner
Dokument: Forespørsel om møte med statssekretæren om praksisendring i Skatteetaten for merverdiavgift for kantiner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaringsvurdering privatarkiv - NHO Service og Handel
Dokument: Bevaringsvurdering privatarkiv - NHO Service og Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - kontakt med næringslivet om innføring av nye innreiserestriksjoner og søknadsbasert ordning (Covid-19)
Dokument: Korona - innspill om søknadsbasert ordning for innreisende med teknisk kompetanse (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innreiserestriksjoner og arbeidsgiver som søker i unntaksordningen
Dokument: Innreiserestriksjoner og arbeidsgiver som søker i unntaksordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 116 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)
Dokument: Prop 116 L Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål - Uheldig praksis ved vurdering av arbeidstillatelse
Dokument: Spørsmål om møte angående uheldig praksis ved vurdering av arbeidstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Dokument: Prop 133 L Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Dokument: Prop 133 L Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Dokument: Prop 133 L Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 116 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)
Dokument: Prop 116 L Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring av vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften
Dokument: Høring - endring av vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere
Dokument: Høringssvar - Forslag til endring i vaktvirksomhetsforskriften - forlengelse av frist for regodkjenning av vektere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - forsterkede smitteverntiltak som følge av mutert variant av SARS-CoV-2 og konsekvenser for næringslivet
Dokument: Korona - henvendelse om vurdering av en til en tjenester i covid-19-forskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høring
Dokument: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen - fase II
Dokument: Korona - innspill til omstillingsordningen for reiselivsnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet
Dokument: Sitatsjekk - NHO Service og Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning
Dokument: Høringssvar - krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - forsterkede smitteverntiltak som følge av mutert variant av SARS-CoV-2 og konsekvenser for næringslivet
Dokument: Korona - innspill vedr. smittevernstiltak i handelsnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner 2021 - Statssekretær
Dokument: Henvendelse om stengte kjøpesentre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - forsterkede smitteverntiltak som følge av mutert variant av SARS-CoV-2 og konsekvenser for næringslivet
Dokument: Korona - forespørsel om status for kjøpesentre i covid-19-forskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - forsterkede smitteverntiltak som følge av mutert variant av SARS-CoV-2 og konsekvenser for næringslivet
Dokument: Korona - innspill om smittevernstiltak i handelsnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - henvendelser om konsekvenser for næringslivet ved innføring av nye innreiserestriksjoner (Covid-19)
Dokument: Korona - henvendelser om konsekvenser for næringslivet ved innføring av nye innreiserestriksjoner (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrasjon - Tilskudd - Kompetanseutvikling - Bransjeprogram for detaljhandel og faghandel 2021
Dokument: Godkjenning av utlysningstekst - Bransjeprogram for detaljhandel og faghandel 2021 - NHO Service og Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidskonflikter 2021
Dokument: Mekling pleie- og omsorgsoverenskomsten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukervalg innen hjemmetjenesten generell
Dokument: Referat fra møte 7. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vekteropplæring - Risikovurdering
Dokument: Anmodning om utsettelse av frist vedrørende nye krav til opplæring og regodkjenning av vektere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Oppdrag nr. 283 fra Helse- og omsorgsdepartementet - Regulering av butikker og kjøpesenter mv. - Smitteverntiltak - Antallsbegrensninger og adgangskontroll
Dokument: NHO Service og handel - Oversender refleksjoner etter møte smittevern og antallsbegrensning detaljhandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i forskrift om fosterhjem
Dokument: Høring - Endringer i forskrift om fosterhjem - Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Dokument: Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft - høring
Dokument: Forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokument 8:154 S (2019-2020) Representantforslag fra stortingsrepresentantene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste
Dokument: Dokument 8:154 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune
Dokument: Høringssvar - Seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommunes leverandører ( Viken-modell )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokument 8:154 S (2019-2020) Representantforslag fra stortingsrepresentantene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste
Dokument: Dokument 8:154 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt behandlingsvalg - Inn- og utfasing av tjenester - Inkludert høring
Dokument: SV: Innspill til innfasing av tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg. Innspill fra NHO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukervalg innen hjemmetjenesten generell
Dokument: Forespørsel om møte som gjelder driftsvilkårene i rammeavtalen for hjemmetjenester i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona-virus / Covid-19 - Henvendelser og meningsytringer om karantenehotell ved innreise til Norge
Dokument: Henvendelse om karantenehotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidskonflikter 2020
Dokument: Vedrørende vekterstreiken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Kompetanseutvikling - Bransjeprogram for detaljhandel og faghandel 2020
Dokument: Godkjenning av oppskalering av digitale kurs i detalj- og faghandelen - Folkeuniversitetet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidskonflikter 2020
Dokument: Brev fra ThyssenKrupp Elevator
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2020
Dokument: Slik får du kriselån
Filer:
Sak: Arbeidskonflikter 2020
Dokument: Utvidelse av vekterstreiken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
Dokument: Høringssvar bindende forhåndsuttalelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Kompetanseutvikling - Bransjeprogram for detaljhandel og faghandel 2020
Dokument: Godkjenning av kurs i salgsfaget i detalj- og faghandel - NHO service og handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppe - Kjøp av barneverntjenester
Dokument: Omorganisering av administrasjonen - info om direktør stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane
Dokument: Meld St 27 Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokument 8:12 S (2020-2021) Representantforslag fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret
Dokument: Dokument 8:12 S Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokument 8:21 LS (2020-2021) Representantforslag fra stortingsrepresentantene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger
Dokument: Dokument 8:21 LS Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane
Dokument: Meld St 27 Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane
Dokument: Meld St 27 Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om Prisindeks for engroshandel
Dokument: Svar på høring om prisindeks for engroshandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drift av rehabiliteringsvirksomheter
Dokument: Økonomisk grunnlag for drift av rehabiliteringsvirksomheter / årsoppgjør 2020 - Ønske om et møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Privat rehabilitering - korrespondanse - 2020
Dokument: Kopi - Økonomisk grunnlag for drift av rehabiliteringsvirksomheter/ årsoppgjør 2020. Ønske om et møte.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Underleverandører med spesialiserte oppgaver ifm større kulturarrangementer - møte med politisk ledelse
Dokument: Underleverandører med spesialiserte oppgaver ifm større kulturarrangementer - forespørsel om møte med politisk ledelse - påminnelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsavtale for bedrifter med varierende oppdragsmengde - varierende arbeidstid – anmodning om veiledning
Dokument: Arbeidsavtale for bedrifter med varierende oppdragsmengde/varierende arbeidstid – anmodning om veiledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om bemanningsutvikling på kommunale sykehjem i Oslo fra 2016-2019 som tidligere ble driftet privat
Dokument: Ønsker informasjon om bemanningsutviklingen på kommunale sykehjem fra 2016-2019 som tidligere ble driftet privat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vekterstreiken 2020
Dokument: Informasjon om vekterstreiken 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Underleverandører med spesialiserte oppgaver ifm større kulturarrangementer - møte med politisk ledelse
Dokument: Underleverandører med spesialiserte oppgaver ifm større kulturarrangementer - forespørsel om møte med politisk ledelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsoppfølging - Felles oppfølging - BPA
Dokument: E-postkorrespondanse - Påbud om bruk av munnbind hjemmebaserte tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn - Statistisk oversikt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av tvang ved sykehjem i Oslo
Dokument: Presisering av begjæring om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - innspill til krisetiltak for bedrifter ifb. koronaviruset (Covid-19)
Dokument: Korona - Vedlegg ifb. medlemsundersøkelse pr. uke 38 vedr. innspill til krisetiltak for bedrifter ifb. koronaviruset (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn - Statistisk oversikt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av tvang ved sykehjem i Oslo
Dokument: Begjæring om innsyn - Statistisk oversikt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av tvang ved sykehjem i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NHO Service og Handel - Bruk av tvang på sykehjem - Statistikk
Dokument: Forespørsel om statistikk for bruk av tvang ovenfor beboere på sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...