Norske-postlister.no


Viser [100] av [261].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel for Bryggevegen 234
Filer:
Sak: Endring av sentral godkjenning - 914205638 - SØRENSEN ARKITEKTUR AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 914205638 - SØRENSEN ARKITEKTUR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ringvegen 41 - Nabomerknad med kommentar - Oppføring av tomannsbolig, gnr. 17, bnr. 327
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av sentral godkjenning - 914205638 - SØRENSEN ARKITEKTUR AS
Dokument: Søknad om endring av sentral godkjenning - 914205638 - SØRENSEN ARKITEKTUR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] HAUGES GATE 8 HAMAR - TILBAKEMELDING OM BOD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høgskolen i Hedmark - Hamar - Nabovarsler 2021
Dokument: Nabovarsel for P. Sandviks gate 31 - Tiltak på gbnr 1/337 - Nytt bygg - Boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om dokumentasjon vedrørende eiendommen gnr. 7, bnr. 181 - Sundvegen 6C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ELIAS HOFGAARDS GATE 4 HAMAR - ETTERLYSER VEDTAK I SAKEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsyn - på eiendommen gnr. 17, bnr. 310 - Ringvegen 48, Ottestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: PLANINITIATIV KRONBORGVEGEN 23 - MØTETIDSPUNKT - DELTAKERE OG KONTAKTINFORMASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: PLANINITIATIV KRONBORGVEGEN 23 - TILBAKEMELDING PÅ MØTETIDSPUNKT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ELIAS HOFGAARDS GATE 4 HAMAR - ETTERLYSER SVAR PÅ BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GERHARD MUNTHES GATE 42 HAMAR - BER OM UTSETTELSE AV FRIST FOR INNSENDING AV SUPPLERENDE DOKUMENTASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/Bnr 230/71 - Grønlandsleiret 5 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/166 - Dal leir - Bruksendring
Dokument: Gbnr. 92/166 - Mangelfull søknad - Tilsvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ELIAS HOFGAARDS GATE 4 HAMAR - ETTERLYSER SVAR PÅ BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEKREFTELSE PÅ PARKERINGSDEKNING.
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr. 16 bnr, 24, Hobergvegen 138-146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbestillinger august 2020 - Byggesak
Dokument: Innsynsbestilling - Bjørklundveien 5 B gnr 106 bnr 172
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/166 - Dal leir - Bruksendring
Dokument: Gbnr. 92/166 - Trondheimsvegen 73 - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Tærudvegen 67 m.fl - Eidsvoll kommune - miljørettet helsevern
Dokument: Varsel om oppstart detaljregulering - Tærudvegen 67 m.fl, Eidsvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 96/208 m. fl.
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 96/208 m. fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Tærudvegen 67 med fler - Detaljregulering
Dokument: Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Tærudvegen 67 med fle - Varsel om oppstart detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvoll - 96/208 m fl - Tærudvegen 67 - Grinda - Sagmoen øst - planID 303533000 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Varsel om oppstart - Eidsvoll - 96/208 m fl - Tærudvegen 67 - Grinda - Sagmoen øst - planID 303533000 - reguleringsplan / detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gnr. 96 bnr. 208 mfl. - Tærudvegen 67 - Planid 303533000 - Eidsvoll kommune, Viken
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for gnr. 96 bnr. 208 mfl.- Tærudvegen 67 - Eidsvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karl Johans gate 5 - Ombygging og endringer i bærekonstruksjoner i eksisterende kontorlokale i 3. etasje - Oppføring av takterrasse - Fasadeendringer
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - Karl Johans gate 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/166 - Dal leir - Bruksendring
Dokument: Gbnr. 92/166 - Siste godkjente tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 207 bnr 84 - Oslo - Karl Johans gate 5 - Stormgård AS - fasadeendring
Dokument: Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av planarbeid - Hobergvegen 138-146 Stange kommune
Dokument: Varsel om oppstart planarbeid - Hobergvegen 138-146, Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Hobergvegen 138-146, gbnr 16/20 ,21, 22, 23, 24 m.fl i Stange kommune - Plan-ID: 3413-336. Tiltakshaver: MIN BOLIG AS og FREMAD EIENDOM AS
Dokument: Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid - Hobergvegen 138-146 gbnr 16/20 ,21, 22, 23, 24 m.fl i Stange kommune - Plan-ID: 3413-336
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Hobergvegen 138-146, gnr. 16 bnr. 20, 21, 22, 23, 24 m.fl. - Stange kommune - Innlandet fylke
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Hobergvegen 138-146, gnr. 16 bnr. 20, 21, 22, 23, 24 m.fl., planID 3413-336 - Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Hobergvegen 138-146 - Stange kommune
Dokument: Varsel om oppstart planarbeid - detaljregulering - Hobergvegen 138-146 - Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stange kommune - Reguleringsplan Hobergvegen 138-146 - Plan-ID: 3413-336
Dokument: Stange kommune - Varsel om oppstart planarbeid - Hobergvegen 138-146, Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stange - reguleringsplan - Hobergvegen 138-146
Dokument: Varsel om oppstart - Stange - reguleringsplan - Hobergvegen 138-146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ELIAS HOFGAARDS GATE 4 HAMAR - REDEGJØRELSE OM PÅGÅENDE BYGGEARBEIDER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karl Johans gate 2 - Utskifting og rehabilitering av vinduer
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - Karl Johans gate 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...