Norske-postlister.no


Viser [100] av [29 187].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo
Dokument: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage igangsettingstillatelse, anmodning om oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: VS: Tilbakebetaling av ubrukte flommidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Flå - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt i Sørbygda - 3/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasituasjonen - drift av barnehagar
Dokument: Rapportering - smittevurdering - skule og barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Rapportering om smittevurdering for skoler og barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering - Covid-19-forskriftens kapittel 3
Dokument: Rapportering - Covid-19-forskriftens kapittel 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for kildesortering for fritidsbebyggelse og etablering av gjennvinngs/ omlastingsstasjon
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av områderegulering for kildesortering for fritidsbebyggelse og etablering av gjenvinnings-/omlastingsstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Norelia
Dokument: Uttalelse til forslag til detaljregulering for Norelia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bolig - Leilighetsbygg - Gnr. 178/5 - Vassendrudeiet 1
Dokument: Statsforvalteren etterspør ytterligere opplysninger - gnr 178/5 - Vassenrudeiet 1 - klage rammetillatelse leilighetsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965101 - Utbyggingsprosjekter Vestfoldbanen - Drammen - Kobbervikdalen - Miljø
Dokument: Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen - Kobbervikdalen)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell- Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 67/27/0/0 Fritidsbolig, Riving/bygging, Såballie 101 Dagali-Dispensasjon
Dokument: 67/27/0/0 Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 11/12, Hangen seter , tilleggsareal til gbnr 11/52
Dokument: Vedtak i klagesak - Flå - Gbnr 11/12 -Hangen seter / Hangen hyttefelt - Klage over avslag på søknad om oppretting av ny matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalehjemler - selvstendig næringsdrivende fysioterapeut HELSE OG BISTAND, Eidsvoll kommune - st. ref. 4396851412
Dokument: Statsforvalteren ber om å få tilsendt opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak - 4/56 - Likollen 78
Dokument: Statsforvalterens vedtak i klagesak - sakskostnader - Nittedal kommune - 4/56 - Likollen 78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriftlig tilsyn med Nordre Follo kommune som barnehagemyndighet
Dokument: Åpning av skriftlig tilsyn med Nordre Follo kommune som barnehagemyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvungen helsehjelp - Avskjermet
Dokument: Tilbakemelding på vedtak - vedtak stadfestes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarslia ski og akesenter - ekspropriasjon av 92/4 feste 1 og 94/4 feste 8
Dokument: Utsatt frist for merknadar i klagesak ekspropriasjon - Skarslia ski og akesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset 2021 - informasjon
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 183 - Covid-19 pandemien (18.08.2021 - 13:24)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/638/0/0 og 66/782/0/0 Leilighetsbygg felt 5, Tjødnlie 218, Geilo
Dokument: 66/638/0/0 og 66/782/0/0 Vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veikanthogst langs skogsbilvei gjennom Finnemarka naturreservat
Dokument: Dispensasjon til vegkanthogst langs skogsbilvei gjennom Finnemarka naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvoll kommune - Registrering av eiendom med forurenset grunn - Eivindsdalen - Gnr/bnr 97/1 med flere
Dokument: Eidsvoll kommune - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn - Eivindsdalen, 62V og 52V ( ID 834 ) - Gnr/bnr 97/1 med flere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verneplan for Tyrifjorden
Dokument: Justering av grense for Vassbunn naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune
Dokument: Innspel til varsel om oppstart av kommunedelplan for naturmangfald samt uttale til framlegg til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - Søknad om utslippstillatelse
Dokument: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - søknad om utslippstillatelse, oversendelse av 5 høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - Søknad om utslippstillatelse
Dokument: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - søknad om utslippstillatelse, oversendelse av 1 høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 97/1, 97/38 og 140/2 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn - Eivindsdalen
Dokument: bnr. 97/1. 97/38 og 140/2 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn - Eivindsdalen, 62V og 52V ( ID 834 )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnusplasser for fysioterapeuter - 150821 - 150822
Dokument: Vedtak om utsatt turnustjeneste for fysioterapeut - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan Trytetjern Vest/Trøstheim
Dokument: Flå kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Trytetjern Vest - Trøstheim på Norefjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Tollefsrudseter Velforening - oppføring av gapahuk på eiend. gbnr. 20/50, Andtjern - Tollefsrudseter
Dokument: Flå – Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk i LNF - 20/50 - Andtjern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om å foreta lovlighetskontroll på eget initiativ
Dokument: Oversendelse av henvendelse om lovlighetskontroll på eget initiativ av fylkestingsvedtak av 160621 i sak 2021/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 95/74 og 95/130 - Martin Johansens vei 62-63 - 4 Husrekker med 15 boliger samt lekeplass
Dokument: Gbnr. 95/74 og 95/130 - Statsforvalteren ber om dokumentasjon - klage avslag to boligbygg med 8 boenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 54/7 - Trondheimsvegen 428 - Driftsbygning
Dokument: Gbnr. 54/7 og 160/7 - Anmodning om uttalelse til søknad om oppføring av driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter fra Svar inn til Gerica.
Dokument: Vedrørende henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan Veg til BSA2 Turufjell
Dokument: Flå kommune - uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for å legge til rette for ny adkomst til skianlegget BSA2 i områdeplan for Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefellingstillatelse på 1 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl. kommuner.
Dokument: Ny forlengelse skadefellingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling av ulv - tillatelse - Nesbyen - Flå
Dokument: Kopi - skadefelling av ulv - tillatelse - Nesbyen - Flå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak reguleringsendring Flatvollen del av gbnr 18/2
Dokument: Flå - del av 18/2 - Flatvollen hytteområde - klage reguleringsendring - avslag øke tillatelse inngjerding fra 200 m2 til 400 m2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurensning Kornsjø
Dokument: Oversendelse av bekymringsmelding for oppfølging - Halden - Kornsjø - Kornsjøveien - forsøpling - bilvrak på eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Eiker kommune - Detaljreguleringsplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Øvre Eiker kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Gnr/bnr 17/22, 17/67, 17/133 med flere - Kopi av brev til Feste Nordøst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling og skadefellingstillatelse
Dokument: Ny forlengelse skadefellingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv gitt 30.05.2021 i Eidsvoll m.fl. kommuner
Dokument: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunalt barnevern 2021 - Stillinger
Dokument: Tilskudd kommunale stillinger til barnevernet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd - Myraveien omsorgsboliger - Øvre Eiker kommune
Dokument: Svar vedrørende forespørsel - Investeringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Romerike Krisesenter IKS
Dokument: Statsforvalterens tilbakemelding på plan for retting av lovbrudd - krisesentertilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefellingstillatelse på en ulv, Nesbyen og Flå kommuner
Dokument: Skadefellingstillatelse på en ulv, Nesbyen og Flå kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordninger - Samfunn og miljø
Dokument: Oppfølging av kommunens rapportering på vedlikeholdstilskuddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om helse og omsorgstjenester kap.9 - Avskjermet
Dokument: Svar fra Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om helse og omsorgstjenester kap.9 - Avskjermet
Dokument: Svar Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 96/1 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet grunnforurensing - Verkensmåsan skytebane
Dokument: Gbnr. 96/1 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet grunnforurensing - Verkensmåsan skytebane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 18/5, 18/49, 18/50, 18/64 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet grunnforurensing - Verkensmåsan skytebane
Dokument: Gbnr. 18/5, 18/49, 18/50, 18/64 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet grunnforurensing - Verkensmåsan skytebane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 180/2 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkeln og fagsystemet grunnforurensing - Habberstad skytebane
Dokument: Gbnr. 180/2 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkeln og fagsystemet grunnforurensing - Habberstad skytebane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 126 bnr 3 - eiendom med forurenset grunn - Nordåsen skiskytterstadion
Dokument: Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet Grunnforurensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Temaplan for klima- og miljø
Dokument: Høringsuttalelse fra Statsforvalteren - 13.8.21 - Temaplan for klima- og miljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren - Eksamen
Dokument: Spørsmål nye løsninger - Eksamen 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap barkbiller 2021
Dokument: Situasjonsrapportering barkbiller - Oslo og Viken - uke 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan ID2009003 Hallandsfjellet
Dokument: Kopi av brev til Numedal hus AS - Nore og Uvdal - Innspill til varsel om endring av reguleringsplan for Hallandsfjell hytteområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Reguleringsplan for Leif Tronstads plass 7 - PlanID 2021021
Dokument: Bærum kommune - Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Leif Tronstads plass 7 - Kopi av brev til Rambøll Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om dispensasjon - Gnr. 196/58
Dokument: Vedtak i klagesak - terrengendring for plassering av fritidsbolig - gnr 196/58 - Hovdekollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørnsvika - Bærum kommune - Viken fylke - Småbåthavn - Detaljregulering - PlanID 2021020
Dokument: Bærum - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for småbåthavn i Bjørnsvika - Kopi av brev til Hille Melbye arkitekter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 209 bnr 493 - Rådhusbrygge 4 - Oslo kommune - Oslo fylke - Tillatelse etter forurensningsloven - peling i sjø
Dokument: Høring av tillatelse etter forurensningsloven til peling i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Rådhusbrygge 4 i Oslo kommune - Kopi av brev til Boreal Sjø AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 Rallerudtunnelen - Vaskeavfall fra tunnelvask
Dokument: Rv. 7 Rallerudtunnelen - melding om avvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019 - Tilskudd Klima og miljøprogram - fylkesvise prosjekter - Hemsedal kommune 114366
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinære reiser - reisetilskudd - innkommet august 2021
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...