Norske-postlister.no


Viser [37] av [37].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Åmot - SØIR IKS - behandling av klage
Dokument: Åmot - spørsmål om klagebehandling for SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: SØIR IKS
Sak: Dialyse
Dokument: Spørsmål om smitteaspekt på avfallsposer ved dialyseavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til koordinert fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede avfallsdeponi
Dokument: Fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede avfallsdeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Søknad om støtte til koordinert fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede avfallsdeponi
Dokument: Anmodning om ny vurdering av søknad om støtte til fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede miljødeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til koordinert fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede avfallsdeponi
Dokument: Søknad om støtte til koordinert fremtidsrettet miljøkontroll og etterbruk av avsluttede avfallsdeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte 2-16 13.12.2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: SØIR IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon om utdeling av plastsekker og bioavfallsposer fra servicetorget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om samarbeid med servicekontoret for bedre innbyggerservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra ordinært representantskapsmøte Søir IKS 20.04.2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ettersendt til representantskapet - Revisors beretninger for SØIR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ettersendelse av revisors beretning for SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: SØIR IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte i Søir IKS 20.4.2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Korrespondanse om valg til representantskapet i Labpartner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterlyser svar - Endret selskapsavtale for SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring i selskapsavtalen for Søir IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Reguleringsplan for Hornmoen - Langholsvegen 245 - Gnr. 153 bnr. 210 i Elverum kommune
Dokument: Søknad om ny avkjørsel - Langholsvegen 245 - Gnr. 153 bnr. 210 Hornmoen i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: SØIR IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra ordinært representantskapsmøte 01.12.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte 01.12.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra ordinært representantskapsmøte 05.05.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om ordinært representantskapsmøte 05.05.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om at representantskapsmøtet er flyttet til tirsdag 5. mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte 30.04.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om styremøte 08.04.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om styremøte 04.03.2014 - Søir næring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om styremøte 04.03.2014 - Søir husholdning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om styremøte 11.03.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Søir IKS
Sak: Godkjenning av låneopptak - Investeringer 2013 - SØIR IKS
Dokument: Godkjenning av låneopptak - Investeringer 2013 - SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av låneopptak - Investeringer 2012 - SØIR IKS
Dokument: Godkjenning av låneopptak - Investeringer 2012 - SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SØIR - utslippstillatelse for slamkomposteringsanlegg på Hornmoen
Dokument: SØIR - Søknad om utslippstillatelse for slamkomposteringsanlegg på Hornmoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om tillatelse til behandling av lokalt avfall på SØIR IKS sitt komposteringsanlegg på Hornmoen
Dokument: Anmodning om tillatelse til behandling av lokalt avfall på SØIR IKS sitt komposteringsanlegg på Hornmoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hera Vekst i Elverum kommune - Saksbehandling og revisjon 2010 - tidl.sak 09/1565
Dokument: Klage på tilbaketrekking av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av låneopptak - Investeringer - SØIR IKS
Dokument: Godkjenning av låneopptak - Investeringer - SØIR IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken