Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 636].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: HMS - ***** ***** ***** *****
Dokument: Referat fra dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt næringsfond - Dokumentarfilm - 2021-0048
Dokument: Bekreftelse på aksept av vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler 2021
Dokument: Tildelingsbrev - ordinære skjønnsmidler 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram 2021
Dokument: Påminnelse - Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Presentasjon ferjefri FV17 + Fastlandsforbindelse fra møte i samferdselsutvalget 12.10.21
Dokument: Presentasjon ferjefri FV 17 - Møte i Samferdselsutvalget 12.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Presentasjon ferjefri FV17 + Fastlandsforbindelse fra møte i samferdselsutvalget 12.10.21
Dokument: Presentasjon fastlandsforbindelse - Møte i samferdselsutvalget 12.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støy fra industriområde - Slipen
Dokument: Industristøy fra Slipen Mekaniske AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Alstahaug kommune
Dokument: Konsesjonsgrunnlag - Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse – BPA til brukere i Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærlingetilskudd 2021
Dokument: Utbetaling av lærlingetilskudd 21.09.21 for 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av protokoller i politiske utvalg 2021
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte i samferdselsutvalget 12.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av protokoller i politiske utvalg 2021
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte i samferdselsutvalget 12.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollrapport elektriske anlegg - bygg- og eiendom 2021
Dokument: Purring - tilbakemelding om utbedring av påviste mangler - sak 89722
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet
Dokument: Innspill ved oppstart - Detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet - Plan-ID 20210073 - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
Dokument: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - informasjon om arbeidet og invitasjon til møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal bolig - leie
Dokument: Underskrevet søknad om kommunal bolig - leie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - levegg med tak / vinterhage / bod på altan - GNR 36/108
Dokument: Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - levegg med tak / vinterhage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - levegg med tak / vinterhage / bod på altan - GNR 36/108
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - levegg med tak / vinterhage / bod på altan - GNR 36/108
Dokument: Melding om frittliggende bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal bolig - leie
Dokument: Søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA - Nordland fylkeskommune
Dokument: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - Informasjon om arbeidet og invitasjon til møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest ith. barnevernloven - Politiattest for ansatte i Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) som er i kontakt med mindreårige mv.
Dokument: Høring - Endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest ith. barnevernloven - Politiattest for ansatte i Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) som er i kontakt med mindreårige mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Stiftelsen Fontene [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Stendi AS [bedrift/enhet]
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker [bedrift/enhet]
Innlandet fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Norsk barnevernlederorganisasjon
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Hattfjelldal Kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal Kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Jusshjelpa i Nord-Norge [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Skaun kommun
Indre Østfold kommune
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Rådet for psykisk helse [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt
Viken fylkeskommune
Hå kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen menneskerettighetshuset
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
SOS Barnebyer Norge
Solund kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Sande kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Hasvik Kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Aurskog Høland kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Norsk barnevernsamband [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Krisesentersekretariatet [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Den Norske Advokatforening [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Vestland fylkeskommune
Midt-Telemark kommune
Universitets- og høgskolerådet [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Taternes landsforening [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Barneadvokatene [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Norsk Tjenestemannslag [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Norges Røde Kors Ungdom
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Sivilombudet
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Sør
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Akademikerne
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
UNICEF Norge
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Private barnehagers landsforbund
Nordre Follo kommune
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Jussformidlingen i Bergen
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Vest
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Mental helse [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Organisasjonen For Private Barneverntiltak
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Aure kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Ås kommune [bedrift/enhet]
Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal Kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Nordland
Barneombudet [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Organisasjonen for barnevernsforeldre [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Fellesorganisasjonen
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Velferdsalliansen [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Sysselmesteren på Svalbard
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Batteriet Oslo
Molde kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Forandringsfabrikken [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Kirkens bymisjon - Oslo
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Landsforeningen for barnevernsbarn
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Træna kommune [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Familiekanalen [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Frelsesarmeen [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Uni Research Helse
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Agder
Statsforvaltaren i Rogaland
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Norsk fosterhjemsforening [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Voksne for barn
Flå kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Innlandet
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Idéelt barnevernsforum
Lier kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Vestland
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Forum for barnekonvensjonen
Press - Redd Barna Ungdom [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Luster kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Barn av rusmisbrukere - BAR [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Sak: Kommuneplan samfunnsdel 2020-2032
Dokument: Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Til: STATENS VEGVESEN, REGION NORD [bedrift/enhet]
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I NORDLAND [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
NORDLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
SAMEDIGGI / SAMETINGET [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORGES KYSTFISKARLAG [bedrift/enhet]
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD [bedrift/enhet]
DØNNA KOMMUNE [bedrift/enhet]
HERØY KOMMUNE [bedrift/enhet]
VEFSN KOMMUNE [bedrift/enhet]
NESNA KOMMUNE [bedrift/enhet]
HEMNES KOMMUNE [bedrift/enhet]
ALSTAHAUG KOMMUNE [bedrift/enhet]
FAGERVIK GRENDEUTVALG
LEIRA GRENDEUTVALG
ULVANGEN GRENDEUTVALG
SUNDØY GRENDEUTVALG
LELAND GRENDEUTVALG
BARDAL GRENDEUTVALG
MEISFJORD GRENDEUTVALG
KVITTING GRENDEUTVALG
LEINES GRENDEUTVALG
LEVANG GRENDEUTVALG
LELAND BARNEHAGE [bedrift/enhet]
LEINES BARNEHAGE [bedrift/enhet]
ULVANG OPPVEKSTSENTER AVDELING SKOLE [bedrift/enhet]
TVERLANDET OPPVEKSTSENTER AVDELING SKOLE [bedrift/enhet]
LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE [bedrift/enhet]
SYKEHUSBYGG HF AVD TRONDHEIM [bedrift/enhet]
HELGELANDSSYKEHUSET HF [bedrift/enhet]
Leirfjord Ungdomsråd 2019-2021
Leirfjord Ungdomsråd 2019-2021
Barnas representant
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Eldrerådet 2019-2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Sak: Kulturminneprosjektet - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Invitasjon til workshop - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminneprosjektet - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Invitasjon til workshop - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminneprosjektet - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Invitasjon til workshop - Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler
Dokument: Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning
Dokument: Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Kleiva ungdomshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - fradeling av tomt - hyttetomt - GNR 90/37
Dokument: Manglende svar på klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coronaviruset
Dokument: Situasjonsrapport nr. 90 - Covid-19-håndtering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån
Dokument: Startlån - vedtak godkjent og vedtaksgrunnlag for vedtaket 397035
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om restaurering/ombygging av boligbygg - GNR 37/1056
Dokument: Søsterhjemmet - Søknad om midlertidig brukstillatelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingsplan Helgelandssykehuset - lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland
Dokument: Åpent brev - helikopterkapasitet og tomtevalg for nytt hovedsykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - 397471
Dokument: Startlån - vedtak godkjent og vedtaksgrunnlag for vedtaket 397471
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Bussanbud - Ytre Helgeland
Dokument: Innspill til høring nytt bussanbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurenset sjøbunn - helhetlig opprydding
Dokument: Oppfølging etter informasjonsmøte om forurenset sjøbunn - helhetlig opprydding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyplassalliansen - en viktig aktør for kommuner og regioner
Dokument: Invitasjon fra Flyplassalliansen - en viktig aktør for kommuner og regioner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvelse Nordland 2022
Dokument: Invitasjon til Øvelse Nordland 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollrapport elektriske anlegg - bygg- og eiendom 2021
Dokument: Purring - tilbakemelding om utbedring av påviste mangler - sak 93960
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollrapport elektriske anlegg - bygg- og eiendom 2021
Dokument: Purring - tilbakemelding om utbedring av påviste mangler - sak 93955
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgeland Regionråd
Dokument: Protokoll fra ordinært og ekstraordinært representantskapsmøte Helgelandsrådet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coronaviruset
Dokument: Orientering om vedtatte forskriftsendringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingsplan Helgelandssykehuset - lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland
Dokument: Åpent brev - helikopterkapasitet og tomtevalg for nytt hovedsykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av adressenummer - GNR 14/7
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - endring av adressenummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler til minoritetsspråklige barn i barnehage
Dokument: Tilfeldig kontroll av tilskudd - norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f: 04.06.1981
Dokument: Signert : Arbeidsavtale til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling i barnehage
Dokument: Redusert foreldrebetaling i SFO - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionsenteret Sandnessjøen - Nye muligheter
Dokument: Innspill til høring - strategiplan for regionsenter Sandnessjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støy fra industriområde - Slipen
Dokument: Industristøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån og tilskudd til etablering - 382665
Dokument: Startlån - Kjøpekontrakt 382665
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån og tilskudd til etablering - 382665
Dokument: Startlån - utbetalingsanmodning 382665
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionsenteret Sandnessjøen - Nye muligheter
Dokument: Innspill til høring - strategiplan for regionsenter Sandnessjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionsenteret Sandnessjøen - Nye muligheter
Dokument: Høringsuttalelse - strategiplan for regionsenter Sandnessjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionsenteret Sandnessjøen - Nye muligheter
Dokument: Høringsuttalelse - strategiplan for regionsenter Sandnessjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om etablering av - Gassoljetank - GNR 38/26
Dokument: Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støy fra industriområde - Slipen
Dokument: Industristøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - Sammenslåing av tomt - GNR 38/146 og 38/1403 - Åsgata 38
Dokument: Forespørsel - sammenslåing av tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coronaviruset
Dokument: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Bytte ut gammel brygge med ny og ender på beliggenhet - GNR 67/14
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering - Torolv Kveldulvsons 35 as - GNR 38/407/1
Dokument: Søknad om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - GNR 37/307 og 37/1202
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - GNR 37/307 og 37/1202
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Supplering av varamedlemmer for partiet Rødt i Alstahaug kommunestyre
Dokument: Suppleringsvalg i Alstahaug kommunestyre for partiet Rødt - valgbarhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lån og tilskudd NVR avd Bodø - Rapportering tilskudd til utleieboliger 2021 - utbetalt 2011-2020
Dokument: Påminnelse - årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsmøter for statsforvalterne om endringene i sameloven om konsultasjoner
Dokument: Invitasjon til webinar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Grong kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Leka kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Loabák - Lavangen kommune
Harstad - Hárstták kommune
Senja kommune
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Deatnu - Tana kommune
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Snåase - Snåsa kommune
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Oslo fylkeskommune
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Grane kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]