Norske-postlister.no


Viser [23] av [23].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Anbud Åsnes rådhus/Folkets Steakhouse - tiltakspakke vedlikehold bygg covid 19
Dokument: Folkets Steakhouse- reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud Åsnes rådhus nye vinduer - tiltakspakke vedlikehold bygg covid 19
Dokument: Folkets Steakhouse- reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Kjølen Panorama Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Dokument: Nedre Kjølen Panorama- endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Kjølen Panorama Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Dokument: Tegninger av carporter, revidert gjennomføringsplan ,erkl om ansvarsrett geoteknisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Kjølen Panorama Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Dokument: SV: Nedre Kjølen Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om tilknytning off. vann og avløp-oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Kjølen Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Dokument: Nedre Kjølen Gnr. 96 Bnr. 106- Geoteknisk rapport, oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkets Steakhouse - Søknad om rammetillatelse for takoverbygg for uteservering
Dokument: Folkets Steakhouse- Rådhusgata 5, 2270 Flisa- Søknad om IG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Kjølen Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Dokument: VS: Nedre Kjølen Gnr. 96 Bnr. 106- Søknad om ett-trinns behandling for oppføring av 5 stk. tomannsboliger- Byggetrinn 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkets Steakhouse - Søknad om rammetillatelse for takoverbygg for uteservering
Dokument: Folkets Steakhouse- Rådhusgata 5, 2270 Flisa- Forhåndsuttalelse/ tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Søknad om tillatelse til tiltak, beredskapsenter-Toll og vaskehall
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse del 2- for byggetrinn 3- Toll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppføring av 4-mannsbolig
Dokument: Søknad om oppføring av 4-mannsbolig i 2 etasjer samt carporter og utvendige sportsboder. Gnr. 78 Bnr. 84
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Dokument: Søknad om ferdigattest for riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Søknad om tillatelse til tiltak, beredskapsenter-Toll og vaskehall
Dokument: Revidert situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Dokument: Riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Dokument: Riving av bolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gjesåsvegen 74, 2280 Gjesåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken