Norske-postlister.no


Viser [100] av [140].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Overtakelse av varmesental for skole- og idrettsområdet Geilo
Dokument: Henvendelse ang. overtakelse av varmesentral for skole- og idrettsområdet Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2021
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2021 og budsjett 2022 for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergensbanen - Km 282,088 - Kryssing og nærføring med fiber - Ustekveikja kraftlag
Dokument: Avtale til underskrift - Bergensbanen - Km 282,088 - Kryssing og nærføring med fiber - Ustekveikja kraftlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av fiber - Graving i Rallarvegen til kraftstasjon og Tunga dam - Ustekveikja Energi
Dokument: Etablering av fiber - Graving i Rallarvegen til kraftstasjon og Tunga dam
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Systemansvaret - Fos § 14 - Ørteren kraftverk, Ustekveikja
Dokument: Orientering om brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Villedende markedsføring av strømavtaler til innkjøpspris
Dokument: Svar på Forbrukertilsynets brev av 27.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Villedende markedsføring av strømavtaler til innkjøpspris
Dokument: Svar på Forbrukertilsynets brev av 10.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av konsesjonsvilkår for Holsreguleringen
Dokument: Minstevassføring Votna - Revisjon av konsesjonsvilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Systemansvaret - Fos § 14 - Ørteren kraftverk, Ustekveikja
Dokument: Tilbakemelding - Informasjon om endring i anlegg Ørteren Kraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Villedende markedsføring av strømavtaler til innkjøpspris
Dokument: Svar på Forbrukertilsynets brev av 28.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF Budsjett og styremøter 2020
Dokument: Styreprotokoll etter gjennomført styremøte for ØKKF den 29.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kraftrettigheter prognoser
Dokument: Prognose kraftrettigheter 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF Budsjett og styremøter 2020
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2020 og budsjett 2021 for ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inntektsramme 2021 - Innsamling av TEK 2019
Dokument: Svar fra Ustekveikja Energi - ingen anlegg å rapportere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - gjennomfakturering, KPMG-rapport Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet - Frist 01092020
Dokument: Høringsuttalelse - Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2020 og budsjett 2021 for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kraftrettigheter prognoser
Dokument: Prognose kraftrettigheter 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godfarfossen kraftverk - Innskudd av egenkapital og fullmakt til investering.
Dokument: Ørtern kraftverk KF - protokoll for styremøte i sak 21/20.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS
Dokument: Signert protokoll etter gjennomført generalforsamling for Ustekveikja Energi AS den 10.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS
Dokument: Innkalling til generalforsamling for Ustekveikja Energi AS onsdag den 10.06.2020 kl. 08.30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA ENERGI AS - Omsetningskonsesjon 2021-2024
Dokument: Søknad om omsetningskonsesjon 2021-2024 for USTEKVEIKJA ENERGI AS Refnr: WCATYN - Fornyelse av konsesjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Selvkost andelskraft for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Konsernregnskap 2019 for Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Oppdatert prognose for kraftrettigheter 2020-2023 per 16.04.20,Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kraftrettigheter prognoser
Dokument: Oppdaterte Prognose kraftrettigheter 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Registrert revisor Brreg - ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Revisjonsberetning Ørteren Kraftverk KF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Signert uttalelse fra ledelse ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Oversendelse av signerte styremøtedokumenter årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Revisjonsberetning 2019 og uttalelse fra ledelsen for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2019
Dokument: Oversendelse av signerte selskapsmøtedokumenter årsregnskap 2019 og årsberetning 2019 UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Oppdatert prognose for kraftrettigheter 2020-2023 per 14.01.20, Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geilo samfunnshus - støttespillere storesalen
Dokument: Kontrakt støttespiller Ustekveikja Energi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Energi - Møte vedrørende driftsleder funksjonen for kraftverkene
Dokument: Møte med Ustekveikja Energi AS om driftsleder funksjonen på kraftverkene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren Kraftverk. Ansvar for vedlikehold av veg på Ørteren Kraftverk sin eiendom.
Dokument: SV: Gnr. 73, bnr. 35. Ørteren kraftverk. Arbeidstillatelse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF Budsjett og styremøter 2020
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2019 og budsjett 2020 for ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett og styremøter 2019 Ørteren kraftverk KF
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2019 og budsjett 2020 for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett og styremøter 2019 Ørteren kraftverk KF
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2019 og budsjett 2020 for ØKKF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for skole- og idrettsområde - Geilo
Dokument: Innspill- detaljregulering skole- og idrettsområdet-Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/2/0/0 Uttak av sprengstein fra tipp ved Ustekveikja kraftverk
Dokument: SV: Uttak av sprengstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/2/0/0 Uttak av sprengstein fra tipp ved Ustekveikja kraftverk
Dokument: Uttak av sprengstein fra tipp ved Ustekveikja kraftverk uke 29-30 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS - 2016
Dokument: Svar på spørsmål stilt under generalforsamlingen den 7. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale - Ål kraftverk og Ustekveikja Energi A/S
Dokument: Samarbeidsavtale - Ål kraftverk og Ustekveikja Energi A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS - 2016
Dokument: Innkaling til Generalforsamling for Ustekveikja Energi AS den 7. juni 2019 kl. 09.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Ustekveikja Energi AS - 2016
Dokument: Generalforsamling for Ustekveikja Energi AS-oversendelse av revisors beretning 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Prognose pr. 25.04.19 for kraftrettighetene for årene 2020-2022, Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren Kraftverk. Ansvar for vedlikehold av veg på Ørteren Kraftverk sin eiendom.
Dokument: Ny hytteveg sør for Sløddfjorden. Oversendelse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren Kraftverk. Ansvar for vedlikehold av veg på Ørteren Kraftverk sin eiendom.
Dokument: Hytteveg ved Sløddfjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godfarfossen kraftverk - Innskudd av egenkapital og fullmakt til investering.
Dokument: VS: 2019-02-18-Godfarfoss-Kraft-Introduksjon.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godfarfossen kraftverk - Innskudd av egenkapital og fullmakt til investering.
Dokument: Godfarfoss kraft AS - oppdatering av dokumenter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren Kraftverk. Ansvar for vedlikehold av veg på Ørteren Kraftverk sin eiendom.
Dokument: Ny hytteveg sør for Sløddfjorden. Ansvar for vedlikehold av veg på Ørteren Kraftverk sin eiendom.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Prognose per 15.01.19 for kraftrettighetene for årene 2019-2021 Nes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Energioppfølging - Energiplan
Dokument: Energiplan - Ustekveikja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Dokument: Melding om avvik - USTEKVEIKJA ENERGI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Status 2019-2021, prognose pr. 05.07.18 - Ustekveikja energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Kraftverk ved Bergsmulen
Dokument: Lagring av massar og anna ved Bergsmulstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport fra Ustekveikja Energi AS
Dokument: Status 2019-2021, Ustekveikja energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfylging av selskapsrevisjon Ørteren Kraftverk KF og forslag til nye vedtekter i Ørteren Kraftverk KF
Dokument: Ørteren Kraftverk KF og forslag til nye vedtekter i Ørteren Kraftverk KF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale mellom Ylifossen kraftstasjon/Ål kraftverk og Ustekveilja Energi AS
Dokument: Underskreven avtale mellom Ylifossen kraftstasjon/Ål kraftverk og Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Temakontroll om mer- og mindreinntekt - Rapportering av håndtering av mer- og mindreinntekt
Dokument: Om strategi rundt håndtering av merinntekt og mindreinntekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Temakontroll om mer- og mindreinntekt - Rapportering av håndtering av mer- og mindreinntekt
Dokument: Ustekveikja - Redegjørelse for håndtering mer-/mindreinntekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/209/0/0 Hotell, Vesleslåttvegen 1
Dokument: 64/209/0/0 Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Kraftverk - økonomisk og teknisk rapportering 2016
Dokument: Regnskapskontroll av rapportering i eRapp 2016 for Ustekveikja Kraftverk - all kommunikasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2015 - Årsrapporter
Dokument: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2015 - Årsrapporter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Energi - Gjennomfakturering med Hafslund Nett AS
Dokument: Implementering av gjennomfakturering - Spørsmål til avtale med Hafslund nett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak og rapportering - Beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO - Vedlegg 15
Dokument: Rapportering - beredskapsmessige kommunikasjonsmidler i KBO - Ustekveikja Energi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjonskraftpris 2014 - Pris på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10041959
Dokument: Forbruk i Hol kommune - Spørsmål om konsesjonskraft 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritet i mobilnettet - Ustekveikja Energi AS
Dokument: Søknad om prioritet i mobilnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA - Økonomisk og teknisk rapportering for 2014
Dokument: Ustekveikja Kraftverk DA all kommunikasjon regnskapskontroll 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring endringer i energiloven
Dokument: Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring endringer i energiloven
Dokument: Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse elektrisk kraft
Dokument: Tilbud - 2015/266 Elektrisk kraft med tilhørende tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Gjennomfakturering - Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester - Frist 27042015
Dokument: Høringsuttalelse - Gjennomfakturering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse elektrisk kraft
Dokument: Melding fra leverandør - 2015/266 Elektrisk kraft med tilhørende tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse elektrisk kraft
Dokument: Melding fra leverandør - 2015/266 Elektrisk kraft med tilhørende tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA - Omsetningskonsesjon 2015-2018
Dokument: Søknad om at Ustekveikja Krafteverk DA driftes under Ustekveikja Energi AS sin omsetningeskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ENERGIPLAN AS - Omsetningskonsesjon 2015-2018
Dokument: Svar på varsel om vedtak om avslag på søknad om omsetningskonsesjon for Energiplan AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i avregningsforskriften i forbindelse med innføring av NBS og Elhub - Høringsdokument 1-2014 - Frist 01102014
Dokument: Høringsuttalelse - Endringer i avregningsforskriften - NBS og Elhub
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekspertgruppe om et bedre organisert strømnett
Dokument: Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2. gangs høring - Endring i avregningsforskriften - Begrenset adgang til forskuddsfakturering mv. - Høringsdokument 3-2014, frist 10102014
Dokument: Høringsuttalelse - 2. gangs høring - Endringer i avregningsforskriften - Ustekveikja Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA ENERGI AS - Omsetningskonsesjon 2015-2018
Dokument: Søknad om omsetningskonsesjon 2015 til 2018 for USTEKVEIKJA ENERGI AS Refnr: BAMIEV-FORNYELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA - Økonomisk og teknisk rapportering for 2013
Dokument: Ustekveikja Kraftverk - Spørsmål og svar om regnskapskontrollen 2013
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør
Dokument: Innspill ifm. Hafslund Netts praksis for gjennomfakturering av nett fra kraftleverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsføring av elektrisk strøm - prisgarantier
Dokument: Svar på FOs brev av 28.02.14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Kraftverk DA - Inntektsramme 2013
Dokument: Rapportering TEK2013
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustekveikja Kraftverk DA - Økonomisk og teknisk rapportering for 2012
Dokument: Kommunikasjon - Regnskapskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEKVEIKJA ENERGI AS - Økonomisk og teknisk rapportering for 2012 - Refnr: KRRJEL
Dokument: Vedlegg til økonomisk og teknisk rapportering for 2012 - Refnr: KRRJEL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...