Norske-postlister.no


Viser [100] av [154].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kulturminneplan
Dokument: Høringsuttalelse - Kulturminneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folketelling 1920 for Telemark
Dokument: Folketelling 1920 for Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal transportplan - rv. 94 Skaidi - Hammerfest
Dokument: Spørsmål om NTP bevilgning til rv. 94 Skaidi - Hammerfest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/77 25/156 - Sjøgata 15 - 17 - søknad om dispensasjon
Dokument: Innsyn i dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** - Fornyelse - Dekksoffiser klasse 1, Sjøkaptein
Dokument: Søknad om Sertifikat - AR409849018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens øyer i Oslofjorden - Nakholmen - Festeforhold - Hytte 22 - Gbnr 201/1 - Innløsning
Dokument: Svar på tilbud om innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjonsfritak 2020
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 71/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 134/41 - Vestre Hurdalsveg 105 - gebyrforvaltning – vann / avløp / septik / renovasjon / feiing
Dokument: Gnr 134/41 - Vestre Hurdalsveg 105 - vannmåler - utlevert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/92 - Eiendomsforhold
Dokument: Skjøte - Gbnr 42/92 - Eiendomsforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i genteknologiloven
Dokument: Høringssvar - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 19/1 Homledalsvegen 17, 2030 Nannestad - oppføring av næringsbygg/ driftsbygning - dispensasjon
Dokument: Gnr 19/1 - søknad om dispensasjon for oppføring av næringsbygg/ driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna Gnr 292 Bnr 1 Gullfjellsvegen 55 Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Dokument: Vedrørende sak. Arna Gnr 292 Bnr 1 Gullfjellsvegen 55 Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Plen og hekk - reparasjon - klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna Gnr 292 Bnr 1 Gullfjellsvegen 55 Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Dokument: Ber om fristutsettelse. Gnr 292 bnr 1, Gullfjellsvegen 55. Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Synstest hos optiker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna Gnr 292 Bnr 1 Gullfjellsvegen 55 Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Dokument: Redegjørelse. Gnr 292 bnr 1, Gullfjellsvegen 55.Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/92 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Vognmannsveien 7 - 2020
Dokument: Vedr. avvik tilsynsrapport - Gbnr 42/92 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Vognmannsveien 7 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage kontrollsanksjon - 4011320
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna Gnr 292 Bnr 1 Gullfjellsvegen 55 Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Dokument: Redegjørelse. Gnr 292 bnr 1, Gullfjellsvegen 55. Forespørsel tilsyn Deponering av stein mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjeller flyplass - 31/104 og 31/370 - Forslag til fredning - Lillestrøm kommune, Viken
Dokument: Kjeller flyplass - 31/104 og 31/370 - Forslag til fredning - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LO og NHO - Fagfornyelsen - Yrkesfag
Dokument: Innspill om læreplanarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerfest lufthavn - Ny flyplass - Utredning muligheter
Dokument: Innsynsbegjæring for journal 19/04907-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 88 bnr. 75
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 88 bnr. 75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 131/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019 - mai
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven gnr 9 bnr 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullsfjord og Kjosen - Lyngen og Tromsø kommuner - Troms fylke - Lagring av trålredskaper
Dokument: OM UTSATTE BØYER FOR LAGRING AV TRÅLREDSKAPER I ULLSFJORD/KJOSEN - KOPI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunneiers tillatelse - Erklæring om vegrett til gnr 9/63 og parkeringsplass - 2020/9/1/9019 Porsanger kommune
Dokument: Underskrevet erklæring 2020/9/1/9019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/991/0/1 Eiendomsforhold, Bakkestølvegen 85
Dokument: 66/991/0/1 Egenerklæring om konsesjnsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fritak fra bestemmelser i TEK - Bruksendring fra menighetshus til enebolig - GB 71/234 - Lundeveien 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - samlemappe 2018
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 10 bnr. 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunneiers tillatelse - Erklæring om vegrett til gnr 9/63 og parkeringsplass - 2020/9/1/9019 Porsanger kommune
Dokument: Tilleggsinformasjon til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunneiers tillatelse - Erklæring om vegrett til gnr 9/63 og parkeringsplass - 2020/9/1/9019 Porsanger kommune
Dokument: Tilleggsinformasjon til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - samlemappe 2018
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 10 bnr. 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Erstatning for avlingssvikt 2018 - Vekstgruppe grovfor
Dokument: Søknad - Bergen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Erstatning for avlingssvikt 2018 - Vekstgruppe grovfor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Italia - Kultur - Musikkfestivaler og begivenheter 2018
Dokument: Konserter med Trondheimsolistene Italia høst 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenslåing Gnr/bnr 244/220 og 244/406
Dokument: Krav om sammenslåing av gnr/bnr 244/220 og 244/406
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/118/0/0 Tilsyn særskilt brannobjekt - Higland Logde
Dokument: Varsel om branntilsyn mottatt i Altinn - dette følger dere opp overfor kommunen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journal - kopi fra Rikshospitalets journalarkiv.
Dokument: Journal - kopi fra Rikshospitalets journalarkiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] død 1985
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helaas d. 1939 i Solum / Skien
Dokument: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helaas d. 1939 i Solum / Skien - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrering av bigård
Dokument: Registrering av bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2018 – mai
Dokument: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter (vrakpant) 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2018 – mai
Dokument: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter (vrakpant) 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om bruksendring fra menighetshus til enebolig - GB 71/234 - Lundeveien 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon - Bruksendring - GB 71/234 - Lundeveien 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike kommune - Fradeling av eiendom til Bane NOR - Gnr/Bnr 4000/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ringerike kommune - Oversender to erklæringer om arealoverføring for underskrift - Gnr/Bnr 4000/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsavtale Rådmannens stab 01.05.18 - underskrevet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oljefyring utfasing
Dokument: Registrering av fyringsanlegg og oljetanker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheimsolistene - Søknad om driftstilskudd 2019
Dokument: Trondheimsolistene - Søknad driftstilskudd Trøndelag fylkeskommune 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Takker Ja til jobben som kommunikasjonsrådgiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fremtidsanalyse til kulturmelding - samling i Trondheim 12. mars 2018
Dokument: Svar på invitasjon til fremtidssamling om kulturpolitikk i Trondheim 12. mars 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/1231 - Soloddveien 38 - Eiendomsskatt
Dokument: Eiendomsskatt - 200/1231 - Soloddveien 38 - Eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 132/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GENERELLE HENVENDELSER BYGGESAK 2018 - SAMLESAK
Dokument: VURDERER Å TETTE IGJEN ET LITE VINDU FOR Å FÅ STØRRE KJØKKEN - SØKNADSPLIKT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ibsenhuset AS - eierskapsoppfølging 2016 - 2019
Dokument: Spørsmål om aksjer i Ibsenhuset AS - purrer på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om firma J.S. Ordings arkiv fra Skien - deponert fra Telemark museum
Dokument: Purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike kommune - Fradeling av eiendom til Bane NOR - Gnr/Bnr 4000/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ringerike kommune - Søknad om fradeling av eiendom til Bane NOR - Gnr/Bnr 4000/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om nybygg anneks - gnr. 38 bnr. 7 fnr. 460
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ibsenhuset AS - eierskapsoppfølging 2016 - 2019
Dokument: Ibsenhuset AS - spørsmål vedrørende aksjer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehusstruktur i Finnmark
Dokument: Nytt sykehus i Hammerfest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om firma J.S. Ordings arkiv fra Skien - deponert fra Telemark museum
Dokument: Opplysninger om firma J.S. Ordings arkiv fra Skien - deponert fra Telemark museum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historie - gnr/bnr 81/69 i Brevik og 300/678 + 300/1613 i Skien
Dokument: Purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg anneks - gnr. 38 bnr. 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om boliglånsforskriften
Dokument: Henvendelse om boliglånsforskiften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historie - gnr/bnr 81/69 i Brevik og 300/678 + 300/1613 i Skien
Dokument: Bestiller kopi av branntakster fra arkivet til Norges Brannkasse - gnr/bnr 81/69 i Porsgrunn / Brevik + gnr/bnr 300/678 og 300/1613 i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Detaljreguleringsplan Djupetjønn Hyttegrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historie - gnr/bnr 81/69 i Brevik og 300/678 + 300/1613 i Skien
Dokument: Bestiller kopi av branntakster - gnr/bnr 81/69 i Brevik og gnr/bnr 300/678 + 300/1613 i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale om renovasjonsordning - 24 sekker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slekt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] d. 1892 med flere i Skien
Dokument: Spørsmål om kopier fra dødsfallsprotokoller og eventuelt skifteprotokoller - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] d. 1892 med flere i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjeller flyplass - Flystasjon - Anlegg, bygninger og fly - Veteranfly - Fredningsforslag - Skedsmo kommune, Akershus
Dokument: Kjeller flyplass - Ytterligere henvendelse om fredning av flyplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsføring av avis - urimelig avtalevilkår
Dokument: Klage på samme pris for endring for mottak 6 dager til 4 dager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjeller flyplass - Flystasjon - Anlegg, bygninger og fly - Veteranfly - Fredningsforslag - Skedsmo kommune, Akershus
Dokument: Kjeller Flyplass - Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Italia - Kultur - Kunst - Utstillinger, prosjekter 2017 2019
Dokument: Utstilling og konsert. Tentativt Trondheimsolistene og Gullvåg til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2017.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Grøm
Dokument: Omsetningsoppgave alkoholholdig drikk Rema 1000 Grøm - Rema 1000 Grøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Odden
Dokument: Omsetningsoppgave alkoholholdig drikk Rema 1000 Grimstad - Rema 1000 Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på håndheving av Ansvarlige Spill - Norsk Tipping
Dokument: Klage på håndheving av Ansvarlige Spill - Norsk Tipping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Bussveien - Fv. 44 Haugåsveien - Sentrum - Rv. 509 Mosvannet
Dokument: Uttale til ny sentrumsplan, trinn 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norges Hypotekbanks arkiv
Dokument: Purring - Ber om svar på henvendelse av 01.04.2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norges Hypotekbanks arkiv
Dokument: Spørsmål om lånesøknader og brevkopier om lån i arkiv etter Norges Hypotekbank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norges Hypotekbanks arkiv
Dokument: Purring - spørsmål om bestilling fra arkivportalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden
Dokument: Forslag til nye fiskeregler for Tyrifjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norges Hypotekbanks arkiv
Dokument: Ytterligere spørsmål om Norges Hypotekbanks arkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...