Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 819].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kristins Vei 27 - 40/380 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Soleieveien 84 37/1083/0/0, enebolig
Dokument: Soleieveien 84 Søknad om midlertidig brukstillatelse 37/1083 enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Soleieveien 84 37/1083/0/0, enebolig
Dokument: Soleieveien 84 - 37/1083 - digitale kartdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kornblomstveien 17 37/496/0/0, 2 tilbygg
Dokument: Kornblomstveien 17 - 37/496 - komplettering av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skudeviga 23 4/175/0/0, riving av garasje og oppføring av tilbygg
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse Skudeviga 23 4/175/0/0, riving av garasje og oppføring av tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prestekrageveien 88 - 37/763 , sammenslåing
Dokument: Prestekrageveien 88 - 37/763 og 37/767 - krav om sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla kommune - Tiltak på eiendom - Gnr/bnr 6/954 - Venneslavegen 248
Dokument: Vennesla kommune - Søknad om dispensasjon etter jernbaneloven § 10 - Oppføring av garasje - Gnr/bnr 6/954 - Venneslavegen 248
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 44 37/1010/0/0, enebolig
Dokument: Trollbærveien 44 37/1010/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geiteråsen 12 418/192/0/0, tilbygg
Dokument: Geiteråsen 12 418/192/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 224 604/21/0/0, driftsbygning
Dokument: Songdalsvegen 224 - 604/21 - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak mot støy
Dokument: Spørsmål vedr tiltak mot støy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - Oppdaterte tegninger - garasje trukket 3 meter inn på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr 4085/92 - Lynglia 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - Totalrenovering av bolig med tilbygg og ny garasje - gbnr 4094/11 - Strandebakken 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/14 - Flekkeråsen tomt 67 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr 23/14 - Flekkeråsen tomt 67 - fritidsbolig - byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Geiteråsen 12 - 418/192 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Innsyn i sak 21/627
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båsefjellveien 1 98/259/0/0, garasje
Dokument: Båsefjellveien 1 - 98/259 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 4 98/97/0/0, tilbygg - påbygg
Dokument: Moneheia 4 98/97/0/0 søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geiteråsen 12 418/192/0/0, tilbygg
Dokument: Geiteråsen 12 418/192/0/0, tilbygg - søknad om dispensasjon byggegrense veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/401 Nylund Park 16 - byggjesøknad
Dokument: 3/401 Nylund Park 16 - Supplering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - rive garasje bygge ny - gbnr 4085/92 - Lynglia 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte og bruksendring - Tunhovåsen 3 - gnr: 124/2/81 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Tilbygg hytte og bruksendring - Tunhovåsen 3 - 124/2/81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - ny søknad Skrenten 12 - gbnr 3020/1876 - tiltaket redusert fra tidligere søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - oppføre tilbygg 2 etg påbygg på del av eksisterende bolig og ombygning av eksisterende bolig - gbnr 5001/508 - Vardeveien 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålo 10C - 438/105/0/0, bruksendring
Dokument: Ålo 10C - 438/105 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Servicetorget - generelle forespørsler fra innbyggerne - Mai 2021
Dokument: Arkivtegninger - Strandebakken 18 - gbnr. 4094/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/401 Nylund Park 16 - byggjesøknad
Dokument: 3/401 Nylund Park 16 - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Straiskleiva 18 18/75/0/0, tilbygg og fasadeendring
Dokument: Straiskleiva 18 18/75/0/0, erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålo 8 438/7/0/0, utriggere ved brygge
Dokument: Ålo 8 438/7/0/0, søknad om dispensasjon og tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 220 604/221/0/0, fasadeendring og bruksendring av næringsbygg
Dokument: Songdalsveien 220 opphør av bruk.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snorres gate 52 152/1360/0/0, riving - nybygg
Dokument: Snorres gate 52 152/1360/0/0, riving - nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jærnes 128 118/44/0/0, tilbygg
Dokument: Jærnes 128 118/44 - oppdatert søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvollsmann Mørchs gate 13A - 151/468/0/0, bruksendring
Dokument: Eidsvollsmann Mørchs Gate 13A Søknad om tillatelse i ett trinn 151/468
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - garasje - Vindlyveien 6 - gbnr 1002/508
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9 Bnr 97 Skipperheia 79A - nytt bygg
Dokument: Skipperheia 79A Søknad om tillatelse i ett trinn 9/97
Filer:
Sak: Høietun 322 - 28/448/0/0, utvidelse av veranda
Dokument: Høietun 322 - 28/448/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Kuholmen 2E - Hytte nr 5 - 437/318/0/0, utleiehytte
Dokument: Vestre Kuholmen 2E - Hytte nr 5 - 437/318/0/0 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 437/318/0/0 har ikke adresse. 437/318/0/0, fritidsbolig tomt 1
Dokument: Vestre Kuholmen 2a 437/318/0/0 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 111/508 - Asnesveien - B2 - Riving av eksisterende bygg - Oppføring av tomannsbolig med garasje
Dokument: Gbnr 111/508 - B2 - Søknad om riving av eksisterende bygg - Oppføring av tomannsbolig med garasje
Filer:
Sak: 415/140 Nerdrumveien 45B, oppføring av enebolig med carport samt støyskjermingstiltak
Dokument: 415/140 Tilsvar til mangelbrev av 220421
Filer:
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Gjennomføringsplan 13/50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla kommune - tiltak på eiendommen Venneslavegen 246 - gnr/bnr 6/254 - Eier: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vennesla kommune - Nabovarsel gnr/bnr 6/254 - arealoverføring mellom eiendommer - 6/954 og 6/254
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høietun 322 - 28/448/0/0, utvidelse av veranda
Dokument: Høietun 322 - 28/448 - nytt kart og plantegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 437/318/0/0 har ikke adresse. 437/318/0/0, fritidsbolig tomt 1
Dokument: Vestre Kuholmen 2A 437/318 - Søknad om tillatelse i ett trinn fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moltestien 75 - 37/982 - , oppføring av ny enebolig
Dokument: Moltestien 75 - 37/982 - , ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høietun 322 - 28/448/0/0, utvidelse av veranda
Dokument: Høietun 322 - 28/448/0/0, søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jærnes 94 - 118/20/0/0, basseng
Dokument: Jærnes 94 - 118/20/0/0, basseng - bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 162 i Evardalen
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 162 i Evardalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Kuholmen 2E - Hytte nr 5 - 437/318/0/0, utleiehytte
Dokument: Kotehøyde - 437/318 - Vestre Kuholmen 2E
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - 2 stk 4-mannsboliger i terreng - bygg B har parkeringskjeller boder og tilgang til heis og trappegang - Vinkelveien - gbnr 4040/13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - rive eksisterende bebyggelese og oppføre ny bolig med frittstående garasje - C A Larsensvei 13 - gbnr 1006/95
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - Larvik kommune
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr 4040 bnr 13 - Vinkelveien 3294 - Larvik kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla kommune - Tiltak Kringsjåvegen 9 - Gnr/bnr 19/16 - Norsk Byggservice AS
Dokument: Vennesla kommune - Søknad om dispensasjon - gnr/bnr 19/16 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Moltestien 75 - 37/982 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Toftelandsveien 55A - 473/158/0/0, påbygg
Dokument: Toftelandsveien 55A - 473/158/0/0, påbygg - vedr plankrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 29/148 Fritidsbolig med anneks og garasjebygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 29/148 - Søknad om endring av anneks - Moltebærveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuliaveien 37A 20/163/0/0, heving terreng
Dokument: Kuliaveien 37A 20/163 - Søknad om tillatelse i ett trinn - heving terreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennåsmoen 46 575/58/0/0, uteområde/forstøtningsmur
Dokument: Svar vedrørende søknad om ferdigattest Brennåsmoen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Kuholmen 2E - Hytte nr 5 - 437/318/0/0, utleiehytte
Dokument: Gjennomføringsplan - Vestre Kuholmen 2E - Hytte nr 5 - 437/318/0/0, utleiehytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjøringstillatelser 2021
Dokument: Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Knauslia 22 - gbnr. 1026/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jærnes 94 - 118/20/0/0, basseng
Dokument: Jærnes 94 - 118/20/0/0, søknad om ferdigattest basseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båsefjellveien 1 98/259/0/0, garasje
Dokument: Båsefjellveien 1 98/259/0/0, søknad rammetillatelse garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/1108 - Rådyrveien 7 - Påbygg/tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/1108 - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjermedalsveien 81 Søknad om tillatelse i ett trinn 60/1
Dokument: Fjermedalsveien 81 Søknad om tillatelse i ett trinn 60/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangdalsåsen 28 - 18/335/0/0, tilbygg
Dokument: Gangdalsåsen 28 - 18/335/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-4 med 3 ukers saksbehandling og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snorres gate 52 - 152/1360 - avkjørsel
Dokument: Snorres gate 52 - 152/1360 - avkjørsel - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålo 10C - 438/105/0/0, bruksendring
Dokument: Ålo 10C - 438(105 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...