Norske-postlister.no


Viser [100] av [357].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Leiligheter med carport, gbnr. 59/28, tidligere gbnr. 59/24, Jungerveien, Vestfossen
Dokument: Supplerende dokumentasjon til søknad om midlertidig brukstillatelse, leiligheter med carport, gbnr 59/28 snr 59, 60, 63 og 64, hus K og L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiligheter med carport, gbnr. 59/28, tidligere gbnr. 59/24, Jungerveien, Vestfossen
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse, leiligheter med carport, gbnr 59/28 snr 59, 60, 63 og 64, hus K og L (tidligere gbnr 59/24), Kvitkrullen 2, Vestfossen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 170/222 - Evangtunet 2 - Søknad om endring av tillatelse
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Gbnr 170/222
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 170/222 - Evangtunet 2 - Søknad om endring av tillatelse
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Gbnr 170/222
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - 55/103 - Hellerudhaugen BF2 Tomt 17 - 1487 Hakadal - bolig
Dokument: Hellerudhaugen tomt 17 - 55/103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 170/222 - Evangtunet 2 - Søknad om endring av tillatelse
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Gbnr 170/222 - Evangtunet 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 151 bnr 24 - Kløverenga - Bjørkeåsen - oppføring av fem boligbygg - hus A,B,C,D,E
Dokument: Gnr 151 bnr 24 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/101 - Nedre Hellerudhaugen 31 - 1487 Hakadal - Oppføring av støttemurer for eksisterende terrengfyllinger
Dokument: Nedre Hellerudhaugen 31 - 55/101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligblokk 2 og adkomstveier, gbnr. 17/345, Loesmoen Hageby, Hokksund
Dokument: Svar til tilbakemelding på søknad om ferdigattest, boligblokk 2 og adkomstveier, gbnr 17/345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligblokk 3, gbnr 17/345, Sementveien, Hokksund
Dokument: Svar til tilbakemelding på søknad om ferdigattest, boligblokk 3, gbnr 17/345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar til tilbakemelding på søknad om ferdigattest, boligblokk 1 og carporter, gbnr. 17/345, 17/355 og 18/213
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 218/193 - Pytterønningen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 64 boenheter - Hus E-H
Dokument: Gbnr 218/193 - Pytterønningen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 64 boenheter - Søknad om tillatelse i ett trinn for hus E-H
Filer:
Sak: Gbnr 218/193 - Pytterønningen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 64 boenheter - Hus A-D
Dokument: Gbnr 218/193 - Pytterønningen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 64 boenheter - Søknad om tillatelse i ett trinn for hus A-D
Filer:
Sak: Tinglyst skjøte - 55/100 - Hellerudhaugen 3 - seksjonsnummer 7 - Nedre Helerudhaugen 136
Dokument: Tinglyst skjøte - 55/100 - Hellerudhaugen 3 - seksjonsnummer 7 - Nedre Helerudhaugen 136
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 89 - Feviksvingen 57 - oppføring av leilighetsbygg - hus D og E
Dokument: Gnr 93 bnr 89 - søknad om endring av gitt tillatelse - hus D - endring av 3. etasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 89 - Feviksvingen 57 - oppføring av leilighetsbygg - hus D og E
Dokument: Gnr 93 bnr 89 - søknad om midlertidig brukstillatelse - deler av tiltaket - hus D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Bjørkeåsen, delområde B8
Dokument: Utbyggingsavtale for offentlig tekniske infrastruktur i Bjørkeåsen B8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/101 - Nedre Hellerudhaugen 31 - 1487 Hakadal - Oppføring av støttemurer for eksisterende terrengfyllinger
Dokument: Søknad i ett trinn - 55/101 - Nedre Hellerudhaugen 31 - 1487 Hakadal - Oppføring av støttemurer for eksisterende terrengfyllinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan - revidert snitt - oppdatert anboringsplan - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhåndsmeldinger Viken 2021
Dokument: Forhåndsmelding - Skogtunet Jungerveien 59/28 3320 Vestfossen 01.11.2017 - 31.12.2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan - revidert snitt - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan - revidert snitt - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan - revidert snitt - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/150 - Bjørnsrudskogen 2A - Bolig
Dokument: Gbnr. 93/150 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Bjørkeåsen, delområde B8
Dokument: Utkast for Gjennomføringsavtale for offentlig tekniske infrastruktur i Bjørkeåsen B8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Endring av ansvarsrett samt bunnledningstegning - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Endring av ansvarsrett samt bunnledningstegning - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Endring av ansvarsrett samt bunnledningstegning - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 151 bnr 24 - Kløverenga - Bjørkeåsen - oppføring av fem boligbygg - hus A,B,C,D,E
Dokument: Gnr 151 bnr 24 - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan samt kompletterende dokumenter - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan samt kompletterende dokumenter - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan samt kompletterende dokumenter - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan samt kompletterende dokumenter - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan samt kompletterende dokumenter - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/76 - Hellerudhaugen - Lekeplasser L1 og L2
Dokument: Søknad i ett trinn - 55/76 - Hellerudhaugen - Lekeplasser L1 og L2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringskjeller, gbnr 17/345, Loesmoen Hageby, Sementveien, Hokksund
Dokument: Korrigert søknadsskjema til søknad om ferdigattest, parkeringskjeller, gbnr 17/345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligblokk 2 og adkomstveier, gbnr. 17/345, Loesmoen Hageby, Hokksund
Dokument: Korrigert søknadsskjema til søknad om ferdigattest, boligblokk 2 og adkomstveier, gbnr. 17/345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 89 - Feviksvingen - gebyrforvaltning – vann / avløp / septik / renovasjon / feiing
Dokument: Spørsmål vedr henting av vannmålere til prosjekt Ramstadåsen/Feviksvingen Trysilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 55/100 - Nedre Hellerudhaugen 30-68 og 139-160 (partall) - Nytt bygg, anlegg, vesentlig terrenginngrep
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - 55/100 - Nedre Hellerudhaugen 130
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Revidert anboringsplan - 55/111 - Hellerudhaugen felt BF6 hus E
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Revidert anboringsplan - 55/111 - Hellerudhaugen felt BF6 hus C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Revidert anboringsplan - 55/111 - Hellerudhaugen felt BF6 hus D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Revidert anboringsplan - 55/110 - Hellerudhaugen felt BF5 hus G
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Revidert anboringsplan - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Bjørkeåsen, delområde B8
Dokument: Vedr utkast for gjennomføringsavtale for offentlig tekniske infrastruktur i Bjørkeåsen B8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 170/220 - Evangjordet - Nybygg - Bolig
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Evanghaven bygg B - Gbnr 170/220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 151 bnr 24 - Bjørkeåsen felt B8, 2030 Nannestad - opparbeidelse infrastruktur
Dokument: Gnr 151 bnr 24 - søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av boligbygg og anlegging av hovedinfrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 55/100 - Nedre Hellerudhaugen 30-68 og 139-160 (partall) - Nytt bygg, anlegg, vesentlig terrenginngrep
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/100 - Nedre Hellerudhaugen 130
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 151 bnr 24 - Kløverenga, felt B8 - etablering av VA-anlegg
Dokument: VA planer til teknisk godkjenning - byggetrinn 1.1 Kløverenga i Bjørkeåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Supplerende dokumentasjon - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 170/223 - Evjebakken - Nybygg - Rekkehus
Dokument: Gjennomføringsplan - Gbnr 170/223 - Evjebakken - Nybygg - Rekkehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus E felt BF6 - nytt bygg - boligformål
Dokument: Gjennomføringsplan - 55/111 - Endring i bruksnummer til 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiligheter med carport, gbnr. 59/28, tidligere gbnr. 59/24, Jungerveien, Vestfossen
Dokument: Kvitkrullen 2 Søknad om midlertidig brukstillatelse 59/28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Tilførsel ansvar - 55/110 - Hellerudhaugen hus F felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Tilførsel ansvar - 55/111 - Hellerudhaugen hus C felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Tilførsel ansvar - 55/111 - Hellerudhaugen hus D felt BF6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5 - 1487 Hakadal - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Tilførsel ansvar - 55/110 - Hellerudhaugen hus G felt BF5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...