Norske-postlister.no


Viser [100] av [638].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 95/75/0/0 Fritidsbolig, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Dokument: 95/75/0/0 Tilleggsbrev til klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/75/0/0 Fritidsbolig, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Dokument: 95/75/0/0 Søknad etter §20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/75/0/0 Fritidsbolig, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Dokument: 95/75/0/0 Klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ny plantegning - bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av hele bygget - Gaulinveien 192 - Gnr/ Bnr 1125/3
Dokument: Rammesøknad - Riving av hele bygget - 1125/3 - Gaulinveien 192
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekkehus - Delåsveien 18A - Gnr/ Bnr 1044/45
Dokument: Anmodning om forhåndskonferanse - Delåsveien 18A - Gnr/ Bnr 1044/45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nabosamtykke - Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1 bnr 1153 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hauges Gate 51 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/75/0/0 Fritidsbolig, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Dokument: 95/75/0/0 Klage på vedtak, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ett-trinns søknad - enebolig - 29/247
Dokument: Svar på manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ett-trinns søknad - enebolig - 29/247
Dokument: Svar på spørsmål angående tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ett-trinns søknad - enebolig - 29/247
Dokument: Søknad bolig - 29/247
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - Hauglibakken 1 - Gnr/ Bnr 1042/159
Dokument: Søknad uten ansvar - Endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 1042/159 - Hauglibakken 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1042 bnr 159 - Hauglibakken 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - Pellygata 61 - gnr 1 bnr 383
Dokument: Tegninger - Pellygata 61 - gnr 1 bnr 383
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugestenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erklæring om ansvarsrett og revidert gjennomføringsplan - enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugestenheia 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/75/0/0 Fritidsbolig, Gravarhovdvegen 19, Dagali
Dokument: 95/75/0/0 Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Dokument: Søknad om endring av tillatelse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra næringsformål til boligformål - Isekroken 5 - gnr: 1058/94
Dokument: Ett-trinns søknad - Endring av bruk - bruksendring - 1058/94 - Isekroken 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og oppføring av ny fritidsbolig - Vassnestangen 13 - gnr: 1134/44
Dokument: Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - 1134/44 - Vassnestangen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2021
Dokument: 196/94 - Stenhoggerveien 9 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål / henvendelser til byggesak 2021
Dokument: Vedr. nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - gnr 2048 bnr 103 - Bjørneveien 8 - Skaar Eiendom AS
Dokument: Søknad om ferdigattest - bolig - gnr 2048 bnr 103 - Bjørneveien 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ny sjøbu - 47/248 - Utgårdskilen
Dokument: Søknad om sjøbu - 47/248
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 23/129 - Vikeneveien 29 - riving/oppføring av hytte
Dokument: Vedr. Vikeneveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugestenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av bolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugestenheia 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad uten ansvarsrett - Ullerøyveien 518 - gnr: 1135/44
Dokument: Vedr. garasje Ullerøyveien 518
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - 47/248
Dokument: Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg til bolig med garasjedel - gnr 1137 bnr 10 - Stoltangen 75 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknadsbehandling - dispensasjon - tilbygg - gnr 1137 bnr 10 - Stoltangen 75 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Situasjonskart med stikkledning - bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til tiltak i ett trinn - oppføring av fritidsbolig - gnr/bnr /fnr 56/1/97 - Solsvingen 4
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - gnr/bnr/fnr 56/1/97 - Solsvingen 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad - Gnr/bnr - 736/177 - Evjebekkveien 2 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Carportanlegg - Bjørnstadveien 16 - gnr: 2047/188 - Inspiria Science Center AS
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan - Carportanlegg - Bjørnstadveien 16 - gnr: 2047/188 - Inspiria Science Center AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Torvlia 2 - gnr: 1050/204
Dokument: Søknad om ferdigattest - tillatelse i etterkant - tilbygg - 1050/204 - Torvlia 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugstenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på foreløpige merknader - Enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugstenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Carportanlegg - Bjørnstadveien 16 - gnr: 2047/188 - Inspiria Science Center AS
Dokument: Endring av søknad - Carportanlegg - Bjørnstadveien 16 - gbnr 2047/188
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til tiltak i ett trinn - oppføring av fritidsbolig - gnr/bnr/fnr 56/1/98 - Soltoppen 1
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - gnr/bnr/fnr 56/1/98 - Soltoppen 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad uten ansvarsrett - Ullerøyveien 518 - gnr: 1135/44
Dokument: Søknad uten ansvar - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - 1135/44 - Ullerøyveien 518
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1134 bnr 8 og 44 - Vassnestangen 15 og 13 - Arealoverføring
Dokument: Søknad om arealoverføring - gnr 1134 bnr 8 og 44 - Vassnestangen 15 og 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad - nytt tilbygg - ny garasje - 49/92
Dokument: Tilsvar foreløpig svar - 49/92
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1134 bnr 8 og 44 - Vassnestangen 15 og 13 - Arealoverføring
Dokument: Erklæring om veirett - gnr 1134 bnr 8 og 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg - Gnr/Bnr 1050/204 - Torvlia 2 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 2063 bnr 436 - Kirchhoffs vei 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ny søknad om bruksendring - gnr 2063 bnr 436 - Kirchhoffs vei 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra bolig til frisørsalong - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Dokument: Unntak fra krav til universell utforming ved etablering av frisørsalong - gnr 2075 bnr 116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra bolig til frisørsalong - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Dokument: Vedr unntak fra krav til universell utforming ved etablering av frisørsalong - gnr 2075 bnr 116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra bolig til frisørsalong - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Dokument: Revidert gjennomføringsplan og unntak fra TEK for UU
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - Gjenveien 3, 1659 Torp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugstenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknadsbehandling - enebolig - gnr 1 bnr 5119 - Maugstenheia 16 - Marianne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1 bnr 5119 - Maugestenheia 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - Pellygata 61 - gnr 1 bnr 383
Dokument: Søknad om bruksendring - Pellygata 61 - gnr 1 bnr 383
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 23/129 - Vikeneveien 29 - riving/oppføring av hytte
Dokument: 23/129 - Vikeneveien 29 - riving/oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad - nytt tilbygg - ny garasje - 49/92
Dokument: Nytt tilbygg og garasje - 49/92
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring tak garasje - gnr 1099 bnr 31 - Stasjonsveien 68 C - OJHO AS
Dokument: Søknad - endring tak garasje - gnr 1099 bnr 31 - Stasjonsveien 68 C - OJHO AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Dokument: Reviderte tegninger - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råde - Gnr/bnr - 93/302 - Grendehusvegen 1C - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1050 bnr 204 - Torvlia 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - Skolebakken 5 - gnr 1099 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ikke godkjent bruksendring fra kafé og butikk i 1. etasje til forsamlingslokale - gnr 1 bnr 383 - Pellygata 61
Dokument: Bekreftelse på mottatte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ikke godkjent bruksendring fra kafé og butikk i 1. etasje til forsamlingslokale - gnr 1 bnr 383 - Pellygata 61
Dokument: Vedr frist og tegninger - Pellygata 61 - ulovlig bruk av forretningslokale som forsamlingslokale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ikke godkjent bruksendring fra kafé og butikk i 1. etasje til forsamlingslokale - gnr 1 bnr 383 - Pellygata 61
Dokument: Vedr frist - Pellygata 61 - ulovlig bruk av forretningslokale som forsamlingslokale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra bolig til frisørsalong - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra bolig til frisørsalong - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende Kallastenveien 79 - bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Dokument: Nye tegninger - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1 bnr 383 - Pellygaten 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - byggesaker - 2021
Dokument: Innsynsbegjæring saksdokumenter - bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg, påbygg og diverse rivearbeider - gnr 1026 bnr 16 - Lensmann Pedersens vei 12 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsinformasjon - Tilbygg, påbygg og diverse rivearbeider - gnr 1026 bnr 16 - Lensmann Pedersens vei 12 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - gnr 2093 bnr 59 - Hagastuveien 35
Dokument: Angående merknader til nabovarsel vedr. tiltak i Hagastuveien 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Orebekkveien 1 - gnr. 2075 bnr. 116 - Greåker i Sarpsborg kommune
Dokument: Nabovarsel - Bruksendring Orebekkveien 1 - gnr. 2075 bnr. 116 - Greåker i Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger - Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2021 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 2075 bnr 116 - Orebekkveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler til grunneiendom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune er eier 2021
Dokument: Eiendom 301/1 - Mindre-Alvs Vei 2A - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler til grunneiendom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune er eier 2020
Dokument: Eiendom 64/512 - Slevik Allé 5 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Carport med solceller - gnr 2047 bnr 188 - Bjørnstadveien 16 - INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
Dokument: Ett-trinns søknadsbehandling - carport med solceller - gnr 2047 bnr 188 - Bjørnstadveien 16 - INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innbygging av balkong - gnr 1 bnr 3168 - Grimsgaards vei 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ole M E Møller-Brynthe
Dokument: Tiltakshaver trekker søknad - innbygging av balkong - gnr 1 bnr 3168 - Grimsgaards vei 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ole M E Møller-Brynthe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av anneks, tilbygg, bytte tak og fasadeendring fritidsbolig - gnr 1154 bnr 93 - Revebukta 58 - Mona og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - riving av anneks, tilbygg, bytte tak og fasadeendring fritidsbolig - gnr 1154 bnr 93 - Revebukta 58 - Mona og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg - Gnr/bnr - 2075/116 - Orebekkveien 1 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak - sjøbod - 47/248
Dokument: Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr 1048 bnr 672 - Skogveien 32 - Skogveien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak - sjøbod - 47/248
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 47/248
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - 47/248
Dokument: Nabovarsel for Utgårdsbrygga 9 - 47/248 - altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - balkong - gnr 1 bnr 3168 - Grimsgaards vei 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ole M E Møller-Brynthe
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - balkong - gnr 1 bnr 3168 - Grimsgaards vei 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ole M E Møller-Brynthe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknadsbehanling - bruksendring anneks - gnr 2009 bnr 119 - Kallastenveien 79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2020 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 2009 bnr 119
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - gnr 2073 bnr 524 - Gamle Kongevei 73 B - Erna I. M. Bos og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - bruksendring - gnr 2073 bnr 524 - Gamle Kongevei 73 B - Erna I. M. Bos og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg, påbygg og diverse rivearbeider - gnr 1026 bnr 16 - Lensmann Pedersens vei 12 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse i ett-trinn - tilbygg, påbygg og diverse rivearbeider - gnr 1026 bnr 16 - Lensmann Pedersens vei 12 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådyrveien 50 B, Fasadeendring
Dokument: Spørsmål om forlenget frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2020 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1026 bnr 16 - Lensmann Pedersens vei 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...