Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 031].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 24 - gnr: 14/1/102 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SOSI-fil 14/1/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Nore og Uvdal - erstatning for avlingssvikt - korn - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attestert søknad - 2021 - Nore og Uvdal - erstatning for avlingssvikt - korn - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore Og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2006706 - Imingfjell - Mindre endring
Dokument: Nore Og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2006706 - Imingfjell - Tilleggsopplysninger - Mindre endring av reguleringsplan forelegges berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Imingfjell - ID 2006706 - endring av reguleringsplan
Dokument: Tilleggsopplysninger - Mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell forelegges berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Imingfjell - ID 2006706 - endring av reguleringsplan
Dokument: Tilleggsopplysninger - Mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell forelegges berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Øvre uvdal - planID 2012005 - reguleringsplan
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan ID 2012005 Øvre Uvdal forelegges berørte parter - Nore og Uvdal - - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2012005 - Område 6 - Høk - Mindre endring
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2012005 - Område 6 - Høk - Mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenslåing 109/104 og 109/5 - Rekvirent Nore og Uvdal kommune
Dokument: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 109/104 og 109/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - Hagalia - Mindre endring
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - Hagalia - Mindre endring - Tilrettelegge for adkomst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Hagalia - planID 2014001 - reguleringsplan
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan - Nore og Uvdal - Hagalia - planID 2014001 - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenslåing 109/112 og 109/187 - Rekvirent Nore og Uvdal kommune
Dokument: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 109/112 og 109/187
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Bygging av kulvert for ski og løypetrase
Dokument: Kopi - Nore og Uvdal kommune - Gbnr 11/1 - Dagalivegen - Rammetillatelse – Kulvert og omlegging av infrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - ID 2005829 Veraldrud
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - ID 2005829 Veraldrud - Mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikulering - Transport av festekontrakt 124/5/0/5 Tunhovdvegen 2431
Dokument: Tillatelse til tiltak - fradeling til uendret bruk til punktfeste til fritidsformål fra 126/5 gjeldende for hytte med adresse Tunhovdvegen 2431
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - gbnr 35/1 og 35/19 - Bergsjøstulen - Smådøldalen - Uvdal
Dokument: Nore og Uvdal kommune - seterfjøs Bergsjøstulen - Tilskudd til kulturminnevern - Vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - gbnr 35/1 og 35/19 - Bergsjøstulen - Smådøldalen - Uvdal
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Gbnr 35/1 og 8 - seterfjøs Bergsjøstulen - Tilskudd til kulturminnevern - Vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - gbnr 35/1 og 35/19 - Bergsjøstulen - Smådøldalen - Uvdal
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Gbnr 35/1 og 8 - Seterfjøs Bergsjøstulen - søknad tilskudd til verneverdig bygninger og anlegg 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikulering av festetomt - 27/4/0/27 - Glopphovda 35
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tillatelse til tiltak - fradeling til punktfeste til fritidsformål fra 27/4, tomt nr. 27 gjeldende for hytte med adresse Glopphovda 35, Imingfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Ulvdal kommune - Rydding av skog - Gnr/bnr 198/25
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Melding til grunneiere om rydding av skog - Gnr/bnr 198/25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statusrapport av husdyrbruk i Rollag kommune etter strømbrudd
Dokument: Kopi - Statusrapport av husdyrbruk i Rollag kommune etter strømbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Byggesak - Gbnr 139/2 - Nordre Trondrud - Oppføring av telemast og utstyrshytte
Dokument: Kopi - Nore og Uvdal kommune - Byggesak - Gbnr 139/2 - Nordre Trondrud - Oppføring av telemast og utstyrshytte - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksterne henvendelser og invitasjoner - Fylkesråd for distrikt og fylkesveier 2020 - 2023
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Hallandsgrendvegen - Vegarbeide - Omkjøring om Mørkvollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021-1139 - Nore og Uvdal kommune - Næringsutvikling i distriktskommuner Viken høst 2021 - Forstudie - Bærekraftig næringsutvikling knyttet til fjellandbruk, utmark og kulturlandskap
