Norske-postlister.no


Viser [100] av [236].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Igangsettingstillatelse 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 24/21 - Ferdigattest for anneks - Lyavegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 9, bnr. 186 - søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg og fasadeendring, Robølevegen 27
Dokument: Gnr. 9, bnr. 186 - Igangsettingsløyve: tilbygg og fasadeendring, Robølevegen 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/235/0/0 Tilbygg barnehage, Veslerunden 7, Geilo
Dokument: 60/235/0/0 Tilbygg barnehage, Veslerunden 7, Geilo - Rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/39/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Berglie 92, Dagali
Dokument: 101/39 Tilbygg fritidsbolig, Berglie 92, Dagali, igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/111 Søknad om bygging av leilegheitsbygg AP 8,9 og 10, Skigaarden Utvikling as
Dokument: 74/111 Førebels svar på søknad om rammeløyve på AP 8,9 og 10 Skigarden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/100 AP5 Skigaarden - Skigaarden Utvikling AP5 AS (P360 19/00701)
Dokument: 74/100 Mellombels bruksløyve for leilegheitene 8,9 og 10 Skigarden AP5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 67/196 Igangsettingstillatelse 2 - resten av tiltaket - Omsorgsboliger Bråtenjordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av sykkelløyper G1 på eiend. gbnr 10/12, Turufjell
Dokument: Ferdigattest for bygging av sykkelløyper G1 på eiend. gbnr 10/12, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/634/0/0 Melding om bygging av midlertidig brakkerigg
Dokument: Foreløpig svar - 66/634/0/0 Vedr. midlertidig brakkerigg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 91/149 - Hytte - Tverrlie
Dokument: 91/149 - Igangsettingsløyve for hytte - Tverrlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/121 - Endring av bustahus - Kuluvegen
Dokument: 111/121 - Dispensasjon og igangsettingsløyve for påbygg og tilbygg til bustad - Kuluvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 91/80 - Dispensasjon frå jord- og skogbruksformål i reguleringsplan for Rødungstølen sameige - Tilkomstveg Tverrleie 15
Dokument: 91/80 - Melding om vedtak: Dispensasjon for tilkomstveg til hyttetomt - Tverrleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 91/128 - Igangsettingsløyve- oppføring av ny hytte - Vardehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS - opparbeiding av SPA1 og BSA1 med skiheis, lager, heishus og parkering, gbnr 10/12
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS - opparbeiding av SPA1 og BSA1 med skiheis, lager, heishus og parkering, gbnr 10/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS - Søknad om bygging av vei på eiend. gbnr. 10/12, Sprenåsen, BFR9, Turufjell
Dokument: Søknad om bygging av vei på eiend. gbnr. 10/12, Sprenåsen, BFR9, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Gravset-Vanneviken (2020014)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 114/39 - Riving av eksisterande garasje for oppføring av tilbygg til bustad og ny garasje - Stavin
Dokument: 114/39 - Dispensasjon og rammeløyve for riving av eksisterande garasje og oppføring av ny garasje og tilbygg til bustad - Stavin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig søknadspliktig tiltak, gbnr. 104/72, Harakollen 51 og 53, Hokksund
Dokument: Korrespondanse angående endring av søknad, gbnr. 104/72, Harakollen 51 og 53, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - gnr 114 bnr 39 - Rv 7 Stavin i Ål kommune
Dokument: Dispensasjon frå byggegrense - Rv 7 - Riving av eksisterande garasje for oppføring av tilbygg til bustad og ny garasje - gnr 114 bnr 39 - rv 7 - Stavin i Ål kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/111 Søknad om bygging av leilegheitsbygg AP 8,9 og 10, Skigaarden Utvikling as
Dokument: 74/111 Igangsettingsløyve klargjering av tomt, sprenging og utkøyring av masser for AP8 ,9 og 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Ål kommune som grunneigar
Dokument: 111/121 - Nabovarsel - Påbygg av ein etasje på bustadhus - endring av garasje og flytting av uthus - for Kuluvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/100 AP5 Skigaarden - Skigaarden Utvikling AP5 AS (P360 19/00701)
Dokument: 74/100 Mellombels bruksløyve for leilegheitene 12,13,14,15,24 og 29 AP5 -Skigarden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/634/0/0 Tilbygg til Kikutkroa, Geilo
Dokument: 66/634/0/0 Tilbygg til Kikutkroa, Geilo - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 91/181 - Igangsettingsløyve for hytte - Tverrlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av sykkelløyper G1 på eiend. gbnr 10/12, Turufjell
Dokument: Søknad om bygging av sykkelløyper G1 på eiend. gbnr 10/12, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Hahaugvegen 32 - gnr. 5 bnr. 115 - Gol kommune
Dokument: Epost - svar på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Mellombels bruksløyve for ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/30 - Riving av eksisterande hytte og oppsetting av ny hytte - Kinnhovdun
Dokument: 57/30 - Mellombels bruksløyve for ny hytte og uthus - Kinnhovdun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skardberget - Helsinglie - 2019006 - Detaljreguleringsplan
Dokument: Melding og vedtak- detaltregulering for Skardberget- Helsinglie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Avslag på søknad om mellombels bruksløyve for ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 91/179 - Hytte og uthus - Tverrlie
Dokument: 91/179 - Avvik i plassering av hytte og uthus - Tverrlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Stølsbu - Beihovd
Dokument: 105/2 - Motteken klage på vedtak om avvising av klage i dispensasjonssak - Ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gol - 5/448 - Områdeplan for Vikojordet og Storøyne - planID 2012010 - reguleringsplan
Dokument: Gol - Uttalelse til endring av Områdeplan for Vikojordet og Storøyne - planID 2012010 - 5/448
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med utleiedel, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund
Dokument: Tilbakemelding på anmodning om utsettelse av frist for å søke om ferdigattest, enebolig med utleiedel, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 125/76 - Tilbygg til lagerbygg - Kleivi næringspark
Dokument: 125/76 - Førebels svar - Avklaring om skredfare - Tilbygg til lagerbygg - Kleivi næringspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/15 - Tilbygg til våningshus - Leveld
Dokument: 58/15 – Førebels svar - Tilbygg til våningshus - Leveld
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for deler av Vikojordet og Storøyne - gnr. 5 bnr. 448 - Gol kommune
Dokument: Områdeplan for deler av Vikojordet og Storøyne - gnr. 5 bnr. 448 - Gol kommune - varsel om mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS, Flå : Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Dokument: Ferdigattest for oppføring av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/21 - Anneks - Lyavegen
Dokument: 24/21 - Førebels svar - Anneks - Lyavegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/39 Tilbygg fritidsbolig, Berglie 92, Dagali
Dokument: 101/39 Tilbygg fritidsbolig, Berglie 92, Dagali, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Avvik - Ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Stølsbu - Beihovd
Dokument: 105/2 - Motteken klage i dispensasjonssak - Ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd - Bråtenjordet - Hemsedal kommune
Dokument: Godkjenning av plan tegning av bad og seng i pleiestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gol - Gnr/Bnr 14/487 - Enden 8 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/72 - Bustad - Øvre-Ålsvegen
Dokument: 105/72 - Igangsettingsløyve for bustad - Øvre-Ålsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 91/179 - Hytte og uthus - Tverrlie
Dokument: 91/179 - Mellombels bruksløyve for hytte - Tverrlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/26 110/717 tomt 5, 6, 7, 8 - Fleirmannsbustader og carportar - Hago bustadfelt
Dokument: 110/26 110/717 gjeld tomt 7 - mellombels bruksløyve for fleirmannsbustad- Hago bustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av "Strategisk næringsplan 2017 - 2020 og tilhøyrande retningslinier for næringstilskot"
Dokument: Invitasjon til utviklingsarbeid innan næring - Strategisk næringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent utsetting av tvangsmulkt, mulig søknadspliktig tiltak, gbnr. 104/72, Harakollen 51 og 53, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak for opparbeiding av vei fra masseuttak til pumpestasjon på gbnr 10/352 og 10/9.
Dokument: Ferdigattest for opparbeiding av vei fra masseuttak til pumpestasjon på gbnr 10/352 og 10/9.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Igangsettingsløyve for riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 112/153 - Bustad med garasje - Haugen bustadfelt
Dokument: 112/153 - Igangsettingsløyve - Bustad med garasje - Haugen bustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 120/86 - Bruks- og fasadeendring - Bustad - Grånhagen
Dokument: 120/86 - Igangsettingsløyve for bruks- og fasadeendring - Bustad - Grånhagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/622 - Påbygg og ombygging av kontorlokale - Sundretunet vest
Dokument: 110/622 - Ferdigattest for påbygg og ombygging av kontorlokale - Sundretunet vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/34 - Tilbygg til hytte - Mysetvegen
Dokument: 57/34 - Igangsettingsløyve for tilbygg til hytte - Mysetvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/26 110/717 tomt 5, 6, 7, 8 - Fleirmannsbustader og carportar - Hago bustadfelt
Dokument: 110/26 110/717 tomt 5, 6, 7, 8 - Endra løyve - Fleirmannsbustader og carportar - Hago bustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/91 - Hytte - Venehovda
Dokument: 69/91 - Ferdigattest - Hytte - Venehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Ål kommune som grunneigar
Dokument: 20/00066- 112/153 - Ingen merknad til nabovarsel - bustad og garasje - Haugen bustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak på eiend.gbnr 10/6 - veg Sleaberget - masseuttak - Baseområde Turufjell
Dokument: Ferdigattest for tiltak på eiend.gbnr 10/6 - veg Sleaberget - masseuttak - Baseområde Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS, Flå: søknad om opparbeiding av veier på eiend.gbnr 10/352
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for deler av opparbeiding av veier på eiend.gbnr 10/352
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS, Flå : Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Dokument: Søknad om utvidelse av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/26 110/717 tomt 5, 6, 7, 8 - Fleirmannsbustader og carportar - Hago bustadfelt
Dokument: 110/26 110/717 tomt 5, 6, 7, 8 - Avstand til nabobustad frå hus 8 - Fleirmannsbustader - Hago bustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for felt BFR27 og BFR39 ved Turufjell - GBnr 10/2 og 9/487 - Flå kommune, Viken
Dokument: NVEs generelle innspill - Reguleringsplaner ved Turufjell - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for område BFR4 - Sprenåsen ved Turufjell - Flå kommune, Viken
Dokument: NVEs generelle innspill - Reguleringsplaner ved Turufjell - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flå - 10/12 - 10/352 - Turufjell - Sprenåsen BFR9 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Flå kommune - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for område BFR4 - Sprenåsen ved Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flå - Turufjell - BFR 27 og BFR 39 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Flå kommune - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for felt BFR27 og BFR39 ved Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turufjell AS - Detaljplan BFR 9 Turufjell i Flå kommune
Dokument: KUNNGJØRING FOR OPPSTART AV PLANARBEID:DETALJPLAN BFR 9 TURUFJELL - MERKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flå kommune - Detaljreguleringsplan for BFR27 og BFR39 Turufjell
Dokument: KUNNGJØRING FOR OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJPLAN BFR 27 OG BFR 39 TURUFJELL - MERKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ål - 78/9 - Sirestølen - planID 2006021 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Ål kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med å endre bebyggelsesplan for Sirestølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Motteken klage på rammeløyve for ny stølsbu - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/170 tomt 80 - Søknad på dobbelhytte Hydalsvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/170 tomt 80 Melding om vedtak- Søknad på dobbelhytte Hydalsvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan BFR 27 og BFR 39 Turufjell Flå kommune
Dokument: Varsel om oppstart - Reguleringsplan BFR 27 og BFR 39 Turufjell - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljplan BFR 9 Turufjell - Flå kommune
Dokument: Oppstart av detaljplan BFR 9 Turufjell - gnr. 10 bnr. 12 og 352 - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Momrak nordre gbnr 28/23, tomt 4 - fritidsbustad, søknad om dispensasjon takvinkel og gesimshøgde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2 - Riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Dokument: 105/2 - Rammeløyve for riving av stølsbu for oppføring av ny - Beihovd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/478 - Tilbygg til bustad - Hagovegen
