Norske-postlister.no


Viser [100] av [261].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 18/35 - Søknad om ferdigattest - hytte - Nørdre Volelivegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/127/0/0 Fritidsbolig og bod, Kløkkvegen 31, Holsåsen
Dokument: 13/127/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/966/0/0 Fritidsbolig og garasje, Nedre Solhovdlie 8, Geilo
Dokument: 66/966/0/0 Søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/531/0/0 Tilkobling, Nonstølbakken 75
Dokument: 42/531/0/0 Søknad om tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/531/0/0 Tilkobling, Nonsstølbakken 75, Hovet
Dokument: 42/531/0/0 Søknad om tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/966/0/0 Tilkobling, Nedre Solhovdlie 8, Geilo
Dokument: 66/966/0/0 Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/489 - Søknad om sanitærabonnement - turufjell
Dokument: Gbnr. 10/489 - Søknad om sanitærabonnement - turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 62/53 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Dokument: Gbnr. 62/53 - Søknad om ferdigattest , Harevegen 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195/0/0 Endringsmelding Bøkkovegen 49,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Dokument: Søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell - avfallskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 18/35 - Gjennomføringsplan og ansvarsrett - hytte - Nørdre Volelivegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/138/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 58, Geilo
Dokument: 59/138/0/0 Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/139/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 60, Geilo
Dokument: 59/139/0/0 Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/130/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 57, Geilo
Dokument: 59/130/0/0 Søknad etter §20-3 3u
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/137/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 81,Geilo
Dokument: 59/137/0/0 Søknad etter §20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 Søknad ette §19-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/857/0/0 Garasje, Sørhallie 17, Geilo
Dokument: 64/857/0/0 Søknad etter §20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/127/0/0 Garasje, Gamle Budalsvegen 52, Geilo
Dokument: 59/127/0/0 Søknad etter §20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/137/0/0 Tilkobling, Øyovegen 81, Geilo
Dokument: 59/137/0/0 Tilkobling, Øyovegen 81, Geilo - Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195/0/0 Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/85 Søknad bygge fritidsbustad - Lykkja
Dokument: 54/85 Søknad om tillatelse i ett trinn - bygge fritidsbustad - Lykkja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/231/0/0 Søknad om tilkobling, Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 61/231/0/0 VA-kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel for eigedommar for Hemsedal kommune (Naboeigar, naboeigedom) (P360 12/00604)
Dokument: 54/85 Nabovarsel for naboeigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/966/0/0 Tilkobling, Nedre Solhovdlie 8, Geilo
Dokument: 66/966/0/0 Søknad om tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/231/0/0 Søknad om tilkobling, Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 61/231/0/0 Søknad om tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/134 Søknad rive hytte og bygge ny hytte og vei inn på tomten, Lykkjaslåttevegen 121 - Eline og Tellef Torleifsson
Dokument: 53/134 Søknad om ferdigattest - Lykkjaslåttvegen 121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/966/0/0 Fritidsbolig og garasje, Nedre Solhovdlie 8, Geilo
Dokument: 66/966/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/13/0/0 Eiendomsforhold, Lysthus 5, Haugastøl
Dokument: 73/13/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/231/0/0 Fritidsbolig og garasje, Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 61/231/0/0 Ber om svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/140/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 62, Geilo
Dokument: 59/140/0/0 Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Søknad om endra høgdeplassering av hytte og ny plassering av uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/141/0/0 Fritidsbolig, Gamle Skurdalsvegen 64, Geilo
Dokument: 59/141/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195/0/0 Ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - oversendelse av reviderte tegninger til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/809/0/0 Garasje, Gamle skurdalsvegen 249, Geilo
Dokument: 64/809/0/0 Endring på ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - ettersendt dokumentasjon til søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/231/0/0 Fritidsbolig og garasje, Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 61/231/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - oppføring av hytte, varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Ettersending av vedlegg til søknad om hytte - Syningen hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Søknad om løyve til tiltak - hytte - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Sjemmedalhytta prosjekt AS - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/492, tomt H162, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra Sjemmedalhytta prosjekt AS - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/492, tomt H162, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/140/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 62, Geilo
Dokument: 59/140/0/0 Varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/107 - Hytte - Syningen hyttefelt
Dokument: 10/107 - Søknad om hytte - Syningen hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - oversendelse av nabomerknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 111/264 - Søknad om ferdigattest - bustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/223 - Dispensasjon - overbygd rasteplass med benkar
Dokument: 110/223 - Søknad om dispensasjon - overbygd rasteplass med benkar - Bråta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/138/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 58, Geilo
Dokument: 59/138/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/139/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 60, Geilo
Dokument: 59/139/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Ål kommune som grunneigar
Dokument: 110/223 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 110 bnr. 223 - Ål kommune
Dokument: Nabovarsel - overbygd rasteplass med benker - rv. 7 - gnr. 110 bnr. 223 - Ål kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195/0/0 Søknad etter §20-1 ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/809/0/0 Garasje, Gamle skurdalsvegen 249, Geilo
Dokument: 64/809/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/135 - Hytte - Elgvegen
Dokument: 20/135 - Søknad om hytte - Elgvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/76/0/0 Tilkobling, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo
Dokument: 63/76/0/0 Søknad om Tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo
Dokument: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 985445583 SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Svar på krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/28 - Tilbygg - hytte - Øygardsdokki
Dokument: 48/28 - Søknad om tilbygg - hytte - Øygardsdokki
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo
Dokument: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo - Vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo
Dokument: 64/849/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo
Dokument: 63/76/0/0 Fritidbolig, Nye Havsdalsvegen 164. Geilo, Fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/63 Søknad bygge fritidsbudstad - Cathrine og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/63 Hydalsvegen 128 - søknad om ferdigattest bygge fritidsbudstad - Cathrine og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo
Dokument: 63/76/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 4, bnr. 153 - søknad om oppføring av fritidsbustad, Varhovd/Nystølfjellet
Dokument: Gnr. 4, bnr. 153 - søknad om løyve til tiltak for oppføring av fritidsbustad, Kaslegrasstubben 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/9 - Støslbu. fjøs, stall og løer - Syningen
Dokument: 10/9 - Søknad om fjøs, løer, støl og stall - Syningen - Søre Volelivegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Søknad etter § 20-3 ETT og søknad om dispensasjon etter § 19-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/809 Garasje, Gamle Skurdalsvegen 249, Geilo
Dokument: 64/809/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/95 - Hytte - Venehovda
Dokument: 69/95 - Søknad om hytte - Venehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 64/848/0/0 Fradeling av areal, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 64/848/0/0 Søknad om fradeling av areal og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 64/848/0/0 Fradeling av areal, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 64/848/0/0 Tilsvar på svarbrev om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225/0/0 Fritidbolig, Øyovegen 107, bilder, tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo, angående planbestemmelser sendt fra Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/141/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 64, Geilo
Dokument: 59/141/0/0 Vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/141/0/0 Tilkobling, Gamle Budalsvegen 64, Geilo
Dokument: 59/141/0/0 Tilkobling, Gamle Budalsvegen 64, Geilo - Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225/0/0 Tilkobling, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225/0/0 Søknad om tilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 64/848/0/0 Fradeling av areal, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 64/848/0/0 Søknad om feradeling av areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/141/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 64, Geilo
Dokument: 59/141/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 98 - Hihaugvegen 20 - Oppføring av fritidsbolig
Dokument: Hihaugvegen 20 Søknad om tillatelse i ett trinn 7/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 62/53 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Dokument: Harevegen 4 Søknad om tillatelse i ett trinn 62/53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/261/0/0 Fritidsbolig, Budalsvegen 114, Geilo
Dokument: 61/261/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Justerte tegninger og skjemaer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Sjemmedalhytta AS, Ål: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/352, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra Sjemmedalhytta AS, Ål: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/463, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Tiltakets ytre rammer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/481/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 53, Geilo
Dokument: 66/481/0/0 Tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/481/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 53, Geilo
Dokument: 66/481/0/0 Tilbakemelding på merknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/481/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 53, Geilo
Dokument: 66/481/0/0 Søknad etter § 20-3 3U endringssøknad, Hakkesetvegen 53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/239 Fritidsbolig, Budalsvegen 61, Geilo
Dokument: 61/239/0/0 Søknad ferdigattest for Budalsvegen 61,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/134 Søknad rive hytte og bygge ny hytte og vei inn på tomten, Lykkjaslåttevegen 121 - Eline og Tellef Torleifsson
Dokument: 53/134 Søknad om ferdigattest for Lykkjaslåttvegen 121, Eline og Tellef Torleifsson
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...