Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 403].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: Ytre ringvei - Forslag til planprogram og silingsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: E39 Ytre Ringvei - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av FRE16 til Nye Veier AS
Dokument: Møte mellom SD og NYV - Spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovrebanen - Km 140,623 - Brumunddal - Kryssing med 400V - Nye Veier
Dokument: Avtale til underskrift - Dovrebanen - Km 140,623 - Brumunddal - Kryssing med 400V - Nye Veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av FRE16 til Nye Veier AS
Dokument: Møte mellom SD og NYV - Presentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig plan E39 Lyngdal vest - Sandnes
Dokument: E39 Lyngdal vest - Ålgård/møter - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stjørdal kommune - Nordlandsbanen - Ny undergang ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 38,96
Dokument: SV: 202012300-10 - SV: 202012300-4 - Stjørdal kommune - Søknad om tiltak nær spor - For- og etterarbeid i forbindelse med etablering av ny jernbaneundergang - Holan undergang - Km 38,96
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: 1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei - Ytre ringvei - planprogram og varslingsmateriale fra Nye Veier AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Juridisk gjennomgang - FRE16
Dokument: Ang. juridisk bistand FRE16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vingrom friluftslivsområde i Lillehammer kommune
Dokument: E6 Moelv–Storhove gnr. 6 bnr. 18, gnr. 7 bnr. 42 og gnr. 11 bnr. 24 i Lillehammer kommune - varsel om grunnundersøkelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av FRE16 til Nye Veier AS
Dokument: Overføring av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til Nye Veier AS - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Geovekstprosjekt Melhus-Skaun-Orkland-MG 2021 - LACHTL12
Dokument: Singnert Avtale Nye veier- Geovekstprosjekt Melhus-Skaun-Orkland-MG 2021 - LACHTL12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordvernstrategi 2021
Dokument: Jordvernstrategi - tilleggsinnspill - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stjørdal kommune - Nordlandsbanen - Ny undergang ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 38,96
Dokument: SV: 202012300-4 - Stjørdal kommune - Søknad om tiltak nær spor - For- og etterarbeid i forbindelse med etablering av ny jernbaneundergang - Holan undergang - Km 38,96
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RENO - Nordreisa og Kvænangen kommune - detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet
Dokument: E6 Kvænangsfjellet - Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig plan E39 Lyngdal vest - Sandnes
Dokument: Innspill til vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om opprinnelsesgaranti for strøm
Dokument: Spørsmål om opprinnelsesgarantier for strøm - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NFD – Innreisetillatelse Kategori C – EGC NORWAY – 926049860 – *****
Dokument: Ettersendt - Søknad innreisetillatelse - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Levanger og Stjørdal kommune - Reguleringsplan for E6 Kvithammar - Åsen
Dokument: Levanger kommune - E6 Kvithammer - Åsen - Møtereferat Bane NOR Orienteringsmøte E6 - Parsell Levanger 25032021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartalsmøter Nye Veier 2021
Dokument: Underlag til kontaktmøte 1/2021 - 070421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser
Dokument: Innspill til pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om opprinnelsesgaranti for strøm
Dokument: Spørsmål om opprinnelsesgarantier for strøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 Lyngdal vest - Sandnes (Lyngdal vest - Ålgård) - kulturminne
Dokument: E39 Lyngdal vest - Sandnes (Lyngdal vest - Ålgård) - kulturminne - Varsel om arkeologiske undersøkelser i Eigersund og Bjerkreim kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsgruppe interdepartementalt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kartlegging - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: VS: E39 Ytre ringvei - Ekstern samarbeidsgruppe - gjennomgang av løsningsutvikling og utkast til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsing av feste - 5037/209/1/1 Breivegen 400
Dokument: Fjerning av aktuell fester 5037/209/1/1 - Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag om innsyn - Interkommunalt plansamarbeid E16 Kløfta-Kongsvinger
Dokument: Dialog om innsynssak - Klage på avslag om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Veier AS - deponi M15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - E6 Ranheim - Værnes - Malvik
Dokument: Bekreftelse på ønsket gjennomført arkeologiske registreringer - deponi M15 - Malvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adkomstveg til Mjåvann industriområde
Dokument: E39 Kv-MoFW: Mjåvannsveien - avklaringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 Lyngdal vest - Sandnes
Dokument: Varsel om arkeologiske undersøkelser i Eigersund og Bjerkreim kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E 39 detaljregulering for strekningen Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal og Lindesnes kommuner
Dokument: E39 Mandal-Lyngdal øst - kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid om detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: Ytre ringvei - utkast planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 23. bnr. 1 - Grimstad kommune
Dokument: Søknad bygging i båndleggingssone Grimstad - Gnr. 23 bnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for E39 Mandal - Lyngdal Øst - Lindesnes kommune og Lyngdal kommune, Agder
Dokument: Varsel om mindre utvidelser av varslet detaljplanområde - E39 mellom Manndaleelva og Herdal - Lindesnes og Lyngdal kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stjørdal kommune - Nordlandsbanen - Ny undergang ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 38,96
Dokument: Stjørdal kommune - Søknad om tiltak nær spor - For- og etterarbeid Holan undergang - Supplerende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 48/24 - Erstatningsuthus
Dokument: Forhåndsuttalelse - Gbnr 48/24 - Erstatningsuthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 1659 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forslag til svar på spørsmål nr 1659 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om forhåndsuttalelse Gbnr 48/24 - Erstatningsuthus - Kragerø
Dokument: Anmodning om forhåndsuttalelse Gbnr 48/24 - Erstatningsuthus - Kopi av brev til Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Malvik kommune - Tiltak E6 Ranheim-Værnes - Fv950 - Nye Veier AS
Dokument: Malvik kommune - Søknad om trafikksikkerhetstiltak langs FV950 - E6 Ranheim-Værnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Malvik kommune - Tiltak E6 Ranheim - Værnes - parkering Hommelvik sentrum
Dokument: Malvik kommune - E6 Ranheim - Værnes - Søknad om tillatelse etablering av parkering i Hommelvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Hærdalen næringsområde i Lyngdal kommune
Dokument: Herdalen næringsområde - Lyngdal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale - innspill fra Nye Veier AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordvernstrategi 2021
Dokument: Innspill til ny jordvernstrategi 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stjørdal kommune - Nordlandsbanen - Ny undergang ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 38,96
Dokument: Stjørdal kommune - Søknad om tiltak nær spor - For- og etterarbeid i forbindelse med etablering av ny jernbaneundergang - Holan undergang - Km 38,96
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 1559 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forslag til svar på spørsmål nr 1559 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag om delvis innsyn om interkommunalt plansamarbeid E16 Kløfta-Kongsvinger
Dokument: Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn i høringsinnspill - Interkommunalt plansamarbeid E16 Kløfta - Kongsvinger – Oversendelse til klageinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E18 Dørdal - Tvedestrand
Dokument: Fellesskriv fra Kragerø og Bamble kommune - Erfaringer i arbeidet med detaljplan for fire-felt motorveg gjennom området.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - Kragerø - Gjerstad - Risør - Vegårshei og Tvedestrand - detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand - reguleringsplan
Dokument: Kopi - tilbakemelding - Bamble - Kragerø - Gjerstad - Risør - Vegårshei og Tvedestrand - detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag om innsyn - Interkommunalt plansamarbeid E16 Kløfta-Kongsvinger
Dokument: Interkommunalt plansamarbeid E16 Kongsvinger – E6 – avslag på begjæring om innsyn i korrespondanse – oversendelse til klageinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon - Markøyna masseuttak / Markøya pukkverk - gbnr 244/8 i Rennebu kommune - Tiltakshaver: Bane NOR SF - Saksode: KB 053/20
Dokument: Høringsuttalelse vedrørende søknad om driftskonsesjon for Markøyna massetak i Rennebu kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Veier AS - E18 Langangen - Rugtvedt - omregulering Lanner - Kjørholt - reguleringsplan
Dokument: Forespørsel - varslingsinstanser - Nye Veier AS - E18 Langangen - Rugtvedt - omregulering Lanner - Kjørholt - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omklassifisering. Europaveger i Agder
Dokument: Forslag til omklassifisering av veinettet fra Kristiansand til Døle bru gjeldende for Lindesnes og Kristiansand kommuner, Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljereguleringsplan - Agderparken Øst og områdeplan for Heftingsdalen
Dokument: Endring av detaljreguleringsplan for Agderparken øst og områdeplan for Heftingsdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teknisk gjennomgang - Utkast til stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022 - 2033
Dokument: Teknisk gjennomgang NTP - Tilbakemelding Nye Veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye veier - utslipp av anleggsvann Ranheim - Væretunnelen - E6 Ranheim - Værnes
Dokument: Årsrapportering 2020 - E6 Ranheim - Værnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Veier AS - E6 Ranheim - Værnes - Helltunellen - Malvik - Stjørdal
Dokument: Årsrapportering 2020 - E6 Ulsberg - Åsen - Stjørdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 Ulsberg - Vindåsliene - deponiområder - BAA7 - BAA8 - BAA10 - BAA11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rennebu
Dokument: Årsrapportering 2020 - E6 Ulsberg - Åsen - Stjørdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5027_2018001_Rp_E6 Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
Dokument: Årsrapportering 2020 - utslippstillatelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beregning av sysselsettingseffekt
Dokument: Sysselsettingseffekten av samferdselsbudsjettet - Tilbakemelding fra etatene - Svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om vann- og avløpsgebyr 2021
Dokument: Grauthelleren - Vesterveien 230 - 14/39 - ber om at kommunale avgifter frafalles da eiendom er ervervet for riving og at tilsendt faktura bortfaller - purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser
Dokument: Spørsmål om møte 040321 om pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring av forurensningsloven § 27 tredje ledd om avfallsfasens opphør
Dokument: Høringssvar på høring - forslag til endring av forurensningsloven § 27 tredje ledd om avfallsfasens opphør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sletting av kontaktinnstans - E6 Kolomoen - Moelv - Avtale om å utføre oppmålingsforretning i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 Ranheim - Værnes - fravikssøknader
Dokument: Revidert fraviksøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 Ranheim - Værnes - fravikssøknader
Dokument: Revidert dokumentasjon (fravikssøknad og tegning) for videre behandling: E39 (K39) Vuluvegen E46 (K46) Sveberg 4 E72 (K72) Korntrøberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E6 over Kvænangsfjellet - Suselva - Nye Veier AS
Dokument: Oppdatert rapport - innsigelser - Kvænangsfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse industri - årsrapport 2020
Dokument: Ber om utsatt frist - E18 Bambletunnelen - diverse industri - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E6 over Kvænangsfjellet - Suselva - Nye Veier AS
Dokument: Kopi av e-post - tilbakemelding på innsigelse fra NVE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet - Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms og Finnmark
Dokument: Oppdatert rapport mht innsigelser ift Kvænangsfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon kapittel 208 i N200
Dokument: Mini-høring på nytt forslag til sikkerhetskrav mot skred på veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mini-høring på nytt forslag til sikkerhetskrav mot skred på veg gitt i vegnormal N200 Vegbygging
Dokument: Svarbrev - Mini-høring på nytt forslag til sikkerhetskrav mot skred på veg gitt i vegnormal N200 Vegbygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...