Norske-postlister.no


Viser [100] av [160].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 64/580/0/0 Garasje, Kringlemyr 44, Geilo
Dokument: 64/580/0/0 Garasje, Kringlemyr 44, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: HMS-kort m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/580/0/0 Garasje, Kringlemyr 44, Geilo
Dokument: 64/580/0/0 Garasje, Kringlemyr 44, Geilo - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg og avslutting av stans fare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenttilsyn - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Dokument: Advarsel til foretak - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Avslutting av stans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om stans ved overhengende fare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/53/0/0 Seksjonering, Lauvrudvegen 4, Geilo
Dokument: 60/53 Tinglyst seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021 - Fylkesveger
Dokument: Mottatt nabovarsel for Gardvegen 530 - gbnr. 337/73 - tiltak nær eiendom gbnr. 418/8 - Nord-Fron kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsskjema for personopplysninger fra matrikkelen 2021
Dokument: Naboliste til 271/12 - Nedre ressevegen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenttilsyn - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Dokument: Dokumenttilsyn - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Deres tilbakemelding av 11.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Purring - 2020/53620 - Postalt tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsskjema for personopplysninger fra matrikkelen
Dokument: Naboliste for 221/21 - Breistulvegen 180
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om stans og avslutning av vedtak om stans ved overhengende fare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 996861074 BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om stans og avslutning av vedtak om stans ved overhengende fare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsskjema for personopplysninger fra matrikkelen
Dokument: Oversender naboliste og areal på eiendom 244/75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/53/0/0 Tilsyn med fyringsanlegg, Lauvrudvegen 4, Geilo
Dokument: 60/53/0/0 Tilsyn med fyringsanlegg, Lauvrudvegen 4, Geilo - - Tilbakemelding fra feier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging flyktningeboliger - 2 mannsbolig Lyngvegen
Dokument: 1 års befaring - Flyktningebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registreringsskjema for personopplysninger fra matrikkelen
Dokument: Naboliste for 325/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/21/0/0 Tilbygg, Lienvegen 288, Geilo
Dokument: 56/21 - Ber om innsending av søknad om tiltak med ansvarsrett og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] blir gjort ein gjenomgang/ kontroll av innsendte erklæring om ansvarsrett for SØK og PRO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/19/0/1 Tilbygg Geilo Høyfjellspensjonat, Geilovegen 2, Geilo
Dokument: Høyfjellspensjonatet - ulovlig bruk - svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 985416044 - SK BAKKEN BYGG AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 985416044 - SK BAKKEN BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/53/0/0 Boplikt, Lauvrudvegen 4
Dokument: 60/53/0/0 Boplikt, Lauvrudvegen 4 - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 966707496 - OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 966707496 - OM BAKKEN BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/53/0/0 Boplikt, Lauvrudvegen 4
Dokument: 60/53/0/0 Boplikt, Lauvrudvegen 4 - Kontroll av vilkår for din eiendom i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak på 244/54 - Lomovegen 9
Dokument: Naboliste - 244/54 i Lomoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av to nye boligtomter på til sammen ca 1550 m2 fra gnr 369 bnr 88, Gamle Kvennveg, Moelv
Dokument: Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 5. juli 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/283/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Aasremmen 11 Geilo
Dokument: 66/283 - Søknad om tilbygg til hytte. Aasremmen. Førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Brev om postal inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg på bolighus på 280/2
Dokument: Oversending av naboliste på 280/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg på bolighus på 280/2
Dokument: Oversending av naboliste på 280/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av pipe på 288/20
Dokument: Naboliste for gnr 288 bnr 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 996861074 - BAKKEN BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig på 358/8
Dokument: Svar - Ber om naboliste til 358/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak på 406/43
Dokument: Svar - Ber om nabooppgave til 406/43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Storgata 130 og 132 - gnr. 378 bnr. 2 fnr. 2 - Ringsaker kommune
Dokument: Forespørsel befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - varsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Fv 420 - gnr 333 bnr 24 i Nord-Fron kommune
Dokument: Fv.420, hp.01, km. 4,742 - Dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense for bygging av gråsteinsmur og søppelstativ på eiendommen gnr.333, bnr.24 i Nord-Fron kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Foreløpig orientering - vurdering av overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966707496 OM BAKKEN BYGG AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...