Norske-postlister.no


Viser [51] av [51].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 58 bnr 23 - Omlegging av privat vannledning - Hegreveien 295
Dokument: Ferdigmelding - Hegreveien 295
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 bnr 6 - Sanitærabonnement - Noredalen 64
Dokument: Ferdigmelding - Noredalen 64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 49, bnr 228 og bnr 337 - Sanitærabonnement - Bersagelveien 689, 691 og 701
Dokument: Ferdigmelding - Bersagelveien 691
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Forespørsel om VA-kart - Gnr 38 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmålerskjemaer 2021
Dokument: Gnr 44 bnr 113 - Vannmålerskjema - Glettefjell 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid på vann- og avløpsanlegg (Eiendom 33/902)
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 33 Bnr 902
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Flørliveien 19 - VA-kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 902 - Sikring av vann og avløp - Heggveien 4
Dokument: Kart og mulig tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid på vann- og avløpsanlegg (Eiendom 36/219)
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 36 Bnr 219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Bestilling av VA-kart - Danske Gartner - Øygardsveien 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 45 bnr 16, 17 og 18 - Stikkledninger - Hoveveien 145, 147 og 149
Dokument: Kart og kumskisser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 70 bnr 771 - Vannmåler - Professor Dahls gate 14 A
Dokument: Gnr 70 bnr 771 - Vannmålerskjema - Professor Dahls gate 14 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 97 bnr 139 - Sanitærabonnement - Lauvåsvågen 12
Dokument: Ikke tilknyttet kommunalt vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsanlegg
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 32 Bnr 1219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsanlegg
Dokument: Ferdigmelding innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørleggermelding med pumpe søknad Gnr/Bnr 19/74 BID 300646698 og 300646670 Bruvikveien 30
Dokument: Rørleggermelding med pumpe søknad Gnr/Bnr 19/74 BID 300646698 og 300646670 Bruvikveien 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørleggermelding, søknad pumpekum, etc Gnr/Bnr 29/892 BID 300736175 - Kornblomstveien 15
Dokument: Ferdigmelding innvendig Kornblomstveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørleggermelding Gnr/Bnr 17/405 BID 300725918 og 300725871 Furulunden 3 A og B
Dokument: Rørleggermelding Gnr/Bnr 17/405 BID 300725918 og 300725871 Furulunden 3 A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigmelding utvendig stikk Gnr/Bnr BID 4618548 Rosenberggata 76
Dokument: Ferdigmelding Rosenberggata 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigmelding utvendig stikk Gnr/Bnr BID 4618548 Rosenberggata 76
Dokument: Bunnledning tegning til anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigmelding utvendig stikk Gnr/Bnr BID 4618548 Rosenberggata 76
Dokument: Ferdigmelding utvendig stikk Gnr/Bnr BID 4618548 Rosenberggata 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigmelding utvendig VA Gnr/Bnr 56/236 BID 4531043 St. Svithuns gate 23
Dokument: Ferdigmelding utvendig VA Gnr/Bnr 56/236 BID 4531043 St. Svithuns gate 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigmelding innvendige arbeider Gnr/Bnr 38/1933 BID 4414942 Sommerbakken 19
Dokument: Ferdigmelding innvendige arbeider Gnr/Bnr 38/1933 BID 4414942 Sommerbakken 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørleggermelding, søknad pumpekum, etc Gnr/Bnr 29/892 BID 300736175 - Kornblomstveien 15
Dokument: Søknad pumpekum Gnr/Bnr 29/892 BID 300736175 Kornblomstveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etterregistrering av tilleggsopplysninger - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Dokumentasjon på tilleggsopplysninger - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan - deling av tomt for oppføring av enebolig på gnr. 6 bnr. 111, Skoghaug 3, Ålgård
Dokument: Sanitærabonnement, gnr. 6 bnr. 111, Skoghaug 3, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra T. Haga Holding AS om tillatelse til tiltak/ett-trinnssøknad – oppføring av bolig med garasje på gnr. 6, bnr. 60, Skogveien 1B, Ålgård
Dokument: Ferdigmelding sanitæranlegg gnr. 6, bnr. 1148, Skogveien 1C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: FERDIGMELDING GNR 36 BNR 386
Filer:
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak ett-trinnssøknadsbehandling - oppføring av bolig og garsje på gnr. 7 bnr. 946, Blåklokkeveien 8, Ålgård
Dokument: Ferdigmelding av sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig, gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - LauperakTiltakshaver Arild Østbø
Dokument: Ferdigmelding sanitær hytte - gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig, gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Dokument: Ferdigmelding sanitær hytte - gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Søknad om fristutsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Søknad om sanitærabonnement gnr.7 bnr. 946
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Søknad om sanitærabonnement gnr. 7 bnr. 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig avløpsanlegg
Dokument: Søknad om tilkopling og abbonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig avløpsanlegg
Dokument: Søknad om tilkopling og abbonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til riving av bygg og oppføring av bolig og garasje på gnr. 7 bnr. 849, Solåsveien 10, Ålgård
Dokument: Søknad om tilkopling og abbonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til riving av bygg og oppføring av bolig og garasje på gnr. 7 bnr. 848, Solåsveien 10, Ålgård
Dokument: Søknad om tilkopling og abbonement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig, gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Dokument: Søknad om utslipptillatelse med situasjonskart og monteringsanvisning for Vera slamfilter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig, gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Dokument: Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilkopling og abbonnement til offentlig avløpsanlegg
Dokument: Søknad om tilkopling og abbonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tiltak - Oppføring av fritidsbolig - gnr 35/179
Dokument: Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg - gnr 35/179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tiltak - Oppføring av fritidsbolig - gnr 35/177
Dokument: Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg - gnr 35/177
Søk innsyn i dokumentet/saken