Norske-postlister.no


Viser [36] av [36].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/14/0/0 og 49/3/0/0 Retting i eiendomskartet i matrikkelen
Dokument: 52/14 og 49/3 Utført retting i eiendomskartet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/49 Oppmålingsforretning over eksisterende grenser
Dokument: 49/49 Protokoll etter oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/14/0/0 og 49/3/0/0 Retting i eiendomskartet i matrikkelen
Dokument: 52/14/0/0 og 49/3/0/0 Retting i eiendomskartet i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 49 bnr 3, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 og 103
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 49 bnr 3, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 og 103 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Hingsa - Kvisla Geilo i Hol kommune
Dokument: Spørsmål om reduserte frisiktkrav - reguleringsplan - Hingsa - Kvisla Geilo i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Kommunestyrets vedtak om meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Gro Elin Haraldstad [bedrift/enhet]
Arne Veslehaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jostein Hansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Espen Bille-Larsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Ramsvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gro Augunset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Nyhus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tore Fjordheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 49/49 Eiendomsgrenser i matrikkelen
Dokument: SV: Befaring på grensene til 49/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Valg av meddommere til Hallingdal tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/49 Eiendomsgrenser i matrikkelen
Dokument: Grenser til 49/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/53 Kvalitetsheving av grensene i matrikkelen.
Dokument: 49/53 Kvalitetsheving av grensene i matrikkelen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 24 bnr. 78 - Kvisla Hingsavegen - Geilo - Gol kommune - reguleringsplan
Dokument: Spørsmål om utførelse av rekkefølgebestemmelser - Kvisla Hingsaveien - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hingsavegen - omadressering og tildeling av nye adresser
Dokument: Hingsavegen - omadressering og tildeling av nye adresser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Tilskudd og skogfondsutbetaling - Klage
Dokument: 49/3 Tilskudd og skogfondsutbetaling 2019 - Klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Hingsavegen, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Matrikkelbrev over 49/94-103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Hingsavegen, Geilo
Dokument: 18/04281-15 - Plankart med areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Hingsavegen, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Hingsavegen, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd og skogfondsutbetaling 2019
Dokument: 49/3 - Søknad om uttak fra skogfondskonto - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - midlertidig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Kvisla 130, Geilo
Dokument: Måling av grenser ved hyttefelt på 49/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 49/3/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 49/3/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Fradeling av parsell, Kvisla 130, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Info om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Veg, vann- og avløpsledninger, Hingsa-Felt 2, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Veg, vann- og avløpsledninger, Hingsa-Felt 2, Geilo - Videresender opplysninger fra NVE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hingsa - Kvisla - 24/78 - Detaljregulering - Offentlig ettersyn - KML § 8, 4. ledd - Dispensasjon - Hol kommune - Buskerud
Dokument: Hingsa - Kvisla - 24/78 m.fl. - Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger - Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering av feilaktig kjøretøydata (tilbakevirkende) for BRENDERUP med understellsnummer 355461
Dokument: Svar på søknad om korrigering av feilaktig kjøretøydata (tilbakevirkende) for BRENDERUP med understellsnummer 355461
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/3/0/0 Avløpsanlegg, Hingsa-Felt 2, Geilo
Dokument: 49/3/0/0 Avløpsanlegg, Hingsa-Felt 2, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/51 Registrering av grenser i matrikkelen
Dokument: 49/51 Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/37/0/0 Grensejustering, Kvisla 136, Geilo
Dokument: 51/37/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/51 Registrering av grenser i matrikkelen
Dokument: 49/51 Registrering av grenser i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hingsa - Kvisla - 24/78 - Detaljregulering - Offentlig ettersyn - KML § 8, 4. ledd - Dispensasjon - Hol kommune - Buskerud
Dokument: Hingsa - Kvisla - 24/78 - Reguleringsplan - KML § 10, 1. ledd - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOL KOMMUNE - KVISLA / HINGSAVEGEN - GNR 24 BNR 78 - DETALJREGULERINGSPLAN
Dokument: Hingsa - Kvisla - gnr 24 bnr 78 - Hol kommune - arkeologisk undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vinterparkering i Havsdalen for Geilohovda område H1 -Vesleåne
Dokument: Oversendelsesbrev og tidligere dokumenter i saken.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - gnr. 49 - bnr. 3 - Hol kommune - støyskjerming
Dokument: Riksveg 7 hp 13 km 4,250 gnr. 49 - bnr. 3 - Hol kommune Svar på ønske om støyskjerming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing Knr 0620 Hol kommune gnr 49 bnr 89
Dokument: Hjemmelserklæring Tinglysing Knr 0620 Hol kommune gnr 49 bnr 89 jnr 6936577
Søk innsyn i dokumentet/saken