Dokument: Søknad om støtte - 2021-1139 - Nore og Uvdal kommune - Næringsutvikling i distriktskommuner Viken høst 2021 - Forstudie - Bærekraftig næringsutvikling knyttet til fjellandbruk, utmark og kulturlandskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019 - Nore og Uvdal kommune - 181625
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Numedalsbanen km 190,187. (fredet del) Planovergang nr 1597 Hallandsgrendvegen - Utbedring av veg
Dokument: Veiarbeide Hallandsgrendvegen - omkjøring om mørkvollen - starter 22.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - tilskudd - trua naturtyper - Nore og Uvdal - 73/6 - Skjøtsel på bygdetunet - Nore og Uvdal kommune
Dokument: Rapport - 2021 - tilskudd - trua naturtyper - Nore og Uvdal - 73/6 - Skjøtsel på bygdetunet - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2022 - 2025 - Nore og Uvdal kommune
Dokument: Høyring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Høring: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - kommunedelplan for fysisk aktivitet - idrett og friluftsliv - 2022 - 2025
Dokument: Høring - Nore og Uvdal - kommunedelplan for fysisk aktivitet - idrett og friluftsliv - 2022 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg kommune - Fv 2786 - Gbnr 29/1 - Flesbergvegen 584 - Avkjørsel
Dokument: Ettersender opplysninger - Utvidet/endret bruk av avkjørsel - Gbnr 29/1 - Flesbergvegen 584 - Flesberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022 - 2025
Dokument: Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring- Kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Dokument: Høring: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - 139/2 - Nordre Trondrud - Øygardsgrend - oppføring av telemast og utstyrshytte - dispensasjon kommuneplan
Dokument: Melding om vedtak - Nore og Uvdal - 139/2 - Nordre Trondrud - Øygardsgrend - oppføring av telemast og utstyrshytte - dispensasjon kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tildeling av fagmidler til jord - og skogbruket i Oslo og Viken ( SMIL - NMSK )
Dokument: SMIL - drenering - Behov for tilskuddsmidler i landbruket - Nore Og Uvdal Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DKS - Den kulturelle skolesekken - Nore og Uvdal kommune - 2022
Dokument: Den kulturelle skolesekken - Aktivitetsplan og budsjett - Nore og Uvdal kommune - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nore og Uvdal - tilskudd - Kompetanseløft 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Dokument: Statsforvalteren minner om frist for søknad om overføring av ubrukte tilskuddsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tildeling av fagmidler til jord - og skogbruket i Oslo og Viken ( SMIL - NMSK )
Dokument: Beiteområder - Behov for tilskuddsmidler i landbruket - Nore Og Uvdal Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tildeling av fagmidler til jord - og skogbruket i Oslo og Viken ( SMIL - NMSK )
Dokument: Beiteområder - Behov for tilskuddsmidler i landbruket - Nore Og Uvdal Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Bygging av kulvert for ski og løypetrase
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Oversendelse av høringsuttalelse og videre saksgang - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal Bygdetun - Tilskudd til allmennkultur i Buskerud - 2020
Dokument: Nore og Uvdal Bygdetun - Tilskudd til allmennkultur i Buskerud - 2020 - Landlovsprosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt - Veraldrud - gnr: 1/1 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Gbnr 164/1 - Plan for nydyrking
Dokument: Kopi - Nore og Uvdal kommune - Gbnr 164/1 - Plan for nydyrking - Godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Gbnr 13/12 - Tallåsen 109 - Oppføring av nytt seterfjøs
Dokument: Kopi - Nore og Uvdal kommune - Gbnr 13/12 - Tallåsen 109 - Oppføring av nytt seterfjøs - Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel Hardangervidda 2021 - 2022 - Nore og Uvdal kommune
Dokument: Søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore Og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2006706 - Imingfjell - Mindre endring
Dokument: Nore Og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2006706 - Imingfjell - Mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Imingfjell - ID 2006706 - endring av reguleringsplan
Dokument: Varsel om mindre endring av reguleringsplan -.Nore og Uvdal - Imingfjell - ID 2006706 - endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell forelegges berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transport av festerett 124/2/40/44 - Smit til Overgaard/Jørgensen - Tunhovdåsen 91
Dokument: Tinglyst tomt nr 44 gnr/bnr 124/130 i Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tildeling av fagmidler til jord - og skogbruket i Oslo og Viken ( SMIL - NMSK )
