Norske-postlister.no


Viser [35] av [35].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner
Dokument: vedr kartlegging av nedlagte sivile skytebaner- Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/143, Søre Buhovd - søknad om privat drift av renseanlegg
Dokument: 101/143, Søre Buhovd - Svar på søknad om privat drift av renseanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannens overtakelse av myndighet for avløpsutslipp innenfor tettbebyggelsen Holsåsen
Dokument: Innkalling til samhandlingsmøte/arbeidsmøte mellom Hol kommune og grunneiere/anleggseiere på Holsåsen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannens overtakelse av myndighet for avløpsutslipp innenfor tettbebyggelsen Holsåsen
Dokument: Innkalling til samhandlingsmøte/arbeidsmøte mellom Hol kommune og grunneiere/anleggseiere på Holsåsen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/355, Trytetjern - etablering av parkeringsplass
Dokument: 78/355, Trytetjern - Igangsettingstillatelse for etablering av turveg og parkeringsplass.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 177/19 Kirkerudveien, Sylling kirke Utvidelse av kirkegård
Dokument: Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 177/19 Kirkerudveien, Sylling kirke Utvidelse av kirkegård
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Kirkerudveien. gbnr. 177/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 177/19 Kirkerudveien, Sylling kirke Utvidelse av kirkegård
Dokument: 177/19 - Krav om innsending av ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannens overtakelse av myndighet for avløpsutslipp innenfor tettbebyggelsen Holsåsen
Dokument: Samhandlingsmøte Holsåsen/Hol kommune. Utsettelse av møte.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 7 bnr 53 - Årøyvegen 408 - Sogndal kommune
Dokument: Svar - Nabovarsel - gnr 7 bnr 53 - Årøyvegen 408 - Sogndal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ås kommune - Reguleringsplan - Del av Solbakken - Detaljregulering
Dokument: Ås kommune - Reguleringsplan - Del av Solbakken - Detaljregulering - Varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg - utslippstillatelse - endringsmelding - Skrim Hyttefelt
Dokument: Vedtak - Skrim hyttefelt - renseanlegg - utslippstillatelse - endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/32 - Haukeliseter fjellstue - Søknad om utsleppsløyve
Dokument: Haukelisæter fjellstoge Søknad om utsleppsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol
Dokument: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol - Beregning av tettbebyggelsens størrelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol
Dokument: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol - Fylkesmannen overtar myndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol
Dokument: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol
Dokument: 13/3/0/0, Felles avløpsanlegg "Melset", Holsåsen, Hol - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/35, Fjellsetvegen 20 - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 55/35, Fjellsetvegen 20 - søknad om utslippstillatelse, vurdering av forurensingsfare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 50 Bnr 72, 73 - Glenneveien 315 A og B - Utslippstillatelse
Dokument: Mangler i søknad om utslippstillatelse - Gnr 50 Bnr 72, 73 - Glenneveien 315 A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Store Brevik nord - Mindre endring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Reguleringsplan
Dokument: Byggegrense må justeres - Store Brevik nord - Mindre endring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartbestilling - Analoge og digitale kart - Geodata - Salg og utlån 2018
Dokument: Utsendelse - Breivikmyra - Kartgrunnlag - Rehabilitering av vann ledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Store Brevik nord - Mindre endring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Reguleringsplan
Dokument: Presisering til referat fra møte 220218 - Store Brevik nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stadnavn - Stedsnavn - Veinavn
Dokument: Tilbakemelding på forespørsel om veinavn - Store Brevik Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken