Norske-postlister.no


Viser [100] av [203].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilbygg/ombygging av Volda VGS - Vevendelvegen 33 - gnr 18 bnr 78
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve - Vevendelvegen 33 - gnr 18 bnr 78
Filer:
Sak: Tilbygg/ombygging av Volda VGS - Vevendelvegen 33 - gnr 18 bnr 78
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve - Volda VGS - Vevendelvegen 33 - gnr 18 bnr 78
Filer:
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 m.fl Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av Sentrumsgården
Dokument: Svar på førespurnad - iVest Consult
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 m.fl Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl. Veg, parkeringsplass, VA anlegg Hyttefelt F5, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 m.fl. Søknad etter § 20-3 R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulen - Eivindvik sentrum - detaljregulering
Dokument: Oppstartsmelding - Gulen - Eivindvik sentrum - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - Aurland helsetun - nytt bygg/ombygging
Dokument: GBNR 8/72 Aurland Helsetun - forslag til reguleringsendring - ny byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - Aurland helsetun - nytt bygg/ombygging
Dokument: GBNR 8/72 Aurland Helsetun - supplerande informasjon - ansvarsrett og situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - Aurland helsetun - nytt bygg/ombygging
Dokument: GBNR 8/72 Aurland Helsetun - supplerande informasjon - situasjonsplan og fasadeteikningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - riving og endring av eksisterande bygg
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve - GBNR 8/72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - Aurland helsetun - nytt bygg/ombygging
Dokument: GBNR 8/72 Aurland Helsetun - supplerande informasjon - BYA / BRA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl Veg, vann og avløpsanlegg, Gråtarmyrvegen, Sudndalen
Dokument: Søknad etter § 20-3 R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - Aurland Helsetun - nytt bygg/ombygging
Dokument: Søknad om rammeløyve - nybygg og ombygging - Aurland helsetun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aurland kommune - riving og endring av eksisterande bygg
Dokument: Søknad om rammeløyve - riving og endring av eksisterande bygg Skjerdalsvegen 31 GBNR 8/72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Aurland kommune 2021 - 2023
Dokument: Nabovarsel til Aurland kommune - Skjerdalsvegen 31 GBNR 8/72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av einebustad på gbnr. 428/4
Dokument: Vassbotnvegen 220 Søknad om tillatelse i ett trinn 428/4
Filer:
Sak: Oppføring av einebustad på gbnr. 428/4
Dokument: Søknad om oppføring av einebustad - gbnr. 428/4
Filer:
Sak: Dispensasjon frå kommunedelplanen bustadhus i LNF på gbnr. 428-4
Dokument: Søknad om oppføring av einebustad - gbnr. 428/4
Filer:
Sak: Kinn - Gnr/bnr 26/644 - Fjord Base Florø - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsdokumentasjon del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 202/241 - Ole Aaserudgata 7 - Bustadbrakker
Dokument: Suppleringar til søknad om igangsetjingsløyve - Gbnr 202/241 - Bustadbrakker (IG1)
Filer: