Norske-postlister.no


Viser [39] av [39].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 62/7/1/0 Fradeling av feste tomt, Geilo
Dokument: 62/7/1 Protokoll etter oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol - Gnr/bnr - 62/29 - Bardølavegen 33 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol - Gnr/bnr - 62/29 - Bardølavegen 33 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning tildelt 15. april, søknadsfrist 26. mai 2021
Dokument: Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Bardøla Høyfjellshotell AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Sentralt postmottak
Til: STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
HALLINGDAL KRAFTNETT HOLDING AS
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
BANE NOR HOVEDKONTOR [bedrift/enhet]
Anders Tragethon [bedrift/enhet]
Anders Tragethon [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kåre Tragethon [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor-Martin Øyo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Gunnar Bardølsgård [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Knut Eriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nina Catrine Werner
BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS [bedrift/enhet]
ØYO AS
ØYO EIENDOM AS [bedrift/enhet]
NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND [bedrift/enhet]
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF GEILOMO BARNESYKEHUS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 62/29/0/0 Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 62/29/0/0 Tilsyn med fyringsanlegg - Tilsynsrapporter fyringsanlegg hytter/hus/hotel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Bardøla Høyfjellshotell AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Bardøla Høyfjellshotell AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune - Tilbakemelding på innsendt kontrollrapporter for gassanlegg - Bardøla Høyfjellshotell AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Tematilsyn gassanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med internkontroll tobakksalg: Bardøla Høyfjellshotell 13.11.19
Dokument: Vedrørende tilsyn med internkontroll tobakksalg 13.11.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med internkontroll tobakksalg: Bardøla Høyfjellshotell 13.11.19
Dokument: Vedrørende tilsyn med internkontroll tobakksalg 13.11.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/44/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Bardølavegen 11, Geilo
Dokument: 59/44/0/0 Søknad om fritak for feiing og tilsyn, Bardølavegen 11, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - varsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/44/0/0 Eiendomskatt - Skjønn
Dokument: 19/02487-1 - 59/44/0/0 Søknad om fritak fra eiednomskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Minner om tilsynsbesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Dokument: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bardøla Høyfjellshotell AS - Søknad om skjenkebevilling
Dokument: Skjenkebevilling Bardøla Høyfjellshotell AS - bevillingsperiode
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Bardøla Høyfjellshotell 30.09.18
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Bardøla Høyfjellshotell 30.09.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avgift salg tobakksvarer 2018
Dokument: Avgift salg tobakksvarer 2018 i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Bardøla Høyfjellshotell 30.09.18
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Bardøla Høyfjellshotell 30.09.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkolholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak - Nedkjøling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2018
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Bardøla Høyfjellshotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utstikking av grensepunkt langs Nye Havsdalsvegen
Dokument: Utstikking av grensepunkt langs Nye Havsdalsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak og stadfesting av oppgradering av golv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bardøla Høyfjellshotell - Bekymringsmelding
Dokument: Dagali - Rutine for servering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971594012 BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 29 - Hol - Bardølavegen 45 - Bardøla Høyfjellshotell AS - Kontorlokaler i 2.etg
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken