Norske-postlister.no


Viser [87] av [87].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr/bnr 38/719 - Karikroken 10 - riving av enebolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 38/719 - riving av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/966 - rekkehus med carport
Dokument: Melding om byggestart med framdriftsplan - gnr/bnr 6/966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/966 - rekkehus med carport
Dokument: Gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett - gnr/bnr 6/966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 998895332 ULVERSØY AS
Dokument: Tilbakemelding på Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføring av ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Revidert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig - Ny enebolig med garasje og carport gnr/bnr 49/238 - Varen 36
Dokument: Svar - Ansvarlig foretak for montering av stålpipe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fasadeendring, riving av to tilbygg og oppføring av to tilbygg gnr/bnr 48/307 - Fjordbriskroken 6
Dokument: Søknad om rammetillatelse gnr/bnr 48/307 Fjordbriskroken 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av eksisterende enebolig. Riving av bygninger og tilbygg til enebolig. Oppføring av tilbygg til enebolig - gnr/bnr 52/32 - Tungenesveien 209 (ESA 19/1731)
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg - Mosevegen 2
Dokument: Påbygg fasade - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføring av ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig - Ny enebolig med garasje og carport gnr/bnr 49/238 - Varen 36
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg - Mosevegen 2
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/966 - rekkehus med carporter
Dokument: Søknad - gnr/bnr 6/966 - rekkehus med carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen - 2021
Dokument: Nabovarsel gnr/bnr 48/307 - Fjordbriskroken 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av eksisterende enebolig. Riving av bygninger og tilbygg til enebolig. Oppføring av tilbygg til enebolig - gnr/bnr 52/32 - Tungenesveien 209 (ESA 19/1731)
Dokument: Svar - Oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling og utstikking av tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av eksisterende enebolig. Riving av bygninger og tilbygg til enebolig. Oppføring av tilbygg til enebolig - gnr/bnr 52/32 - Tungenesveien 209 (ESA 19/1731)
Dokument: Ber om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig - Ny enebolig med garasje og carport gnr/bnr 49/238 - Varen 36
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 49/238 - Varen 36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13B
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføring av ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av eksisterende enebolig. Riving av bygninger og tilbygg til enebolig. Oppføring av tilbygg til enebolig - gnr/bnr 52/32 - Tungenesveien 209 (ESA 19/1731)
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naust gnr/bnr 48/208 - Ryggstranden
Dokument: Reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/1870 - Bømloveien 14 A - påbygg
Dokument: Søknad - gnr/bnr 28/1870 - påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen - 2020
Dokument: Nabovarsel til kommunen gnr/bnr 48/208
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naust gnr/bnr 48/208 - Ryggstranden
Dokument: Søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forstøtningsmur med gjerde gnr/bnr 49/238 - Varen 36
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl §20-3 gnr/bnr 49/238 Varen 36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 57/265 - Bøygen 15 - påbygg og fasadeendring
Dokument: Søknad om endring - gnr/bnr 57/265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av enebolig og oppføring av ny enebolig og forstøtningsmur gnr/bnr 47/493 - Ryggveien 29
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan Ryggveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 57/265 - Bøygen 15 - påbygg fasadeendring
Dokument: Utregning av BYA - gnr/bnr 57/265 - påbygg fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av garasje gnr/bnr 59/107 - Vistnesveien 60
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 gnr/bnr 59/107 - Vistnesveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av garasje gnr/bnr 59/107 - Vistnesveien 60
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense gnr/bnr 59/107 - Vistnesveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen - 2020
Dokument: Nabovarsel til kommunen gnr/bnr 48/304 - Fjordbriskroken 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av eksisterende terrasse, 2 stk. tilbygg til eksisterende enebolig (åpent overbygd areal) og gjerde/levegg gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Bilde - Ytterdør hovedinngang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Bilde - Rekkverk på balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 158 - Rive eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg, påbygg takoverbygg og fasadeendring - Bersagelveien 743
Dokument: Gnr 88 bnr 158 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Rive eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg, påbygg takoverbygg og fasadeendring - Bersagelveien 743
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eksisterende carport og oppføring av ny garasje gnr/bnr 48/304 - Fjordbriskroken 9
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 gnr/bnr 48/304 - Fjordbriskroken 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 300 - Påbygg, terrasse og fasadeendring - Elgveien 32
Dokument: Snittegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eksisterende carport og oppføring av ny garasje gnr/bnr 48/304 - Fjordbriskroken 9
Dokument: Søknad om dispensasjon gnr/bnr 48/304 - Fjordbriskroken 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 300 - Påbygg, terrasse og fasadeendring - Elgveien 32
Dokument: Utfyllende informasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Orientering om ferdigstilling av arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende bolig - oppføring av ny enebolig og forstøtningsmur gnr/bnr 47/493 - Ryggveien 29
Dokument: Ettersendt dokumentasjon gnr/bnr 47/493 - Ryggveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 300 - Påbygg, terrasse og fasadeendring - Elgveien 32
Dokument: Gnr 47 bnr 300 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Påbygg, terrasse og fasadeendring - Elgveien 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pergola, gjerde og terrasse gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Dokument: Tiltakshavers kommentarer til mottatte merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naust gnr/bnr 48/208 - Ryggstranden
Dokument: Reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/4090 - Frodes gate 21 B - eneboliger + rive eksisterende bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/4090
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende bolig - oppføring av ny enebolig og forstøtningsmur gnr/bnr 47/493 - Ryggveien 29
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn etter pbl §20-3, jf. 20-1 gnr/bnr 47/493 - Ryggveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naust gnr/bnr 48/208 - Ryggstranden
Dokument: Revidert søknadsskjema - Pbl § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen - 2019
Dokument: Nabovarsel til kommunen - 2019 - Naust gnr/bnr 48/208
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naust gnr/bnr 48/208 - Ryggstranden
Dokument: Søknad om rammetillatelse - Naust gnr/bnr 48/208
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pergola, gjerde og terrasse gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Dokument: Fasadetegninger og kvittering for nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pergola, gjerde og terrasse gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Dokument: Opplysninger gitt i nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pergola, gjerde og terrasse gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 gnr/bnr 48/949 - Røsslyngveien 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/1327 - Frodes gate 21 A, B - eneboliger + rive eksisterende bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/1327
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - mindre innvendig ombygging og 2 stk. frittliggende bygninger gnr/bnr 49/700 - Nyvollveien 59
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13 B
Dokument: Oppdaterte plantegninger gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13 B
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn gnr/bnr 47/519 - Bergveien 13 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg gnr/bnr 52/34 - Tungenesveien 200
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 52/34 - Tungenesveien 200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - mindre innvendig ombygging og 2 stk. frittliggende bygninger gnr/bnr 49/700 - Nyvollveien 59
Dokument: Ettersendt dokumentasjon gnr/bnr 49/700 - Nyvollveien 59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - nummer to
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - mindre innvendig ombygging og 2 stk. frittliggende bygninger gnr/bnr 49/700 - Nyvollveien 59
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Nyvoll Barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Søknad om igangsettelsestillatelse gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg til enebolig gnr/bnr 57/14 - Vistnesveien 196 og 198
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn gnr/bnr 57/14 - Vistnesveien 196 og 198
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 17/1141 - Vestliveien 24 - tilbygg bolig - garasje og rive garasje
Dokument: Søknad - gnr/bnr 17/1141 - tilbygg bolig - garasje og rive garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 5/450 - Roaldsøyveien 44 - bruksendring
Dokument: Brannteknisk notat - gnr/bnr 5/450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig med garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3 - Rive eksisterende enebolig - oppføre ny enebolig m/garasje og bod gnr/bnr 54/18 - Bøveien 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 5/450 - Roaldsøyveien 44 - bruksendring
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 5/450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/636 - Ulsbergtunet 38 - tilbygg
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 14/636
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/139 - Håhammarbrautene - naust
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/139
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/3008 - Håhammarbrautene 120 - tilbygg bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/3008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tiltak - Oppføring av hagestue over garasje - gnr 46/189
Dokument: Søknad om tiltak - Oppføring av hagestue over garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fasadeendring/utvidelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr. 43/59
Dokument: Oppdatert fasadetegning - Gnr/bnr 43/59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fasadeendring/utvidelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr. 43/59
Dokument: Søknad om ferdigattest - Gnr. 43/59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fasadeendring/utvidelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr. 43/59
Dokument: Ansvarsrett og gjennomføringsplan - Gnr. 43/59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 998895332 - ULVERSØY AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 998895332 - ULVERSØY AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 998895332 - ULVERSØY AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 998895332 - ULVERSØY AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SLUTTRAPPORT MED AVFALLSPLAN FOR REHABILITERING OG RIVING GNR 3 BNR 24 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/966 - rekkehus med carport
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 6/966
Søk innsyn i dokumentet/saken