Norske-postlister.no


Viser [100] av [162].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - gnr: 9/53 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - 9/53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest hytte - Steinlykkja 1 - gnr: 5/155 - Tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS
Dokument: Søknad om ferdigattest 5/155
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 107 - gnr: 14/1/74 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Tilbakemelding på Mangelbrev - Søknad om ny hytte 14/1/74 - Gaupefaret 107
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ferdigattest - - Viddevegen 372 - 10/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad om ferdigattest - SOSI-filer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 14/1/74
Dokument: Oppdatert søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 107 - gnr: 14/1/74 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 14/1/74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 14/1/74
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 14/1/74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 107 - gnr: 14/1/74 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 107 - 14/1/74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Tilbakemelding på Vedrørende søknad om ferdigattest på garasje med leilighet på 7/17 - Vasstulan 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 392 - gnr: 10/106 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding på Tilbakemelding - mangelbrev - ny hytte - Viddevegen 392
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest - Viddevegen 382 - 10/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Månvegen 101 - gnr: 67/1/4 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/337
Dokument: Søknad om ferdigattest - Månvegen 101 - 67/1/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse og ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt - Deilesliranten 62 - gnr: 188/1 tomt M15 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til deling - Deilesliranten 62 - 188/1 tomt M15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt hyttetun - Seterdalen 1 - gnr:190/25 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2014/835
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt hyttetun - Seterdalen 1 - gnr:190/25 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2014/835
Dokument: Tilbakemelding om brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Innmålt hytte 10/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Viddevegen 380 - 10/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 392 - gnr: 10/106 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 392 - 10/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: SOSI-fil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Viddevegen 382 - 10/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 129 - gnr: 14/1/117 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 129 - 14/1/117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 14/1/117
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 14/1/117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 131 - gnr: 14/1/118 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak Gaupefaret 131 - gnr: 14/1/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 131 - gnr: 14/1/118 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 131 - 14/1/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 14/1/118
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- / avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 22 - gnr: 168/35 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anneks til hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Anneks - Viddevegen 380 - 10/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilbakemelding på Ber om uttalelse - Avstand til nabogrense - Hytte - 10/113 - Viddevegen 380
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 22 - gnr: 168/35 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilbakemelding på 16/35 - Dalsetkollen 22 - Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 372 - 10/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 109 - gnr: 14/1/73 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Tilbakemelding på Mangelbrev - Søknad om midlertidig brukstillatelse - 14/1/73 - Gaupefaret 109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Stornesvegen 3D - gnr: 114/4 - Tiltakshaver Heini Withagen
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Stornesvegen 3D - 114/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - gnr: 9/53 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om oversendt tegning / informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - gnr: 9/53 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdaterte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilbakemelding på Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning - Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 22 - gnr: 168/35 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest 168/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 22 - gnr: 168/35 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: SOSI-filer 168/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 109 - gnr: 14/1/73 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Gaupefaret 109 - 14/1/73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - gnr: 9/53 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 111 - 9/53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 9/53
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilbakemelding på byggesøknad - Terrengprofiler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Viddevegen 382 - 10/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 382 - gnr: 10/112 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 382 - 10/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Terrasse Vasstulan Høyfjellseter - Vasstulan 46 - gnr: 7/3 - Tiltakshaver Vasstulan Høyfjellseter AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Terrasse - Vasstulan 46 - 7/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 388 - gnr: 10/109 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 388 - gnr: 10/109 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: SOSI-fil 10/109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 22 - gnr: 168/35 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Dalsetkollen 22 - 168/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 975868230 UVDAL BYGG OG HYTTEOMSETNING AS
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Moltestigen 5 - gnr: 5/46 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsvar til klage - 5/46 - Moltestigen 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 164 - gnr: 14/1/70 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsinformasjon - Ny hytte - 14/1/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 164 - gnr: 14/1/70 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsinformasjon - Ny hytte - 14/1/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 164 - gnr: 14/1/70 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 164 - 14/1/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Redegjørelse for fyllingshøyder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt - Seterdalen 1 - gnr: 188/1 tomt M9 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til deling - Seterdalen 1 - 188/1 tomt M9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 109 - gnr: 14/1/73 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Gaupefaret 109 Gjennomføringsplan 14/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Viddevegen 380 Gjennomføringsplan 10/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 109 - gnr: 14/1/73 - Tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Gaupefaret 109 - 14/1/73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 380 - gnr: 10/113 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 380 - 10/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/9 Riving og oppsetting av ny hytte, Skurdalsvegen 604, Geilo
Dokument: 78/9/0/0 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for riving av en stølsbu og oppføring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] hytte ved Skurdalen, Etterlyser svar på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS ref 2017/730
Dokument: Søknad om ferdigattest 188/1/0/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Søknad om ferdigattest 7/17 seksjon 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Moltestigen 5 - gnr: 5/46 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Beregning av mønehøyde på Moltestigen 5 - 5/46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Bergsjøstulen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2015/665
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Moltestigen 5 - gnr: 5/46 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Tilbygg til hytte - Moltestigen 5 - 5/46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter ID 2018003 - endring ref 2018/573
Dokument: Innspill til reguleringsplan ID 2018003 Uvdal Alpinsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg vandrer-/feriehjem - Vikstul 14 - gnr: 73/1 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Tilbygg vandrer-/feriehjem - Vikstul 14 - 73/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 388 - gnr: 10/109 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilbakemelding på Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon - Ny hytte - 10/109 - Viddevegen 388
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 388 - gnr: 10/109 - Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 388 - 10/109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/9 Riving og oppsetting av ny hytte, Skurdalsvegen 604, Geilo
Dokument: 78/9/0/0 Ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fasadeendring / Terrasse hytte - Viddevegen 493 - gnr: 11/17 - Tiltakhaver Uvdal Trelast Eiendom AS ref 2018/1068
Dokument: Endring av tillatelse - Fasadeendring / Terrasse hytte - Viddevegen 493 - 11/17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/9 Riving og oppsetting av ny hytte, Skurdalsvegen 604, Geilo
Dokument: 78/9/0/0 Søknad om dispensasjon og nabovarsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/9/0/0 Riving og oppsetting av bod, Skurdalsvegen 604, Geilo
Dokument: 78/9/0/0 Søknad § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og anneks Alpinparken tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp Seterdalen 1 tiltakshavere Bjørgunn N. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og anneks Alpinparken tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erverv av fast eiendom gnr/bnr 188/17
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Seterdalen 1 tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og anneks Alpinparken tiltakshaver Uvdal Utvikling AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel
Dokument: Rapport om utførte turer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte, anneks og utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Seterdalen 1 rekvirent Knut Tråsviken
Dokument: Søknad om tillatelse til deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Flåtajuvkroken 17 tiltakshaver Else og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To nye hytter Vasstulan tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To nye hytter Dagalifjell tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr/bnr 7/45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 37 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Uthus / Utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 190/30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Uthus / Utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anneks til hytte Fjellsnaret tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 1100 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Uvdal skisenter tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Uvdal skisenter tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Revidert terrengprofil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Uvdal Alpinsenter tiltakshaver Uvdal Trelast Eiendom AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 37 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 1100 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Uvdal skisenter tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 37 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesøknad - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Vasstulan 37 tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...