Dokument: 110/478 - Ferdigattest for tilbygg til bustad - Hagovegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turutunet As, Flå : Søknad om bygging av skiheis og nedfart på eiend gbnr 10/12, område BSA1, Turufjell
Dokument: Ferdigattest for bygging av skiheis og nedfart på eiend gbnr 10/12, område BSA1, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/170 tomt 80 - Søknad på dobbelhytte Hydalsvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/170 tomt 80 - Søknad om dispensasjon dobbelhytte Hydalsvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turutunet As, Flå : Søknad om bygging av skiheis og nedfart på eiend gbnr 10/12, område BSA1, Turufjell
Dokument: Medling om endring av ansvarsrett for bygging av skiheis og nedfart på eiend gbnr 10/12, område BSA1, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/2 - Tilbygg til bustad - Ellingsgard
Dokument: 78/2 - Ferdigattest - Tilbygg til bustad – Ellingsgard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/234 - Bustad og uthus - Øvre-Ålsvegen
Dokument: 111/234 - Mellombels bruksløyve - Bustad - Øvre-Ålsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 88/23 - Anneks og tilbygg hytte - Bergsjøstølen
Dokument: 88/23 - Ferdigattest for anneks og tilbygg hytte - Bergsjøstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 38/18 - Hytte - Tormodset
Dokument: 38/18 - Ferdigattest for hytte - Tormodset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/11 - Bruksendring frå uthus til anneks - Kråkhamar
Dokument: 47/11 - Ferdigattest - Bruksendring frå uthus til anneks - Kråkhamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS, Flå : Søknad om opparbeidelse av vei på eiend gbnr 10/352, felt 1-15, Turufjell
Dokument: Søknad om opparbeidelse av vei på eiend gbnr 10/352, felt 1-15, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/426/0/0 Påbygg, Hegnavegen 83, Geilo
Dokument: 64/426/0/0 Påbygg, Hegnavegen 83, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Skardberget - Helsinglia - Hemsedal kommune, Buskeud
Dokument: NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Skardberget - Helsinglia - Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HEMSEDAL KOMMUNE - F14 OG DEL AV F15 - GNR 56 BNR 3 - DETALJREGULERING
Dokument: Gravset - Vanneviken - gnr 56 bnr 3 - gnr 52 bnr 3 - gnr 223 bnr 1 - Hemsedal kommune - detaljplan - kunngjøring for oppstart av planarbeid - uttalelse om kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/170 tomt 80 - Søknad på dobbelhytte Hydalsvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/170 Søknad om dispensasjon dobbelhytte ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Nøklegard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hemsedal - 56/3 - Gravset - Vanneviken - Gravsetstølen område F14 og F15 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Hemsedal kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Gravset-Vanneviken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hemsedal kommune - Gravset-Vanneviken - Planarbeid
Dokument: KUNNGJØRING FOR OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJPLAN GRAVSET - VANNEVIKEN - INNSPILL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/209 Hotell, Vesleslåttvegen 1, Geilo
Dokument: 64/209 Hotell, Vesleslåttvegen 1, Geilo - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravset-Vanneviken - Hemsedal kommune - detaljplan
Dokument: Oppstart av planarbeid - detaljplan Gravset-Vanneviken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HEMSEDAL KOMMUNE - F10 KJELHOVDA - GNR 72 BNR 1 - 2 - 34 - 38 - 160 - REGULERINGSPLAN
Dokument: F10 Kjelhovda - Hemsedal kommune - svar på spørsmål om rapport fra arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HEMSEDAL KOMMUNE - H5 HELSINGLIA - GNR 57 BNR 1 - DETALJREGULERING
Dokument: Skardberget - Helsinglia - Hemsedal kommune - svar på spørsmål om rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 10, bnr. 74 m.fleir - Reguleringsendring, bustadprosjekt
Dokument: Melding om vedtak. Gnr. 10, bnr. 74 m.fleir - Reguleringsendring, bustadprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: F14 Gravset og F15 Vanneviken - planID 2019014 - Detaljreguleringsplan
Dokument: SV: Detaljplan Gravset Vanneviken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Turufjell AS, Flå : Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Dokument: Ferdigattest for oppføring av midlertidig brakkerigg på eiend gbnr 11/81, Elvemo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...