Norske-postlister.no


Viser [44] av [44].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Melding om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 913727657 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 913727657 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Flytting av bikuber
Dokument: Søknad om å flytte bikuber - Lyngtrekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn sak 19/4337
Dokument: Begjæring innsyn jp 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bigård
Dokument: Registrering av ny bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppløsning av seksjonering, gnr. 6, bnr. 453
Dokument: Oppløsning av seksjonering, gnr. 6, bnr. 453
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019 - april
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019 - april
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019 - april
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan – Oppføring av bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Kommentarer fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til klage på vedtak i sak 338/18 - oppført redskapsbod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan – Oppføring av bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Kommentarer fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] – oppført bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan – Oppføring av bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Kommentarer til merknader fra nabo - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppført bod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan – Oppføring av bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan – Oppføring av bod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrering av bigård
Dokument: Registrering av bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Kommentarer fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til klage på godkjent søknad om oppføring av redskapsbod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Kommentarer fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til klage på godkjent søknad om oppføring av redskapsbod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 913727657 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - 913727657 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ferdigattest for oppføring av redskapsbod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Myrasvingen 21, merknader til mottatt nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Tilleggsopplysninger knyttet til søknad om oppføring av bod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Myrasvingen 21, merknader til mottatt nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Tilleggsopplysninger knyttet til søknad om oppføring av bod på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av frittstående bygg på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 2, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av redskapsbod på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Oppføring av frittstående bygg på gnr. 6, bnr. 453, Myrasvingen 2, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Mur m/ gjerde på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ferdigattest – Mur m/ gjerde på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Mur m/ gjerde på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Mur m/ gjerde på gnr. 6 bnr. 453, Myrasvingen 21, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensepåvising gnr.6 bnr.453, Myrasvingen 21, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Grensepåvising
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensepåvising gnr.6 bnr.453, Myrasvingen 21, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Grensepåvising
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/222, 462 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/462 - Redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/462 - Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/462 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/462 - Redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 15/462 - Redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystverket - ny forskrift i medhold av havne- og farvannsloven
Dokument: Farvannsbeskrivelsen, den norske los
Søk innsyn i dokumentet/saken