Norske-postlister.no


Viser [100] av [158].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg
Dokument: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg - E 39 - Dispensasjon fra byggegrense - bruksendring - kopi av brev til Løvlien Byggeprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring av områderegulering - Sørlandsparken øst - Lillesand kommune
Dokument: Reguleringsplan- Ang Sørlansparken øst utsatt frist ved offentlig ettersyn og varsel om mulig innsigelse - Lillesand kommune sendt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26 429/128/0/0, E39 - Nabovarsel - riving og oppføring av to nye eneboliger med garasjer og hagestue - kopi av brev til Trollvegg Arkitektstudio AS fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Stifjellet
Dokument: 1543 Detaljregulering, Stifjellet - ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 472/245/0/0 har ikke adresse. 472/245/0/0, tiltak
Dokument: Eiendommen 472/245/0/0 har ikke adresse. 472/245/0/0, tiltak - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bakkevollveien 19 21 473/137/0/0, bruksendring boligenhet
Dokument: Kopi av uttalelse nabovarsel - Bakkevollveien 19 473/137/0/0, bruksendring boligenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fidjebakken 8 14/151/0/0, riving av uthus og garasje
Dokument: Fidjebakken 8 14/151/0/0, riving av uthus og garasje - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, - Dalsveien 38 og 40
Dokument: Mindre reguleringsendring, - Dalsveien 38 og 40 - uttalelse til høring fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesterveien 31 - 151/2163/0/0, glencore Nikkelverk - etablering av fangdam for Co-raff under terreng
Dokument: Vesterveien 31 - 151/2163/0/0, Glencore Nikkelverk - etablering av fangdam for Co-raff under terreng - Tekniske planer - godkjenning - regulert område - Kristiansand kommune sendt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
Dokument: 1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei - Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for detaljregulering - kopi av brev sendt til Nye Veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lohnevegen , tilpassing av veglenke
Dokument: Lohnevegen - tilpassing av veilenke - dispensasjon fra reguleringsplan for E39 Søgne øst - Mandal øst - Lohnelier - Kristiansand kommune - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/596 - Bergstien 3 - Furustadveien - ny nettstasjon
Dokument: Kopi til Bamble kommune - ny nettstasjon - fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Statens vegvesen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Balchens vei 5 - 98/72/0/0, riving, oppføring av nærings- og boligbygg
Dokument: Balchens vei 5 - 98/72/0/0, Rv 41 - Nabovarsel - riving, oppføring av nærings- og boligbygg - kopi av brev til Arkicon AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Øygardsheia syd
Dokument: Detaljregulering - Øygardsheia syd - Kristiansand kommune - begrenset høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan - Flekkerøy - Skjærgårdsheimområdet - 3/260, 3/261, 3/262 og 3/263
Dokument: Endring av reguleringsplan - Flekkerøy - Skjærgårdsheimområdet - 3/260, 3/261 og 3/262 og reguleringsplan for Hundeholta - mindre endring av reguleringsplaner - innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1502 Detaljregulering, Skogen borettslag
Dokument: 1502 Detaljregulering, Skogen borettslag - uttalelse STATENS VEGVESEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl
Dokument: 1589 Detaljregulering, Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl - oppstart av plan og program - kopi av brev til DRAG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1552 Detaljregulering - Svanedamsveien/Fiskåtangen
Dokument: 1552 Detaljregulering, Svanedamsveien/Fiskåtangen - merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Vågsbygd bydelssenter, delfelt SS3
Dokument: 1553 Detaljregulering - Vågsbygd bydelssenter, delfelt SS3 --offentlig ettersyn - merknader fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 1 61/132/0/0, utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 1 61/132/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Justnesskauen 60
Dokument: Mindre reguleringsendring, Justnesskauen 60 - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: 19900615 E1 Detaljregulering, Nygård syd - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Dvergsnes - Felt B22
