Norske-postlister.no


Viser [100] av [137].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak - 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Ferdigattest - 20/11 - Trolltjernstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest 161/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Dalsetkollen 46 - 168/27/0/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak 161/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest 20/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og garasje / anneks - Trolltjønnstølan 41 - gnr: 20/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og garasje / anneks - Trolltjønnstølan 41 - gnr: 20/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte og garasje / anneks - Trolltjønnstølan 41 - 20/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stasjonsområdet Rødberg - kjøp og utvikling
Dokument: Svar på spørsmål stilt i formannskapet til k-sak 21/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stasjonsområdet Rødberg - kjøp og utvikling
Dokument: Svar på spørsmål stilt i formannskapet til k-sak 21/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om møte og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsplan 2021-2024
Dokument: Høringsinnspill til næringsplan 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Utkast til søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om underskrift av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om oversendelse kjøpekontrakt og øvrige dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Svar på postalt tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Ny bekreftelse på kjøp av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Bekreftelse på kjøp av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Tilleggsopplysninger til kjøp av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd og lån - Nore Bygg AS
Dokument: Anmodning om utbetaling av tilskudd og lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd og lån - Nore Bygg AS
Dokument: Anmodning om utbetaling av tilskudd og lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C (ESA 18/3101)
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan til søknad om ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Kontaktperson i Glitre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Kontaktperson i Glitre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C (ESA 18/3101)
Dokument: Søknad om ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2019/832
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - 197/57 - Trollhovdvegen 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune – Gbnr 161/1 – Straumen - Nore
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Gbnr 161/1 - Straumen - Nore - Våningshus - Tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud - Aksept av vilkår for tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på mottatt svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Situasjonsplan - justert plassering av anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 42 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/588
Dokument: Forslag til løsning - Feilplassering av hytte på 168/25 - Dalsetkollen 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Avklaring avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Presisering fra søker - Statiske beregninger angående nytt produksjonslokale - Nore Bygg AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Statiske beregninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilleggsinformasjon / avfallsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd og lån - Nore Bygg AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad om tilskudd og lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 20/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - 161/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 161 Bnr 20 Nore og Uvdal - Norevegen 1561 - Nore - Nore Bygg AS - Nytt bygg
Dokument: Søknad om arbeidstilsynets samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - 20/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Beskrivelse av fundamentering ved oppføring av støttemur på gbnr. 8560/311 og 8560/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bilder til redegjørelse for plassering og fundamentering for oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Redegjørelse for plassering og fundamentering for oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oppdatert søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sikringstiltak ved utførelse av resterende arbeider for søknad om midlertidig brukstillatelse på enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 981611535 - NORE BYGG AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 981611535 - NORE BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og veg til hytte Roevegen 766 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-anlegg Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Terrengprofiler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-anlegg Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roevegen 832 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revidert erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 30 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roevegen 832 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 40 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 30 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Innmålingsdata gnr/bnr 168/32 Dalsetkollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny sambandssender og veg Roe tiltakshaver Nore Energi AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense og planformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-anlegg Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale bruer ref FW 03/632
Dokument: Oversendelse av bekreftelse på at brua over Vedhusbekken er dimensjonert for BK10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Revidert byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Revidert situasjonskart - gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 32 tiltakshaver Sørumsand Industribygg
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Kommentarer til tidligere korrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytter / Skilting Dalasetkollen hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset utvikling AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Om legging av tak på Rødungsaga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av vei til hytter Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av veger hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset Utvikling AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roe tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bolighus Rustanåsen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref ePh 16/1122
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bolighus Rustanåsen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref ePh 16/1122
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 32 tiltakshaver Sørumsand Industribygg
Dokument: Bekreftelser fra naboer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 32 tiltakshaver Sørumsand Industribygg
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Heidelfeltet tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Tilleggsinformasjon til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Søknad om ferdigattest sak 2017/1055
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytter / Skilting Dalasetkollen hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset utvikling AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Om tilleggsdokumentasjon til ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Om vann og avløpsanlegg - Ber om tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...