Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 583 269].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: Søknad om bålbrenning - Ett bål på marka like ved tunet/stabburet. Og noen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lunneplass sørvest for tunet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - tilbygg bolig
Dokument: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - tilbygg bolig - bruksarealer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmelding til kunnskapsprøven/etablererprøven - samlesak 2021
Dokument: Oppmelding til etablererprøven - serveringsvirksomhet; - Kunnskapsprøve/etablererprøve 11.05 kl. 12.30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Permisjon uten lønn 16.8.21 - 16.8.22 Bo og livsmestring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - Sommerskolen 2021- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinasjon
Dokument: Tilbakemelding vedr. vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 14/2 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 14/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 64/2 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - Grimsrud Gård C. Halvorsen
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 64/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/2 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 84/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 47/1 - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2020 - Aastad Regnskap
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 47/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 92/190 - Såsteinsundet 43
Dokument: Eiendomsskatt - Areal - gbnr. 92/190
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv
Dokument: 21/1215-31 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 1/3 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 1/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/1 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - Sortedal Sag
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 10/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 18/6 - Produksjonstilskudd i jordbruket 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - gbnr. 18/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søppel i gruvene - Lille Frankrike
Dokument: Søppel i gruvene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 52/1 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunale tilskudd 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - gbnr. 52/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 27/548 - Eiksbakken
Dokument: Klage på takst - gbnr. 27/548 - Eiksbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grus i rundkjøring
Dokument: Problemrapport: Ligger mye grus i rundkjøringen som kan skape uheldige situasjoner for MC
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanser kommunale avgifter 2021
Dokument: Kommunale restanser - gbnr. 61/5/2 - Gamle Sørlandske 191
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Forespørsel om lokale forskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning
Dokument: Holbergsveg 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkering i Kilden parkeringshus, Kanalbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 988082899 - 423/46 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988082899, 4204-423/ 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 898004082 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 18/12
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 898004082, 4204-18/ 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjon og avløsertilksudd - org.nr. 984105185 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 537/5/0/0
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984105185, 4204-537/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 899513452 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 118/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 899513452, 4204-118/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969623277 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] D - 105/16
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969623277, 4204-105/ 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org. nr. 992605324 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 511/19/0/0
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992605324, 4204-511/ 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969095653 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 525/15
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969095653, 4204-525/ 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 975370127 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 65/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975370127, 4204-65/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 992176830 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 467/6
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992176830, 4204-467/ 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 983371817 - Hagen Gård & Gartneri ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 602/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983371817, 4204-602/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 990637784 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 22/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990637784, 4204-22/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 992157240 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 106/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992157240, 4204-106/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 989688537- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 479/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989688537, 4204-479/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 970575863 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 445/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970575863, 4204-445/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyteskader - 2020/2021
Dokument: Tyres vei 15 - spørsmål til Kristiansand kommune som veieier ang. skade fra snøbrøyting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 918989668 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 432/7
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918989668, 4204-432/ 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 985239223 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 431/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985239223, 4204-431/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 880365592 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 468/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880365592, 4204-468/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 985982201 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 428/12
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985982201, 4204-428/ 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 913706331 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 450/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913706331, 4204-450/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969347555 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 110/56
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969347555, 4204-110/ 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 913138228 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 585/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913138228, 4204-585/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 824547742 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 506/14
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824547742, 4204-506/ 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - ras- og flomsikring 20/21
Dokument: Fjellparti ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rognelia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - renhold 2020/2021
Dokument: Kjøita - GS-Veien langs kanalen er ikke feid men resten av gatene i området ble feid i går
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler 2021 - Fritidsenheten (samlesak)
Dokument: Forespørsel om leie av Roligheden gård 30.04.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registreringsnummer på båt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registreringsnummer på båt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registreringsnummer på båt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 30 , 63/517/0/0 - riving av bygg
Dokument: SV: Skibåsen 30 - nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: Svømmerhall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvannsløkka 5 - 12/1191 - meldingssak vann og avløp
Dokument: Bråvannsløkka 5 - 12/1191 - søknad refusjon av forbruk avløpsvann faktura nr. 500225756 - Sameiet Bråvann park
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - Ireneusz Narlock
Dokument: Søknad om parkering i Kilden parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturrullator høst 2021
Dokument: Søknad Kristiansand KulturRullator - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturrullator høst 2021
Dokument: Søknad Kristiansand KulturRullator - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturrullator høst 2021
Dokument: Søknad Kristiansand KulturRullator - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Entertainment
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om parkering i bosone 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 824625042 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 519/27
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824625042, 4204-519/ 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - Korona - Helse og Mestring
Dokument: Registrering som helsepersonell i forbindelse med vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2021
Dokument: Palladiumveien - søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tilsetjingsbrev - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale - tilfeldig vikararbeid - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tidsavgrensa arbeidsavtale - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert rammeavtale og taushetserklæring - Gulset sykehjem og bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert taushetserklæring - ø-hjelp - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egen oppsigelse- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale fast stilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling/beskjæring av trær samlemappe 2021
Dokument: Rydding av kratt på kommunal grunn - Syd for 69/79, mot Meensvegen - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner - samlemappe 2021
Dokument: Søknad om driftstilskudd for barne- og ungdomsorganisasjoner og informasjon knyttet til søknadsfrist på Skien kommune sin hjemmeside - Skotfoss speidergruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bystyret - møteinnkallinger og protokoller 2021
Dokument: Godkjenning møteprotokoll bystyret 08.04
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2743 - Magnus gate 2 - riving av gammel garasje og bygging av ny.
Dokument: Gbnr 300/2743 - Magnus gate 2 - riving av gammel garasje og bygging av ny - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 4/314 - Amtmand Aalls Gate 89 - Tilsyn 2021
Dokument: Amtmand Aallsgate 73 avvik Gassanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dokumentasjon - Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...