Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 562].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Skogsvingen 2 - kopi av informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/2940 - Treskeveien 5 - riving av bygg
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/2940
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Kluge masseuttak og mottaksanlegg, planid 202002
Dokument: Endringer i planprogrammet markert med gult
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Alle merknader samlet Mølleneset - gnr/bnr 52/405
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201927 - Detaljregulering for gnr 45 bnr 2, Sørbøtunet
Dokument: Revidert plandokumenter - Detaljregulering for Sørbøtunet 54, Sandnes kommune, 1.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0536.00 - Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim
Dokument: Innsending av planmateriale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal plan-ID 202103 detaljregulering forretning boliger 6/275, 6/177 Skogsvingen 2
Dokument: Planvarsel plan-ID 202103 detaljregulering forretning boliger 6/275, 6/177 Skogsvingen 2 Gjesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Skogsvingen 2 i Gjesdal kommune - PlanID 202103 - Detaljregulering
Dokument: Reguleringsplan - Skogsvingen 2 i Gjesdal kommune - Melding om oppstart av arbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Dokument: Planendring Vestliveien 11 - reviderte dokumenter til høringen, svar på spørmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Skogsvingen 2, varslingsbrev og planavgrensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 340 - Dispensasjon fra rekkefølgekrav - St. Olavs gate 4 - 6, Møllekvartalet
Dokument: Søknad om dispensasjon - Utomhusareal - Møllekvartalet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: Vågsgata - Vedr. rapport fra 2008 fra Procon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: Vedr. morgendagens møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: 201907 - Vågsgata - Endringer og avvik, merknadsbehandling, illustrasjoner fra arkitekt, BGF og VA-rammeplan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill arealvindu kommuneplan 2023-38
Dokument: Innspill til ny kommuneplan - Fritidsbebyggelse - Dalavika og Dørvika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill arealvindu kommuneplan 2023-38
Dokument: Innspill til kommuneplan - Bråstein, gnr 25 bnr 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill arealvindu kommuneplan 2023-38
Dokument: Innspill til kommuneplan - Songesand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0537.00 - Detaljregulering for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland
Dokument: Innsending av planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0537.00 - Detaljregulering for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland
Dokument: Innsending av planforslag - Vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202014 - Detaljregulering for Sportsveien 25 - Gnr 38 bnr 486, Hana
Dokument: Merkandsbehandling v/ Sportsveien 25, Hana bydel, gnr/bnr.38/1557
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy
Dokument: Justerte bestemmelser jfr. tidligere e-post
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Oppstartsmøte, Skogsvingen 2, snitt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Forespørsel om oppstartsmøte, Skogsvingen 2, planid 202103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Kluge masseuttak og mottaksanlegg, planid 202002
Dokument: Kluge - oppdatert planprogram 25.05.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363, 2364 m.fl. - Jernbaneveien 7 - parkeringskjeller i forbindelse med boligbygg
Dokument: Tilbakemelding på punkter i tilsynsrapport - gnr/bnr 56/2363, 2364
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy
Dokument: Justerte høyder og oppdaterte bestemmelser tilhørende Jernhagen , Jernhagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 162 bnr 1286 Inndalsveien 22. Nybygg undervisningsbygg
Dokument: Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse. Gnr 162 bnr 1286 Inndalsveien 22. Nybygg undervisningsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy
Dokument: Planforslag detaljreguleringsplan for boliger m.m. gnr. 8 bnr. 313 m.fl., Jernhagen, Eigerøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 318 (1288) - Oppføring av nytt bygg - Jernbaneveien 29
Dokument: Søknad om dispensasjon for byggehøyde takhatter og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/139 Tillatelse til tiltak - 3 flermannsboliger - Skogstjernevegen 8 A - K - Eiendomsutvikling Ryfylke as
Dokument: 48/139 Skogstjernevegen 8 A - purring på ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: SH-referater fra medvirkningsrundene i nabolaget - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Merknadsbehandling etter høring av planprogram Mølleneset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland plan-ID R184 detaljregulering boliger m.m. 102/1, 102/30 Årdal B7 Moen
Dokument: Korrigering plan-ID skal være R184 - oppstart av detaljregulering for Årdal B7 Moen, Hjelmeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0536.00 - Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim
Dokument: Svar fra IVAR ang. renovasjonsløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0536.00 - Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim
Dokument: Innsending av planmateriale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202014 - Detaljregulering for Sportsveien 25 - Gnr 38 bnr 486, Hana
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for Sportsveien 25 - Gnr 38 bnr 486, Hana - Frist 01.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplaner Sandnes kommune
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for Sportsveien 25, Hana bydel, Sandnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202014 - Detaljregulering for Sportsveien 25 - Gnr 38 bnr 486, Hana
Dokument: Generell informasjon om planstartvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland plan-ID R184 detaljregulering boliger m.m. 102/1, 102/30 Årdal B7 Moen
Dokument: Planvarsel plan-ID R184 detaljregulering boliger m.m. 102/1, 102/30 Årdal B7 Moen, Hjelmeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes plan-ID 202014 detaljregulering boliger 38/486 - 38/1557 Sportsveien 25 Hana
Dokument: Planvarsel plan-ID 202014 detaljregulering boliger 38/486, 38/1557 Sportsveien 25 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202014 - Detaljregulering for Sportsveien 25 - Gnr 38 bnr 486, Hana
Dokument: Forslag til annonse og varslingsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 318 (1288) - Oppføring av nytt bygg - Jernbaneveien 29
Dokument: Supplerende opplysninger til søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Skogsvingen 2, foreløpige snitt, illustrasjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 340 - Dispensasjon fra rekkefølgekrav - St. Olavs gate 4 - 6, Møllekvartalet
Dokument: Svar på 21/04477-4 - Tilbakemelding på innsendt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Sonderingsmøte Skogsvingen 2, illustrasjonsskisser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0537.00 - Detaljregulering for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland
Dokument: Innsending av planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363 - Consul Sigval Bergesens vei 114 - boligbygg med parkeringskjeller - boligbygg 5
Dokument: Vedrørende montert kjøkken og midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 56/2363
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Dokument: Planendring Vestliveien 11, oppdatert høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0536.00 - Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim
Dokument: Møtereferat 25-03-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2371 - Consul Sigval Bergesens vei 112 - boligbygg 9
Dokument: Bekreftelse på ferdigstilling av punkter - gnr/bnr 56/2371
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 318 (1288) - Oppføring av nytt bygg - Jernbaneveien 29
Dokument: Søknad om dispensasjon - Byggehøyder ventilasjonshatter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Dokument: Dokumenter til planendring Vestliveien 11, gnr. 6, bnr. 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2700 - Detaljreguleringsplan for Harald Hårfagres gate 15 - Storhaug bydel
Dokument: Revidert planmateriale - plan 2700
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363 - Consul Sigval Bergesens vei 114 - boligbygg med parkeringskjeller - boligbygg 5
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 56/2363
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201931- Detaljregulering for del av gnr 38 bnr 1872 og 187, Hanaveien 17
Dokument: Revidert innsending - plan 2019 31 - Hanaveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363, 2364 m.fl. - Jernbaneveien 7 - parkeringskjeller i forbindelse med boligbygg
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse for trapperom og boder i parkeringskjeller, hus 6 - gnr/bnr 56/2351
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363, 2364 m.fl. - Jernbaneveien 7 - parkeringskjeller i forbindelse med boligbygg
Dokument: Tegning kjellerplan - gnr/bnr 56/2351
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2363 - Consul Sigval Bergesens vei 114 - boligbygg med parkeringskjeller - boligbygg 5
Dokument: Korrigering opphør av ansvarsrett - gnr/bnr 56/2363
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Per Sivles vei - Nilsabakken - planid 201906
Dokument: Kommentar til klage på reguleringsplan, Per Sivles vei, Nilsabakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: Vedrørende Vågsgata - Taxiholdeplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 86 bnr 4, 5 og 20 - Dispensasjon for etablering av tiltak nærmere verna vassdrag enn 100-meter og i LNF-området - Dansen
Dokument: Tillatelse for motorisert ferdsel i utmark av 18.03.2021 - Dansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2763 - detaljregulering for studentboliger felt BS5 - universitetsområdet - Hillevåg kommunedel
Dokument: Planforslag - plan 2763
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sauda 32/569 tiltak sjø pumpeledninger Tangen - Vangnes - Fløgstadvika - Sauda kommune
Dokument: Spørsmål status sak - søknad om tiltak i sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan xxxx - Detaljregulering
Dokument: Revidert planinitiativ for Oalsgata 1 - Gnr 111 bnr 571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/2371 - Consul Sigval Bergesens vei 112 - boligbygg 9
Dokument: Utomhusplan og kjellerplan - gnr/bnr 56/2371
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 86 bnr 4, 5 og 20 - Dispensasjon for etablering av tiltak nærmere verna vassdrag enn 100-meter og i LNF-området - Dansen
Dokument: Søknad om dispensasjon for etablering av tiltak nærmere verna vassdrag enn 100-meter og i LNF-området - Dansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 81104 for Gravarslia - Gnr 39 bnr 453
Dokument: Søknad om endring av plan 81104 for Gravarslia - Gnr 39 bnr 453
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: Vågsgata - Taxiholdeplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 47 og 231 - Legging av sjørør og jordrør - Bersagelveien 710 og 826
Dokument: Gnr 88 bnr 47 og 231 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Legging av sjørør og jordrør - Bersagelveien 710 og 826
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/2940 - Treskeveien 5 - riving av bygg
Dokument: Søknad - gnr/bnr 38/2940 - riving av bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - PlanID 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Prosjektil Areal AS
Dokument: Høring - PlanID 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Prosjektil Areal AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Korrigering av høringsfrist - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger plan-ID 2754 detaljregulering boliger m.m. 52/405 m.fl. Mølleneset (Stavanger Havnesilo)
Dokument: Planvarsel og planprogram plan-ID 2754 detaljregulering boliger m.m. 52/405 m.fl. Mølleneset (Stavanger Havnesilo)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/139 Tillatelse til tiltak - 3 flermannsboliger - Skogstjernevegen 8 A - K - Eiendomsutvikling Ryfylke as
Dokument: 48/139 Ettersending av manglende dokumentasjon - Skogstjernevegen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agri Eiendom Stavanger AS - Detaljregulering for Mølleneset / Stavanger Havnesilo i Stavanger kommune - PlanID 2754
Dokument: Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med høring av planinitiativ og planprogram - PlanID 2754 - Detaljregulering for Mølleneset / Stavanger Havnesilo i Stavanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplaner Stavanger kommune
Dokument: Høring: PlanID 2754 - Detaljregulering for Mølleneset (Stavanger Havnesilo)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset ved Stavanger Havnesilo
Dokument: Stavanger kommune - Anmodning om uttalelse til høring av detaljregulering for Mølleneset ved Stavanger Havnesilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 2754 - Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Stavanger kommune - Rogaland fylke - Detaljregulering
Dokument: Høring: PlanID 2754 - Detaljregulering for Mølleneset (Stavanger Havnesilo) - Stavanger kommune - Rogaland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Planprogram - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med høring av planinitiativ og planprogram - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo
Dokument: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Melding om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo
Dokument: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Melding om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo
Dokument: Stavanger kommune - Detaljregulering for Mølleneset - Stavanger Havnesilo - Melding om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Mølleneset, Stavanger Havnesilo, planID 2754 - Stavanger kommune - Rogaland
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Mølleneset, Stavanger Havnesilo, planID 2754 - Stavanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sauda 32/569 tiltak sjø pumpeledninger Tangen - Vangnes - Fløgstadvika - Sauda kommune
Dokument: Søknad tiltak sjø 32/569 pumpeledninger Tangen - Vangnes - Fløgstadvika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202013 - Detaljregulering for Høgevollstubben 10 m fl
Dokument: Merknadsoversikt med kommentarer - Høgevollstubben 10, planID 2020 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...