Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 434].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Ref. telefonsamtale - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - dispensasjon fra reguleringsplan - sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/58 - Fiskerstredet 4 - veranda/dør og vindu
Dokument: Ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for endring av fasade - gbnr. 106/58 - Fiskerstredet 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 4/36 - Rafnesveien 52 - lagerbygning
Dokument: Ingen merknader - gbnr. 4/36 - Rafnesveien 52 - dispensasjon fra pbl 1-8 for lager på næringseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/52, 2/178 - Erstatningshytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 2/52, 2/178 - Erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om forenklet planprosess- Bjønnåsen-Langbråten
Dokument: Uttalelse - Reguleringsvarsel - forenklet planprosess - Bjønnåsen - Langbråten - reguleringsplan - Drangedal - planid 2017003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppstartsmøte - Grønnlihallen - Rytterspranget syd felt H4 og H6
Dokument: Uttalelse - Reguleringsvarsel - Rytterspranget Syd - Drangedal - 44/133 - Grønlihallen - felt H4 og H6 - reguleringsplan - planid 20070002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage vedr. avslag på skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage vedr. avslag på skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - E-post: Delt informasjon Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Situasjonsrapport nr. 18 - Koronapandemien 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/138 - Ulefossvegen 73 - Faråsen - nybygg/terrassehus - 8 boenheter
Dokument: Kopi - Kommentarer - tilleggsopplysninger - habilitet - Skien - 216/138 Ulefossvegen 73 - Faråsen - oppføring av terrassehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Foreløpig svar fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - klagesak - del av 85/3 - Rødlandet - reguleringsplan - PlanID 331
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/142 - Valleveien 990 - mudring
Dokument: Førehandsvarsling - gbnr. 83/142 Valleveien 990 - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert - tilskuddsordning 2021
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/264 - Riving av deler, rehabilitering, ombygging og tilbygg på fritidsbolig.
Dokument: Fraråder - Gbnr 23/264 - Riving av deler, rehabilitering, ombygging og tilbygg på fritidsbolig.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/231 Erstatningstilbygg
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 12/231 Erstatningstilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Gulset sykehjem og bokollektiv - Hygge i hagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om tilskudd til rask gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud innen psykisk helse og rusproblematikk
Dokument: Innvilget - tilskudd 2021 - smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Organisert bruk - Røsskleiva - Barfodkollen - Bamble - sykkeltrening
Dokument: Tillatelse til organisert bruk - Røsskleiva - Barfodkollen - Bamble - sykkeltrening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenkontrollrapport for Nilsbukjerr restavfallsdeponi driftsåret 2020
Dokument: Tilbakemelding - Egenkontrollrapport for Nilsbukjerr restavfallsdeponi driftsåret 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Gjerpen Sykehjem - konserter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Gjerpen Sykehjem - turer med minibuss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Gjerpen Sykehjem - VR briller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Skien kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og servicesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 -Skien kommune, Helse og velferd , Skien Helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Skien kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Skien kommune, Gulset sykehjem og bokollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 -Skien kommune, Gulset sykehjem og bokollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Foreløpig svar fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - klage - Åsen - Stathelle Marina - reguleringsplan - PlanID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - motvirke ensomhet hos eldre 2021
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/110 - Nytt anlegg for vann og avløp
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 6/110 Søknad om VA-ledning i sjø til kommunalt nett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/103 - Nytt anlegg for vann og avløp
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Kragerø - 6/103 Portørveien 28 - dispensasjon fra kommuneplan - etablering VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/76- Nytt anlegg for vann og avløp
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 7/76- Nytt anlegg for vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/101 VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 6/101 VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/498 VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 7/498 VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Automatisk klokkeringing
Dokument: Svar på søknad - Endring av klokketårnet på Skåtøy-Kalstad kirkegård, Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fremmede arter - tilskudd
Dokument: Delvis innvilget - tilskudd til tiltak mot fremmede arter 2021 - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 65/29 - Parkeringsplass og terrasse
Dokument: Foreløpig svar - klage - Gbnr 65/29 - Parkeringsplass og terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/405 - Terrengarbeid - biloppstillingsplass
Dokument: Foreløpig svar - klagesak - Gbnr 70/405 - Terrengarbeid - biloppstillingsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Automatisk klokkeringing
Dokument: Svar på søknad - Endringer klokketårnet Kragerø kirkegård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Oversender opplysninger om nye faktiske omstendigheter - Gbnr. 44/1 - Endret søknad - Ekspropriasjon - Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærvakt 2021
Dokument: Kommunal veterinærteneste - Stimuleringstilskot 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Statsforvalteren - Rettledning om regelmessig massetesting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tønsberg - 139/62 Ringshaugodden - dispensasjon fra kommuneplan - padlehuk - utvidelse molo - sikring mot erosjonsskader
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Tønsberg - 139/62 Ringshaugodden - dispensasjon fra kommuneplan - padlehuk - utvidelse molo - sikring mot erosjonsskader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Dokument: Tildeling - stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Dokument: Tildeling - stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord - 91/1 Hagaløkka 118 - dispensasjon fra kommuneplan - rehabilitere brygge
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Sandefjord - 91/1 Hagaløkka 118 - dispensasjon fra kommuneplan - rehabilitere brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stedlig tilsyn med arkivholdet - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 080421 og 090421
Dokument: Tilbakemelding - arkivlokale - stedlig tilsyn med arkivholdet - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 080421 og 090421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale tilretteleggingsmidler barnehageåret 2021/2022
Dokument: Utlysning av lokale tilretteleggingsmidler for barnehage - 2021-2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plenklipp Langøya
Dokument: Tillatelse til plenklipp - Langøya landskapsvernområde - Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinn - del av 120/2 med flere - Gausta - Gaustatoppen naturpark H22 og H23 - reguleringsplan - planid 3181
Dokument: Uttalelse til reguleringsvarsel - endring - Tinn - del av 120/2 med flere - Gausta - Gaustatoppen naturpark H22 og H23 - reguleringsplan - planid 3181
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Horten - kommuneplanens arealdel - 2022 - 2033
Dokument: Uttalelse - varsel om oppstart - forslag til planprogram - Horten - kommuneplanens arealdel - 2022 - 2033
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Horten - kommunedelplan for sentrum
Dokument: Uttalelse - varsel om oppstart - forslag til planprogram - Horten - kommunedelplan for sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord - 109/97 Veløyveien 82 - dispensasjon fra kommuneplan - fasadeendring
Dokument: Kopi - ingen vesentlige merknader - Sandefjord - 109/97 Veløyveien 82 - dispensasjon fra kommuneplan - fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - helsesekretær ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag - innsynskrav - Tønsbergs Blad - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Askespredning - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tillatelse - askespredning - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - helsepersonell ***** ***** ***** *****
Dokument: Åpner tilsyn - bekymringsmelding - helsepersonell ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - sykepleier ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Åpner ikke tilsyn - klage - sykepleier ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - journalføring og sletting i journal - lege ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Åpner ikke tilsyn - klage - journalføring og sletting i journal - lege ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elstrøm renseanlegg - rapporter
Dokument: Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Elstrøm renseanlegg (slambehandling) i Skien kommune for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - feil medisindosering - lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - klage - feil medisindosering - lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 27/291 Bjønnesvegen 585 - dispensasjon fra kommuneplan - bygge inn overbygget terrasse - oppføring bod
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Porsgrunn - 27/291 Bjønnesvegen 585 - dispensasjon fra kommuneplan - bygge inn overbygget terrasse - oppføring bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 381/10 Øvre Liane 98 A - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling - oppretting ny grunneiendom
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Porsgrunn - 381/10 Øvre Liane 98 A - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling - oppretting ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord - 104/32 Strandinga 44 - dispensasjon fra kommuneplan - mindre tilbygg til fritidsbolig