Dokument: NMSK - Behov for tilskuddsmidler i landbruket - Nore Og Uvdal Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i lov om hundehold - Hundeloven
Dokument: Høringsuttalelse - Endringer i lov om hundehold - Hundeloven - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og uvdal kommune - Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin - Fra 2020
Dokument: Søknad om tilskudd til Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning - - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eventuell oppløsing av Viken - Forespørsel om utsettelse av høringsfrist
Dokument: Informasjon om planlagt høring av kommunene i Viken - forespørsel om utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
Dokument: Høringssvar - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling og salg av kommunal boligtomt - Skogenberget - gnr 110 bnr 47 - Kaupangveien 12 AS
Dokument: Tinglyst tomt nr BKS2 gnr/bnr 110/134 i Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olje og gass - energiproduksjon - strømforbruk - henvendelser 2017-2021
Dokument: Statnett ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ber lovgiver presisere at det er netteier og ikke grunneier som skal betale skatt på grunn som netteier trenger for linjeføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal forvaltning - distriktspolitikk - henvendelser 2017-2021
Dokument: Statnett ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ber lovgiver presisere at det er netteier og ikke grunneier som skal betale skatt på grunn som netteier trenger for linjeføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022
Dokument: Prop 1 S Innspill - Statnett ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Veraldrud - planID 2005829 - reguleringsplan
Dokument: Melding om vedtak - Nore og Uvdal - Veraldrud - planID 2005829 - mindre endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Spredt bolig - Tunhovdkrysset - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 -Tunhovdmogen næringsområde - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Bjørkodden masseuttak - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Næringsområde – Rotegård skog - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Turvei langs FV 120 - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 - Breivikåsen spredt bolig - Nore og Uvdal kommuneskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - 210/1 fnr 1 og 2 - Fjølabuvegen 114 - klage tillatelse hytte med utslippstillatelse og tillatelse bygging avløpsanlegg
Dokument: Klagesak - klage tillatelse hytte med utslippstillatelse og tillatelse bygging avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CWD - Reduksjon av hjorteviltbestandene rundt Nordfjella og Hardangervidda – forankring i kommunale mål
Dokument: Nore og Uvdal - Påminnelse - Reduksjon av hjorteviltbestandene - forankring i kommunale mål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg kommune - Gbnr 146/7 - Vasskupa-Bekkedalen - ny landbruksvei - høring
Dokument: Høring - Flesberg kommune - Gbnr 146/7 - Vasskupa-Bekkedalen - ny landbruksvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Tilskudd til sommerskole - sluttrapportering
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstøtte - Nore og Uvdal kommune - Bygdetunet
Dokument: Søknad om etablererstøtte - Nore og Uvdal kommune - Bygdetunet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CWD - skrantesjuke - Reduksjon av hjorteviltbestandene rundt Nordfjella og Hardangervidda – forankring i kommunale mål
Dokument: Rollag - Reduksjon av hjorteviltbestandene - forankring i kommunale mål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skrantesjuke - oppfordring til innspill
Dokument: Innspill til håndteringen av klassisk skratesjuke på Hardangervidda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale kulturskole 2021-2022
Dokument: Signert samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - ***** ***** - skolemiljø - kap 9A - ***** *****
Dokument: Oversender aktivitetsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Bygging av kulvert for ski og løypetrase
Dokument: Ett-trinns søknad - Flerbrukstrasè - Høk - Uvdal Alpinsenter - 5/42 mfl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestandsreduksjon for elg og hjort i Nordfjella- og Hardangerviddaregionen
Dokument: Tilbakemelding vedrørende kommunale mål for hjorteviltforvaltningen relatert til håndtering av skrantesyke rundt Nordfjella og Hardangervidda - kopi av brev til Viken fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Bygging av kulvert for ski og løypetrase
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Miljøtraséen - Utsatt frist for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Fv. 40 - Brøstrud - Bygging av kulvert for ski og løypetrase
Dokument: Øvre Uvdal Reiselivsplan - Miljøtraséen - Forhold til arkeologiske kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Spillemidler 76289 - Rødberg skole buldrevegg
