Norske-postlister.no


Viser [100] av [55 846].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
Dokument: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - oversendelse av uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpne møter - kunngjøringer
Dokument: Åpne møter - september 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Motorisert ferdsel i utmark- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Dispensasjon etter § 6- helikopter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
Dokument: 42/502/0/0 Anneks, Nonstølbakken 47, Sudndalen - Avslag på anmodning om oppsettende virkning, jf. § 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Igangsettingstillatelse 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Dokument: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Dokument: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - Svar på søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/6, Plassedalen - etablering av veg
Dokument: 99/6, Plassedalen - Ferdigattest for etablering av veg fram til tomt 99/41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Hakkesetstølen Fjellstugu og Hytter AS 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Vestlia Resort 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] turistsenter 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: 42/495/0/0 Oversendelse av klagesak, Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Oversendelse av merknader - Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/200/0/0 Fradeling av areal som tillegg til 60/199
Dokument: 60/199 Matrikkelbrev etter sammenslåing med 60/261
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Miljøterapitjenesten
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 52/369/0/0 - Mjølhaugvegen 27 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygningsingeniør/Byggsaksbehandlar
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1436, Natten - oppføring av hytte og anneks
Dokument: 56/1436, Natten - Mangelbrev for oppføring av hytte og anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Belysning Høgevarde - gbnr 29/300
Dokument: Belysning Høgevarde - gbnr 29/300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere opplysninger i sak om ansvarserkjennelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00575) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H9, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/511, tomt H9 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00330) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H104, turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/474, tomt H104 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00332) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H 98, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/473, tomt H98 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (19/00663) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H 2, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/437, tomt H2 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00741) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H11, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/520, tomt H11 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar/ generell søknad ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barnehage
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetjing i 100 % fast stilling som konsulent ved Sekretariat og tenestetorg
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Komsaveien
Dokument: SV: Anmodning om forlenget høringsfrist reguleringsplan Komsavegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - Amtmannsnes skiløype gapahuk - 54124
Dokument: Amtmannsnes bygdelag gapahuk - underskrevet sluttregnskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsleder/sykepleier Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4415566358
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsleder ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4415802015
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidere i 100 % stilling på hjemmetjenesten avdeling øst og vest Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4419815209
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidere til Korttids- og intermediæravdelingen i vårt fantastiske nye omsorgssenter Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4421294337
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/197/0/0 Branntekniske utbedringer, Geilogutu 1, Geilo
Dokument: 64/197 Branntekniske utbedringer, Geilogutu 1, Geilo, ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/226/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 50 Geilo
Dokument: 66/226 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 50 Geilo, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 54/70/0/0 - Liasetvegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo, Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innvilga innsyn sak 2021/3991 - 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 72/1/1 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 80/91/0/3 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 58/9 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 73/1 Informasjonsbrev Vann- og avløpsledning mellom Tuv og Holdebakken - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konkursbo NEE - krav Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommersielle ladepunkt og gebyrordning kommunale P-plassar
Dokument: Bistand til anskaffelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/18 Dispensasjon søknad garasje, Røggevegen 47 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 92/18 Søknad om dispensasjon for garasje 70m2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/202 Søknad bygge fritidsbustad, Pleym Ulvness (P360 20/01528)
Dokument: 82/202 Søknad om dispensasjon utnyttingsgrad Hydalsvegen ,Solsiden, Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/29 Søknad om utebod og tilbygg hytte - Langodden 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 66/29 Igangsettingsløyve tilbygg, Langodden 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/121 Søknad bygge fritidsbustad - Janette Söderblom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 51/121 Dispensasjonssøknad fritidsbustad Skarberget/Helsinglia/Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/109 Søknad om rammeløyve aneks til fritidsbustad, Sølevikvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 52/109 Rammetillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig, Sølevikvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/21 Søknad om tilbygg til stølsbu + nytt uthus/aneks Sireslettvegen 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (P360 20/00629)
Dokument: 61/21 Mellombels bruksløyve tilbygg stølsbu Sireslettvegen 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/4 Søknad tilbygg bustadhus - Arne og Kristina Ødegård
Dokument: 92/4 Midlertidig svar 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garanti Norsk Enøk og Energi AS dets konkursbo - Danske Bank (P360 14/01602)
Dokument: Konkursbo NEE - krav Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagarbeider/assistent Oppvekst, Alta kommune - st. ref. 4409660871
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring forretningsbygg med parkering i kjeller - Bjørn Wirkolas Vei 17
Dokument: Igangsettingstillatelse nr.1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogheim boligområde - Bangjordet - Utlysning kommunale boligtomter
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - fradeling av tilleggsareal med dispensasjon - gnr 24 bnr 1
Dokument: Svar Høring - fradeling av tilleggsareal gnr 24/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/92/0/0 Fritidsbolig, Sløkjimyrvegen 48, Holsåsen
Dokument: 13/92/0/0 Fritidsbolig, Sløkjimyrvegen 48, Holsåsen - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om uttrekk av data fra folkeregisteret til Hol kommune i forbindelse med Covid-19 vaksinering
Dokument: Søknad om uttrekk av data fra folkeregisteret til Hol kommune i forbindelse med Covid-19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/84/0/0 Riving/bygging av fritidsbolig, Hegnavegen 65, Geilo
Dokument: 64/84/0/0 Riving/bygging av fritidsbolig, Hegnavegen 65, Geilo - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget 2021 - Valg av stemmestyrer
Dokument: Valg av nytt stemmestyremedlem - Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 28/25/0/0 - Hivjudalen 3 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 28/25/0/0 - Hivjudalen 10
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 21/31/0/0 - Hovsvegen 5 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 30/36/0/0 - Raggsteindalsvegen 306 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 91/22/0/0 - Nord-Skurdalen 133 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 17/35/0/0 - Øystlivegen 23 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 37/269, Liemarka - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 37/269, Liemarka - manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...