Dokument: Mindre reguleringsendring, Dvergsnes - Felt B22 - Dvergsnes felt B, Nordlige del, Delfelt B2 og B3 - mindre endring av bebyggelsesplan i henhold til reguleringsplan - høring fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 ved Haumyrheitunellen og Varoddbrua , varsel om oppmålingsforretninger
Dokument: E18 ved Haumyrheitunellen og Varoddbrua , varsel om oppmålingsforretning 03.05.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring - vedr dispensasjon byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Venneslaveien 1 27/33/0/0, silo for kalk
Dokument: Venneslaveien 1 27/33/0/0, silo for kalk - tillatelse avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 ved Haumyrheitunellen og Varoddbrua , varsel om oppmålingsforretninger
Dokument: Varsel om oppstart av oppmålingsforretninger E18 ved Haumyrheitunellen og Varoddbrua.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, - Holta 9
Dokument: 1537 Detaljregulering, - Holta 9- ingen innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Riveneset Nord
Dokument: Mindre reguleringsendring, Riveneset - Plan ID 20030828-1E4 - ingen innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingrids vei 16 - 40/549/0/0, utvidelse av bolig og oppføring av hagestue
Dokument: Ingrids vei 16 - 40/549/0/0, tilbygg til bolig og frittliggende hagestue - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26 429/128 - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riks- og fylkesveier - fartsgrenser, skilting og trafikksikkerhet mm 2020
Dokument: Tilbakemelding arbeidsvarsling - spesiell - FV456 - Agder - Kristiansand - APV20211274-S2 - kopi av brev til Veiskiltkonsulenten AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dyreparkveien - 99/162/0/0, etablering av telt-camping i Grashavet og ombygging hytte til dusj/toalettanlegg
Dokument: Dyreparkveien 19 - 99/133 og 99/162/0/0, uttalelse til søknad om flåter med campingtelt i Grasvannet, og ombygging av hytte til dusj/toalett anlegg fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 Håneskrysset 200/10/0/0, varsel om oppstart av oppmålingsforretning
Dokument: Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning torsdag 12.11.20 ved Arealoverføring (pbl §20-1, m) - E18 Håneskrysset - 200/10 i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 Håneskrysset 200/10/0/0, varsel om oppstart av oppmålingsforretning
Dokument: Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning torsdag 12.11.20 ved Arealoverføring (pbl §20-1, m) - E18 Håneskrysset N- 200/10 i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Eyde energipark - Områdeplan
Dokument: Reguleringsplan- Innspill til oppstartvarsel og planprogram for områdeplan for Eyde energipark - Arendal kommune sendt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1128 E1 Detaljregulering, Dyreparken - endring
Dokument: 1128 E1 Detaljregulering, Dyreparken - endring av reguleringsplan - Del av eksisterende reguleringsplan for Kristiansand Dyrepark - innspill til varsel om oppstart av planarbeid for endring av plan - kopi av brev til Svensson sivilarkitekter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - sør/vest for Støleheia avfallsanlegg
Dokument: 1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - Støleheia sør - uttalelse STATENS VEGVESEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 363 108/27/0/0, tilbygg
Dokument: Topdalsveien 363 108/27/0/0, tilbygg - dispensasjon fra byggegrense mot rv. 41 for tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Straiskleiva 35 18/16/0/0, rapportering etter pbl § 20-5 - utebod
Dokument: Straiskleiva 35 18/16/0/0, dispensasjon fra byggegrense mot riksvei 9 for utebod - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Høgskolevei 472/240/0/0, skilt
Dokument: Gamle Høgskolevei 472/240/0/0, skilt - Uttalelse til søknad om fasadeskilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - Kommunalteknikk 2020 - KJ 47253
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for KJ 47253
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 89 99/17/0/0, ferdigattest for garasje
Dokument: Topdalsveien 89 99/17/0/0, ferdigattest for garasje - uttalelse avstand riksveg 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 Håneskrysset 200/10/0/0, varsel om oppstart av oppmålingsforretning
Dokument: Følgebrev til protokoll - E18 Håneskrysset i Kristiansand kommune - 20/05479
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1549 Detaljregulering, Setesdalsveien 90 - 151/1753
Dokument: Forslag til detaljregulering for Setesdalsveien 90 - 151-1753 - offentlig ettersyn - merknader fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
Dokument: Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy - høringsfrist 10.02.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg
Dokument: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg - dispensasjon fra byggegrense mot E39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale biler - kjøretøykontroll/vedlikehold - 2020
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke PD 42322
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 6, bnr. 37 - søknad om dispensasjon for oppføring av inntil 2 bolighus på eksisterende tomt, Heradvegen 440
Dokument: Gnr. 6 bnr. 37 - merknad til søknad om dispensasjon for oppføring av inntil 2 bolighus på eksisterende tomt, Heradvegen 440
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om bosoneparkering med avgift i Kristiansand kommune
Dokument: Forskrift om bosoneparkering mot avgift - høringssvar fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om tilsyn - Vilkårsparkering - Kristiansand kommune
Dokument: Varsel om tilsyn - Vilkårsparkering - tilbakemelding fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens vegvesen - Topdalsveien 191 og 193 - Rv 41 - 113/33 - 113/80/0/0, oppmålingsforretning
Dokument: Topdalsveien 191 og 193 - Rv 41 - 113/33 - 113/80/0/0, Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 220 - 100/39 - tilbygg
Dokument: Dønnestadveien 220 100/39/0/0, tillatelse fra Kristiansand kommune for tilbygg - kopi av brev til Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 7 - 61/133/0/0, melding om bygg unntatt søknadsplikt - utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 7 - 61/133/0/0, melding om bygg unntatt søknadsplikt - utestue som støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving i veier og gater 2020
Dokument: 15/47, Kartheia - tillatelse til midlertidig avkjørsel fra E39 for borehullsgrop og anleggsområde - kopi av brev til Veiskiltkonsulenten AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 9 61/134/0/0, veranda - støytiltak
Dokument: Vardåsveien 9 61/134/0/0, veranda - støytiltak - Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bymoen 19 - 151/2588/0/0, nytt lagerbygg/verksted
Dokument: Bymoen 19 - 151/2588/0/0, uttalelse fra Statens vegvesen vedrørende søknad om ny midlertidig dispensasjon fra byggegrense mot Rv9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haumyrveien 20 - 61/89/0/0, utestue
Dokument: Haumyrveien 20 - 61/89/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordheiveien 7 - 61/95/0/0, utestue
Dokument: Nordheiveien 7 - 61/95/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169 - dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/39/0/0, Kongshavnveien 251 - 79/39 - tomannsbolig
Dokument: Kongshavnveien 251 - 79/39 79/39/0/0, godkjenning av avkjørsel fra fv 3902 - kopi av brev til Randesund båtsenter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordheiveien 1 - 61/64/0/0, utestue
Dokument: Nordheiveien 1 - 61/64/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikkleiva 2 - 59/180/0/0, utestue
Dokument: Torsvikkleiva 2 - 59/180/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haumyrveien 14 - 61/72/0/0, utestue
Dokument: Haumyrveien 14 - 61/72/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordheiveien 5 - 61/94/0/0, utestue
Dokument: Nordheiveien 5 - 61/94/0/0, søknad om ferdigattest - støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 18 D 61/60/0/0, utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 18D, Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - Kommunalteknikk 2020 - NF 97111
Dokument: Vognkort - NF 97111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1571 Detaljregulering, Kvartal 71
Dokument: 1571 Detaljregulering, Kvartal 71 - innspill til varsel om oppstart av planarbeid - kopi av brev til Rambøll Norge A/S - fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - Kommunalteknikk 2020 - NF 97111
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke NF 97111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 202/10/0/0 har ikke adresse. 202/10/0/0, arealoverføring (pbl §20-1, m) - Rv41 Ryen X - busslomme -
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Rv41 Ryen X - busslomme i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rigetjønnveien 14 14/1121/0/0, riving av lagerbygg og oppføring av nytt
Dokument: Rigetjønnveien 14 14/1121/0/0, riving av lagerbygg og oppføring av nytt - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Ny § 7A i vegtrafikkloven
Dokument: Høring - Ny § 7A i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Juraveien 34 63/1126/0/0, skilt/reklame
Dokument: Juraveien 34 63/1126/0/0, Uttalelse til søknad om fasadeskilt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjelsmoveien 21A og 21C - 27/317/0/2, reseksjonering
Dokument: Gjelsmoveien 21A og 21C - 27/317/0/2, reseksjonering - retur av tinglyst dokument - 2020/3108934/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 20A - 61/230/0/0, veranda/utestue
Dokument: Vardåsveien 20A - utestue - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dyreparkveien og Vallesverdveien - 200/2, 220/3, 220/4 og 200/1/0/0, egenerklæring om eierskap i matrikkelen
Dokument: Dyreparkveien og Vallesverdveien - 200/2, 220/3, 220/4 og 200/1/0/0, egenerklæring om eierskap i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tommelitenvei - 61/661/0/0, støyskjerm
Dokument: Tommelitenvei - 61/661/0/0, søknad om bygging av støyskjerm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om tilsyn - Vilkårsparkering - Kristiansand kommune
Dokument: Varsel om tilsyn - Vilkårsparkering - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, delingstillatelse
Dokument: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, Statens vegvesen ser ikke at det er nødvendig at de møter på denne kartforretningen den 13.10.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - arrangementer
Dokument: Svar på søknad om billøp på landevei - Challengeløp 08.10.20 på Finsland i Kristiansand kommune - kopi av brev til KNA Vest-Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - arrangementer
Dokument: Svar på søknad om sykkelritt - klubbmesterskap Søgne 06.10.20 - kopi av brev til Søgne Cykleklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2020
Dokument: Skiltplan for Gangdalen, Nodeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - arrangementer
Dokument: Svar på søknad om sykkelritt - Søgne - 22. 09.20 - kopi av brev til Søgne Cykleklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - sør/vest for Støleheia avfallsanlegg
Dokument: Områderegulering med konsekvensutredning or energiforedlende virksomhet, sør-vest for Støleheia - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 1 61/132/0/0, utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 1 61/132 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 46 61/198/0/0, utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 46 61/198 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 18 D 61/60/0/0, utestue som støytiltak
Dokument: Vardåsveien 18 D 61/60 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 20A - 61/230/0/0, veranda/utestue
Dokument: Vardåsveien 20A - 61/230/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-4 med 3 ukers saksbehandling og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bliksheia 113 61/213/0/0, utestue
Dokument: Bliksheia 113 61/213/0/0, utestue som støytiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sydinga 99/192/0/0, bensinstasjon
Dokument: Sydinga 4 - 99/191 - tillatelse masteskilt Esso - kopi av brev til Hille Melbye arkitekter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hertug Skules vei 4 42/122/0/0, terrasse
Dokument: Hertug Skules vei 4 42/122/0/0, dispensasjon fra byggegrense mot E18 for å bygge terrasse ved bolig - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bliksheia 113 61/213/0/0, utestue
Dokument: Bliksheia 113 61/213/0/0 søknad utestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1548 Detaljregulering, Marviksletta del av felt BFT1
Dokument: 1548 Detaljregulering, Marviksletta del av felt BFT1 - tilbakemelding offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 535 105/7/0/0, mulig ulovlig oppført gjerde/skjerm
Dokument: Topdalsveien 535 105/7/0/0, mulig ulovlig oppført gjerde/skjerm langs riksveg 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - vedlikehold 2020
Dokument: Oppdatering/revisjon av veilistene i kommunen - kommunale veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Marviksveien 43 - detaljregulering
Dokument: Detaljregulering for Marviksveien 43 - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Kvartal 1
Dokument: Detaljregulering, Kvartal 1 - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindvegen 51A og 51B - 575/137/0/0, seksjonering
Dokument: Lindvegen 51A og 51B - 575/137 - seksjonering - møter ikke på oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Vestre Strandgate 49
Dokument: Mindre reguleringsendring, Vestre Strandgate 49 - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2020
Dokument: Vedtak TFS1-045-2020, skiltplan for Vollgata mellom Dronningens gate og Kongens gate i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...