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Sandefjord - 104/32 Strandinga 44 - dispensasjon fra kommuneplan - mindre tilbygg til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord - 109/97 Veløyveien 82 - dispensasjon fra kommuneplan - fasadeendring
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Sandefjord - 109/97 Veløyveien 82 - dispensasjon fra kommuneplan - fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Færder - 46/68 Arås Båthavn - mudring ved bekkeutløp
Dokument: Foreløpig svar - søknad - Færder - 46/68 Arås Båthavn - mudring ved bekkeutløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - psykolog ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag - innsynskrav - Tønsbergs Blad - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - fastlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag - innsynskrav - Tønsbergs Blad - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Tønsberg medisinske senter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Orientering - klage - Tønsberg medisinske senter - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Tønsberg medisinske senter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Til behandling som rette vedkommende - klage - Tønsberg medisinske senter - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bioavfall og slam - årsrapport 2020
Dokument: Tilbakemelding - egenkontrollrapport - Lillevik RA slambehandling - bioavfall og slam - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bioavfall og slam - årsrapport 2020
Dokument: Tilbakemelding - egenkontrollrapport - Knarrdalstrand slamanlegg - bioavfall og slam - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bioavfall og slam - årsrapport 2020
Dokument: Tilbakemelding - egenkontrollrapport - Elstrøm renseanlegg - slambehandling - bioavfall og slam - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Skien kommune, Haugsåsen bokollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunale veterinærtjenester - Stimuleringstilskudd 2021
Dokument: Kommunal veterinærtjeneste - Stimuleringstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Skien kommune, Østli/ Vestli Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - 2020
Dokument: Løyvd - Søknad om dispensasjon frå bestemminga i regelverket for tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021
Dokument: Kommunal veterinærteneste - Stimuleringstilskot 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2021
Dokument: Kommunal veterinærteneste - Stimuleringstilskot 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Statsforvalteren - Referat fra møte 21.4.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Horten - kommuneplanens samfunnsdel - 2022 - 2034
Dokument: Uttalelse - varsel om oppstart - forslag til planprogram - Horten - kommuneplanens samfunnsdel - 2022 - 2034
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sundbykåsa gård - fase 2
Dokument: Melding om vedtak - konsesjon ved erverv av gbnr. 28/96 - forskrift om nedsatt konsesjonsgrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Tønsberg helsestasjon - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - klage - Tønsberg helsestasjon - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av trossamfunn - Den norske Templarkirken
Dokument: Fullt innsyn - innsynskrav - Vårt Land - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av sakkyndig uttalelse - varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Horten - 124/54 Vollveien - bryggerhus
Dokument: Vedtaket er stadfestet - klage på byggesak - Horten - 124/54 Vollveien - bryggerhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Åpner tilsyn - innhenting av opplysninger - klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Foreløpig svar - klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Tinneberget Legesenter - fastlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - klage - Tinneberget Legesenter - fastlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sel kirkelige fellesråd - vedtekter
Dokument: Tilbakemelding - Sel kirkelige fellesråd - vedtekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Tønsberg - 147/63 Gauterødveien 115 A - B - C - fradeling
Dokument: Vedtaket er stadfestet - klage på byggesak - Tønsberg - 147/63 Gauterødveien 115 A - B - C - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - helse- og omsorgstjenester - Siljan - ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - bekymringsmelding - helse- og omsorgstjenester - Siljan - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - helse- og omsorgstjenester - Siljan - ***** ***** *****
Dokument: Innhenting av opplysninger - bekymringsmelding - helse- og omsorgstjenester - Siljan - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - optiker ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av uttalelse - klage - optiker ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 28/96 - kommunal eiendom - bo- og driveplikt
Dokument: Melding om vedtak - Bamble - 28/96 - kommunal eiendom - bo- og driveplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innhenting av opplysninger - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på kvalifiseringsprogrammet - Horten - ***** ***** *****
Dokument: Til behandling som rette vedkommende - klage på kvalifiseringsprogrammet - Horten - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...