Norske-postlister.no


Viser [17] av [17].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] turistsenter 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2020
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] turistsenter 07.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øen turistsenter
Dokument: Rapport etter inspeksjon av Øen turistsenter-sommer 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Øen Turistsenter AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Øen Turistsenter AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØEN TURISTSENTER AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Dokument: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØEN TURISTSENTER AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Turistsenter 02.12.17
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Turistsenter 02.12.17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØEN TURISTSENTER AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØEN TURISTSENTER AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Renholdsplan og sjekkliste for utført renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØEN TURISTSENTER AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak - Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 978939767 ØEN TURISTSENTER AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 978939767 ØEN TURISTSENTER AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken