Norske-postlister.no


Viser [55] av [55].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 1/787 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 1/787 -Bekreftelse på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 1/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handelsregister firma - Otterdals Interessentskap - Vennesla
Dokument: Handelsregister - Otterdal AS - Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Erklæringer om overføring til panthaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Dekning av utgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Konkursbo: Paulsen-Invest AS og Lindhus Eiendom AS - borevisors rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Konkursboene Lindhus / Paulsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Vedrørende konkursbo, Lindhus Eiendom AS og Paulsen Invest AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån kjøp - Kristiansand - Gnr 42 bnr 470 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Vedrørende konkursbo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalget for dommere 2019
Dokument: Avsluttet verv i Tilsynsutvalget for dommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån - Kristiansand - Gnr 150 bnr 1356 snr 2 - Lindhus Eiendom AS
Dokument: Vedrørende konkurskunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Korrigert fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konkursbo nr 19-074308KON-KISA/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konsesjonsforhold gnr 52, bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - f. 1930 d. 2018 - opplysninger om foreldre
Dokument: Nevøer/nieser til avdøde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - f. 1930 d. 2018 - opplysninger om foreldre
Dokument: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - f. 1930 - opplysninger om foreldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1900
Dokument: Opplysninger om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 1920 i England
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egsveien 3-15 - Otra Amfi - tekniske planer - utbygging
Dokument: Egsveien 3-15 - Otra Amfi - konkursbo CEP-Invest AS - tilbakemelding på spørsmål om avtale om overføring av justeringsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - E39 Rosseland - Tangvall - gjennomføringsfase
Dokument: Utvidelse av E39 - skade på privat kloakkledning - Rosselandsveien 129 - gnr. 75 - bnr. 355
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Melde krav i boet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse - konkurs - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Korrigert fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 452 - Justvik - Ålefjær - bygging
Dokument: AS Anleggsvirksomhet konkursbo - fv. 452 Justvik - Ålefjær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Korrigert fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse - oppbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse - oppbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Korrigert fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - E39 Rosseland - Tangvall - gjennomføringsfase
Dokument: Utvidelse av E39 - skade på privat kloakkledning - Rosselandsvegen 129 - gnr. 75 bnr. 355.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring 2015 -2016
Dokument: Melding om krav i ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Korrigert fordringsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søgne - Pålsnesveien 72 - gnr 16 bnr 11 - klage - etablering av vei, parkeringsplass, brygger og sjøbuer - søker: Sameiet Pålsnesveien 72 v/Møvik Byggtjenester - klager: Adv. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] pva ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Foreløpig svar med orientering om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] d. 1976
Dokument: Opplysninger om dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] d. 1976 i Bykle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kameraovervåking i borettslaget Slettheiveien 66 - Nedre Slettheia Borettslag
Dokument: Tilbakemelding på henvendelse om kameraovervåking - Behandlingen er meldepliktig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-3281 KEN-10/0030 Prosjektavtale 2011 - 2013 Stiftelsen ARC-Aid
Dokument: GLO-3281 KEN-10/0030 ARC-aid Konkursbo NR. 14-013231 KON-KISA/11 ved Kristiansand tingrett: ARC Aid, ORG. NR. 977 148 413
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøysak - PS4824
Dokument: Vedtak om avslag på melding om eierskifte PS4824
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse i bo - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Retur av egenerklæring om konsesjonsfrhet Fritidsbolig Sted: Solstadheia 51 gnr. 12 bnr. 141 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Tileggsanmeldelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Melde krav i boet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse i bo - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Melde krav i boet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Fordringsanmeldelse i bo - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] død 1973 i Audnedal
Dokument: Skiftebehandling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] død 1973 i Audnedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Se 200405921 - Tilsynsutvalget for dommere
Dokument: Oppnevning som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] død 1984 i Kristiansand
Dokument: Avkall på arv etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] død 1984 i Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring 2010/2011.
Dokument: Innmelding av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsdalen 31- (tidligere Ålefjærveien 92) - 37/165 - tilknytning til kommunalt nett
Dokument: Forhåndsvarsel - tilknytning til kommunalt avløpsnett via privat avløpsledning for 37/165
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Briggveien 13F - 11/563 - mulig ulovlig byggearbeide
Dokument: Vedrørende utførte arbeider uten tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømstangen - 58/298 - fradeling av festetomt
Dokument: Dispensasjon/delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømstangen - 58/298 - fradeling av festetomt
Dokument: Saksbehandling i f.m. innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømsveien 50 - 58/298 - krav om innløsning av festetomt
Dokument: Vedrørende innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømsveien 50 - 58/298 - krav om innløsning av festetomt
Dokument: Ber om snarlig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sølvveien 8 - 151/1861 - byggearbeider på kommunal grunn
Dokument: Ad. Tinnlia Borettslag - byggearbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemme PC-ordning - Avskjermet
Dokument: Innmelding av krav i boet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømsveien 50 - 58/298 - krav om innløsning av festetomt
Dokument: Krav om innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken