Norske-postlister.no
Tilbake til journalpost/sak

Trekk tilbake journalpost/sak

Via dette skjemaet kan du be om at en journalpost eller sak blir tilbaketrukket fra tjenesten Norske-postlister.no. Dersom du representerer Datatilsynet (myndigheten som har publisert journalposten/saken), så vil tilbaketrekking utføres automatisk. Epost sendes til myndigheten og de klikker på en link for å aktivere tilbaketrekking. Dersom du ikke representerer myndigheten, så vil forespørselen vente på manuell behandling etter innsendelse.

Datatilsynet:
Fellesadresse: (ikke registrert)
Domene: (ikke registrert)
Hverken fellesadresse eller domene er registrert. Automatisk tilbaketrekning ikke mulig.

  • Filter - Dokumentnr må være "2018/1133-6"
  • Filter - Myndighet må være "datatilsynet"
  • Hvorfor mener du denne journalposten/saken må tilbaketrekkes? Eksempler er at myndigheten har publisert ny oppdatert journalpost, vern av personopplysninger (f.eks. navn, fødselsdato eller epost) eller journalposten inneholder feil.
    Ditt fulle navn. Dersom du representerer Datatilsynet, vennligst inkluder din stilling hos Datatilsynet.
    Din epostadresse. Dersom det er spørsmål rundt tilbaketrekkingen, så vil dette epostadressen benyttes. Dersom du benytter en epostadresse fra Datatilsynet, så vil du få muligheten til å utføre automatisk tilbaketrekning. Alle andre går til manuell behandling.