Norske-postlister.no


Viser [100] av [191].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 6/167 Tilbygg og mindre fasadeendring
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Gbnr 6/167 Tilbygg og mindre fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arnebråtveien 21 C - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel kjeller og ny inngang til kjelleretasje
Dokument: Søknad om ferdigattest - Arnebråtveien 21 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om retting av feil i matrikkelen Sted: Strandgata 11 gnr. 16 bnr. 304 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivark.
Dokument: Søknad om retting av feil i matrikkelen Sted: Strandgata 11 gnr. 16 bnr. 304 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om anneks Sted: Rødsveien 43 gnr. 55 bnr. 13 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Dokument: Søknad om anneks Sted: Rødsveien 43 gnr. 55 bnr. 13 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Jegertunet 88 gnr. 25 bnr. 65 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivark
Dokument: Naboaksept - Weiss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arnebråtveien 21 C - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel kjeller og ny inngang til kjelleretasje
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Arnebråtveien 21 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg til hytte Sted: Robersvikveien 30 gnr. 26 bnr. 8 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] siv.ark.
Dokument: Søknad om tilbygg til hytte Sted: Robersvikveien 30 gnr. 26 bnr. 8 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] siv.ark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Trosvikveien 50 gnr. 1 bnr. 9 fnr. 13 Tiltakshaver: Hilde C. V. Bugge Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Dokument: Svar - Nabomerknad fra Trosvikveien 50 (Gnr/bnr/feste: 1/9/13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Trosvikveien 50 gnr. 1 bnr. 9 fnr. 13 Tiltakshaver: Hilde C. V. Bugge Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Dokument: Søknad om tilbygg Sted: Trosvikveien 50 gnr. 1 bnr. 9 fnr. 13 Tiltakshaver: Hilde C. V. Bugge Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Bruksendring og utvidelse av bod til anneks Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt Tiltakshaver: Martin, Rikke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad ferdigattest Anneks, gnr. 27 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Jegertunet 88 gnr. 25 bnr. 65 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivark
Dokument: Søknad om tilbygg Sted: Jegertunet 88 gnr. 25 bnr. 65 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 2018/1240
Dokument: Justert utearealer, 31.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Trosvikveien 50 gnr. 1 bnr. 9 fnr. 13 Tiltakshaver: Hilde C. V. Bugge Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilark.
Dokument: Ansvarsrett - Arkitektur, PRO og Ansvarlig søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg til hytte Sted: Robersvikveien 30 gnr. 26 bnr. 8 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] siv.ark.
Dokument: Ansvarsrett - Ansvarlig søker og Arkitektoniskprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om fasadeendring - Stred: Krags gate 38 gnr. 16 bnr. 529 Ansvarlig søker: Lorange Eiendom AS - Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Krags gate 38. Gnr 16 Bnr 529, kommentar til merknader fra Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte -Søknad om tilbygg/påbygg Sted: Åkvågveien 704 gnr. 5 bnr. 81 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Siv.ark.
Dokument: Ansvarsrett - SØK og PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte -Søknad om tilbygg/påbygg Sted: Åkvågveien 704 gnr. 5 bnr. 81 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Siv.ark.
Dokument: Søknad om tilbygg/påbygg Sted: Åkvågveien 704 gnr. 5 bnr. 81 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Siv.ark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om riving og oppføring av ny brygge Sted: Barmsveien 164 gnr. 43 bnr. 25 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Siv.ark.
Dokument: Søknad om riving og oppføring av ny brygge Sted: Barmsveien 164 gnr. 43 bnr. 25 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Siv.ark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte -Søknad om tilbygg/påbygg Sted: Åkvågveien 704 gnr. 5 bnr. 81 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Siv.ark.
Dokument: Søknad om tilbygg/påbygg Sted: Åkvågveien 704 gnr. 5 bnr. 81 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Siv.ark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig - Søknad om sprenging/pigging under vann Sted: Sandviktangen 128. Gnr. 29, bnr. 28. Søker: Sivilarkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Sted Barmsveien 164. Gnr 43 bnr 25. Tiltakshaver Anne Jahren. Ansvarlig søker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt - videreføres fra ePhorte sak 19/531
Dokument: Endring av ansvarsrett - Sanitæranlegg, PRO og UTF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Barmsveien 190 gnr. 44 bnr. 33 Tiltakshaver: Roger Iskow Bach Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Siv.ark.
Dokument: Ansvarsrett - Ansvarlig søker og Arkitekturprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Barmsveien 190 gnr. 44 bnr. 33 Tiltakshaver: Roger Iskow Bach Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Siv.ark.
Dokument: Søknad om tilbygg Sted: Barmsveien 190 gnr. 44 bnr. 33 Tiltakshaver: Roger Iskow Bach Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Siv.ark.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lofthusveien 43 - Påbygg, fasadeendringer og ny utvendig trapp
Dokument: Søknad om rammetillatelse - Lofthusveien 43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Naboaksept for tiltak Sandviktangen 166, gnr 29 bnr 47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 2018/1240
Dokument: Søknad om ferdigattest - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Gjennomføringsplan - V 04
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Takoppløft og bruksendring av uthus til anneks med bod Sted: Gjernestangen 78 gnr. 29 bnr. 69 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fasadeendring, utvidelse av veranda og oppføring av anneks Sted: Sandviktangen 87 gnr. 29 bnr. 114 fnr. 5 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt - Videreført fra ePhorte sak 2017-1704
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revidert søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Bolig - Søknad om ferdigattest, Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom - Riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt Sted: Gjernestangen 15 gnr. 29 bnr. 93 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Videreført fra ePhorte sak 19/465
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om opparbeidelse av serveringsområde Sted: Strandgata, Strandgata 23 gnr. 16 bnr. 48 Tiltakshaver: Strandgaten 23 AS
Dokument: Reviderte tegninger - Ny uteservering til Kast Loss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om opparbeidelse av serveringsområde Sted: Strandgata, Strandgata 23 gnr. 16 bnr. 48 Tiltakshaver: Strandgaten 23 AS
Dokument: Ansvarsrett, endringssøknad - Ansvarlig søker og PRO av tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om opparbeidelse av serveringsområde Sted: Strandgata, Strandgata 23 gnr. 16 bnr. 48 Tiltakshaver: Strandgaten 23 AS
Dokument: Revidert søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om opparbeidelse av serveringsområde Sted: Strandgata, Strandgata 23 gnr. 16 bnr. 48 Tiltakshaver: Strandgaten 23 AS
Dokument: Nabomerknader med kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Dispensasjon for tilbygg på bod Sted: Vardøya 17 gnr. 31 bnr. 29 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad endringer - Økt romhøyde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig - Søknad om sprenging/pigging under vann Sted: Sandviktangen 128. Gnr. 29, bnr. 28. Søker: Sivilarkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Reviderte tegninger 23.06.2019 A3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Øyveien 420 gnr. 43 bnr. 29 Tiltakshaver: Sidsel J. N. Heberg Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad - Tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg, bod og brygge Sted: Sandviktangen 166 gnr. 29 bnr. 47 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ansvarsrett - Ansvarlig søker og Arkitekturprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Øyveien 420 gnr. 43 bnr. 29 Tiltakshaver: Sidsel J. N. Heberg Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tilbygg Sted: Øyveien 420 gnr. 43 bnr. 29 Tiltakshaver: Sidsel J. N. Heberg Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Dispensasjon for tilbygg på bod Sted: Vardøya 17 gnr. 31 bnr. 29 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon for tilbygg på bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig - Søknad om sprenging/pigging under vann Sted: Sandviktangen 128. Gnr. 29, bnr. 28. Søker: Sivilarkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdatering på utførelse av jobb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Øyveien 420 gnr. 43 bnr. 29 Tiltakshaver: Sidsel J. N. Heberg Søker: Siv.ark. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ansvarsrett - Ansvarlig søker og Arkitekturprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 2018/1240
Dokument: Søknad igangsetting for resterende arbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heggeliveien 34 C - Bruksendring av kjeller til bolig og innbygging av balkong
Dokument: Søknad om ferdigattest - Heggeliveien 34 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Bilder av Solsiden 12 - Vinduer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om oppføring av ny enebolig Sted: Krankleiva. Gnr. 16. bnr. 1416 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gjennomføringsplan v03
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Takoppløft og bruksendring av uthus til anneks med bod Sted: Gjernestangen 78 gnr. 29 bnr. 69 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om takoppløft og bruksendring av uthus til anneks med bod Sted: Gjernestangen 78 gnr. 29 bnr. 69
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Takoppløft og bruksendring av uthus til anneks med bod Sted: Gjernestangen 78 gnr. 29 bnr. 69 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - PRO og UTF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Takoppløft og bruksendring av uthus til anneks med bod Sted: Gjernestangen 78 gnr. 29 bnr. 69 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Søknad fasadeendringer og bruksendring Solsiden 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytte - Søknad om tilbygg Sted: Ormdalsveien 140 gnr. 27 bnr. 77 Søker: Sivilarkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 17/90
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Bruksendring og utvidelse av bod til anneks Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt Tiltakshaver: Martin, Rikke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bruksendring og utvidelse av bod til anneks Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretning/sentrum: Bruksendring og fasadeendring Sted: Solsiden 12 gnr. 16 bnr. 1192 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: Wira Eiendom AS
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av situasjonskart og prosjekteringspakke - September 2019
Dokument: Gbnr 2/1000 - Trygves vei 1 - Bestilling av situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 2018/1240
Dokument: Søknad om igangsetting av hele tiltaket Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidseiendom: Bruksendring og utvidelse av bod til anneks Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28 Ansvarlig søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt Tiltakshaver: Martin, Rikke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langmyrveien 19 - Bruksendring av del av areal i kjeller
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Langmyrveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om oppføring av ny enebolig Sted: Krankleiva. Gnr. 16. bnr. 1416 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om igangsettingstilatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ansvarsrett - Arkitekturprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langmyrveien 19 - Bruksendring av del av areal i kjeller
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - Langmyrveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Barmsveien 164 gnr. 43 bnr. 25 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Diverse tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ansvarsrett - Arkitekturprosjektering og ansvarlig søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om riving av eksisterende tilbygg og oppføring av ny Sted: Gjernestangen 15 gnr. 29 bnr. 93
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Einar Skjæraasens vei 8 - Tilbygg og utgraving av kjeller
Dokument: Revidert fasade - Einar Skjæraasens vei 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ansvarsrett - Ansvarligsøker og arkitekturprosjektering PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Einar Skjæraasens vei 8 - Tilbygg og utgraving av kjeller
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Reviderte tegninger - Einar Skjæraasens vei 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Einar Skjæraasens vei 8 - Tilbygg og utgraving av kjeller
Dokument: Tiltakshaver har fått ny Epostadresse - Einar Skjæraasens vei 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Einar Skjæraasens vei 8 - Tilbygg og utgraving av kjeller
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Einar Skjæraasens vei 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arnebråtveien 21 C - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel kjeller og ny inngang til kjelleretasje
Dokument: Søknad om rammetillatelse - Arnebråtveien 21 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabomerknader Sted: Krags gate 38 gnr. 16 bnr. 529
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterspurte tilleggsdokumenter med søknad om dispensasjon Sted: Sandviktangen 128 gnr. 29 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Naboaksept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Reviderte tegninger til rammesøknad Sted: Krags gate 38 gnr. 16 bnr. 529
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabosamtykke til søknaden om oppføring av utedo Sted: Sandviktangen 126 gnr. 29 bnr. 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av ny brygge Sted: Sandviktangen 128 gnr. 29 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Naboaksept for søknad om oppføring av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon - Oppføring av kjeller Sted: Lille Vardøya gnr. 31 bnr. 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av utedo Sted: Sandviktangen 126 gnr. 29 bnr. 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sivilarkitekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av tilbygg på hytte Sted: Nistesvågveien 74 gnr. 27 bnr. 130
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelser på mottatt nabovarsel - ingen merknad til tiltaket Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ingangsettingstillatelse - Hele tiltaket - Sted: Nistevågveien 105 gnr. 27 bnr. 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ombygging og istandsetting av bygård i Risør sentrum Sted: Krags gate 38 gnr. 16 bnr. 529
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om igangsetting - Riving og grunnarbeid for ny hytte Sted: Lille Vardøya gnr. 31 bnr. 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Sted: Nistesvågveien 103 gnr. 27 bnr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring om ansvarsrett - SØK og PRO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sivilarkitekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...