Dokument: Utbetalingsanmodning - Spillemidler 76289 - Rødberg skole buldrevegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Spillemidler 76281 - Rødberg skole parkour
Dokument: Utbetalingsanmodning - Spillemidler 76281 - Rødberg skole parkour
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til fylkesråd for distrikt og fylkesveier 2020 – 2023
Dokument: Sentrumsgata gjennom kommunesenteret Rødberg i Nore og Uvdal - igangsetting/gjennomføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Byggesak - Gbnr 3/6 - Hardangervidda Nasjonalpark - Nytt driftshusvære ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Byggesak - Gbnr 3/6 - Hardangervidda Nasjonalpark - Nytt driftshusvære ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Nytt produksjonsbygg/ driftshusvære - Hansbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg arealer og grensejustering Nore og Uvdal kommune - Coop Øst BA Uvdalsvegen 1182
Dokument: Tillatelse til tiltak - fradeling av tilleggsareal til parkeringsformål fra 42/3 til 42/7 i Uvdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg arealer og grensejustering Nore og Uvdal kommune - Coop Øst BA Uvdalsvegen 1182
Dokument: Tillatelse til tiltak - fradeling av tilleggsareal til forretningsformål mm. fra 42/8 til 42/7 i Uvdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tomtesalg Syljerudvegen 20
Dokument: Tinglyst tilleggsareal 109/187
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Numedal barneverntjeneste - Rapportering og kontrollskjema 2021 - Rollag Flesberg Nore og Uvdal
Dokument: Dialogmøte Numedal - svar på forslag om møtetidspunkt - 191121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Tilskudd til tiltak i fjellandbruket - forprosjekt - klimatilpasninger i landbruket - Nore og Uvdal
Dokument: Delrapportering - forprosjekt klimatilpasninger for Landbruket i Numedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - Dagalifjell Hyttegrend
Dokument: Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - Oversendelse av planforslag til høring - Dagalifjell Hyttegrend ID 2021003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift for betongproduksjon - forurensningsforskriften
Dokument: Høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune til forslag til forskrift for betongproduksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Dagalifjell hyttegrend - reguleringsplan - planid 2021003
Dokument: Høring - mindre endring av planforslag - Nore og Uvdal - Dagalifjell hyttegrend - reguleringsplan - planid 2021003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Dagalifjell Hyttegrend - Nore og Uvdal kommune, Viken
Dokument: Offenltig ettersyn - Mindre endring av reguleringsplan for Dagalifjell Hyttegrend - Nore og Uvdal kommune - ID2021003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver - grunnskole
Dokument: Oppfølging av nasjonale prøver 2021 - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinerådgivning (ikke korona) - Henvendelser fra helsepersonell, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, foreninger m.fl. - 2020/2021 - Samlesak
Dokument: Spørsmål om vaksine til barn/premature
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Nytt produksjonsbygg / driftsvære Gnr/Bnr 3/6 - Hardangervidda Nasjonalpark
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon til tiltak uten ansvarsrett - Produksjonsbygg / driftsvære Gnr/Bnr 3/6 - Hardangervidda Nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - 3/6 - Byen 6 ved Langesjøen i Hardangervidda Nasjonalpark - nytt driftshusvære i forbindelse med næringsfiske - dispensasjon kommuneplan
Dokument: Melding om vedtak - Nore og Uvdal - 3/6 - Byen 6 - Hansbu ved Langesjøen i Hardangervidda Nasjonalpark - nytt produksjonsbygg / driftshusvære - dispensasjon kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Statlig nemnd - Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet - høringsuttalelser
Dokument: Melding om vedtak - Nore og Uvdal - 3/6 - Byen 6 - Hansbu ved Langesjøen i Hardangervidda Nasjonalpark - nytt produksjonsbygg / driftshusvære - dispensasjon kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven - Nytt driftshusvære i forbindelse med næringsfiske - gnr. 3 bnr. 6 - Byen 6 ved Langesjøen i Hardangervidda Nasjonalpark - Nore og Uvdal kommune, Viken
Dokument: Kopi - Vedtak - Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Nytt produksjonsbygg/driftshusvære - Byen 6, gnr. 3 bnr. 6 - Hansbu i Hardangervidda Nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utgått festekontrakt 126/5/84 Tunhovdvegen 3410 ref 2016/145
Dokument: Tinglyst tomt gnr/bnr 126/128 i Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transport av festekontrakt Eriksen 124/2/42/57 Tunhovdåsen 50 ref 2018/1477
Dokument: Tinglyst tomt 124/128
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse av festekontrakt 124/2/45/001 Tunhovdåsen 155
Dokument: Tinglyst tomt 124/129
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...